Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do mieszkania komunalnego po zmarłej babci

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.03.2010

Od roku mieszkałam z babcią (u której byłam zameldowana od ośmiu lat). Babcia zmarła tydzień temu, była głównym lokatorem tego mieszkania (nie było wykupione). Czy mogę przejąć po niej mieszkanie, a jeśli tak – jaka jest procedura przeprowadzenia tej sprawy? Mieszkam w Łodzi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do mieszkania komunalnego po zmarłej babci

Czy bliscy członkowie rodziny zmarłego najemcy mogą zachować prawo do lokalu?

Według polskiego ustawodawstwa prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy, jednak bliscy członkowie rodziny zmarłego najemcy mogą zachować prawo do lokalu. Umożliwia im to instytucja wstąpienia w stosunek najmu.

 

Stosownie do art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

 

„Osoby wymienione w art. 691 § 1 K.c. wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci” (art. 691 § 2).

 

Stosownie do art. 691 § 3 „w razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa”.

Czy wnuczka może wstąpić w stosunek najmu lokalu po śmierci babci?

Pani jako wnuczka niestety nie należy do kręgu osób, które w chwili śmierci najemcy wstępują w stosunek najmu. Nie wstąpiła Pani w stosunek najmu po babci, a prawo najmu wygasło.

 

Dlatego też należy uznać, iż od chwili śmierci babci zamieszkuje Pani w lokalu bez tytułu prawnego.

 

Jak jednak wynika z prawa lokalnego, prawa uchwalanego przez Radę Miasta Łodzi, ma Pani szanse na zawarcie z Gminą Łódź umowy najmu lokalu, w którym obecnie Pani zamieszkuje.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź

Stosownie do § 16 ust. 1 Uchwały Nr LXXV/1765/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź (z późn. zm.) „w przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego lub w razie śmierci najemcy i pozostawienia w lokalu osób zamieszkujących faktycznie wspólnie z najemcą do czasu ustania stosunku najmu, umowa najmu może być zawarta z pełnoletnimi:

 

 1. wstępnymi, zstępnymi,
 2. rodzeństwem,
 3. osobami przyjętymi na podstawie orzeczenia sądu,
 4. osobami uprawnionymi do zamieszkania na mocy skierowania,
 5. powinowatymi (synowa, zięć),
 6. dziećmi współmałżonka,

  o ile osoby wymienione w pkt 1-6 lub ich współmałżonkowie, w chwili ustania stosunku najmu nie posiadali i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu”

 

Jeżeli więc w chwili ustania stosunku najmu babci – w chwili jej śmierci – nie posiadała Pani tytułu prawnego do innego lokalu, jako zstępny zmarłego najemcy może się Pani ubiegać o zawarcie z Panią umowy najmu lokalu.

Wniosek o skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego po śmierci najemcy

Aby otrzymać skierowanie do zawarcia umowy najmu, musi Pani złożyć wniosek na formularzu (dostępne w Urzędzie Miasta Łodzi). Wniosek ten musi być poświadczony przez zarządcę.

 

Do wniosku należy załączyć:

 

 • akt zgonu najemcy lokalu,
 • umowę najmu, ewentualnie decyzję o przydziale lokalu na postawie której babcia zajmowała lokal,
 • oświadczenie o nieposiadaniu praw do innego lokalu mieszkalnego,
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą – akty stanu cywilnego; będzie konieczny prócz aktu zgonu babci akt urodzenia lub małżeństwa (jeżeli jest zamężna) Pani matki lub ojca oraz Pani akt urodzenia.

 

Szczegółowe informacje może Pani uzyskać w Urzędzie Miasta Łodzi. Tam również może Pani złożyć wniosek o skierowanie Pani do zawarcia umowy najmu mieszkania, którego babcia była najemcą.

 

Sprawy załatwiają poszczególne delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

 

Na marginesie dodam, że nie każda gmina w Polsce przewiduje możliwość zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w mieszkaniu po śmierci najemcy, a z pewnością w większości gminy, jeżeli taką możliwość dopuszczają uzależniają ją od spełnienia przez osobę chcącą zawrzeć umowę najmu kryteriów dochodowych ustalanych przez te gminy. Z lektury Uchwały Rady Miasta Łodzi i uchwał ją zmieniających nie mogę wnioskować, że w Łodzi to kryterium brane jest pod uwagę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa + pięć =

»Podobne materiały

Co z zakazem konkurencji dla księgowej która chce otworzyć swoje biuro?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku księgowej w biurze rachunkowym. W treści umowy o pracę, w części dotyczącej postanowień szczegółowych mam wpisane: samokształcenie, zachowanie tajemnicy służbowej i zakaz konkurencji. Nie zawierałam żadnej dodatkowej umowy o zakazie konkurencji,

 

Nie stać mnie na alimenty - jak je obniżyć?

Jak starać się o obniżenie alimentów? Sąd przyznał je w wysokości 800 zł, na co mnie nie stać. Wcześniej płaciłem 450 zł. Sąd uwzględnił, że mieszkam za granicą, ale moje wydatki są wyższe, niż uznał. Jak obniżyć alimenty gdy mnie na nie nie stać?

 

Czy można odwołać darowiznę alkoholikowi?

18 lat temu rodzice przepisali mojemu bratu dom i gospodarstwo, mając nadzieję, że utrzyma je on w poszanowaniu. Brat obecnie jest jednak nietrzeźwiejącym alkoholikiem, sprzedaje ziemię po kawałku i przepija gospodarstwo. Mam jeszcze jednego brata. Czy ja i ten brat możemy się starać sądownie o pien

 

Co zrobić, gdy kolega nie chce oddać pożyczonych pieniędzy?

Co mogę zrobić w sytuacji, jeśli kolega pożyczył ode mnie niemałą kwotę pieniędzy (ok. 10 000 zł), a teraz nie chce oddać? Pieniądze były przelewane w trzech ratach na konto jego mamy i kolegi.

 

Sprzedaż starego motocykla z wadą ukrytą

Trzy miesiące temu, jako osoba prywatna sprzedałem motocykl, który miał ponad 20 lat, z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, za cenę 6400 zł (tanio). Motocykl był mocno wyeksploatowany i miał przejechane dużo kilometrów, o czym kupujący był poinformowany (bardzo rzetelnie opisałem sprzedawany pojazd).

 

Dziedziczenie mieszkania przez wdowę i dzieci zmarłego

Dwa lata temu zmarł ojciec, nie pozostawiając testamentu. Pozostawił żonę, dwóch synów i troje wnucząt. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy sprawy spadkowej, ale teraz matka chce zapisać mieszkanie wnukom, pozostawiając odręczny testament. Mieszkanie należało do wspólnego majątku zmarłego i mamy. W jaki

 

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Mój chłopak przebywa w więzieniu w Polsce. Wcześniej pracował i mieszkał w Londynie, tam został zatrzymany za jazdę nie swoim autem. Na nasz londyński adres zamieszkania przychodzą mandaty do zapłacenia, tutejszy sąd może je anulować, ale potrzebuję zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolnośc

 

Zwrot kaucji za mieszkanie

Czy przysługuje zwrot zrewaloryzowanej kaucji i w jakiej wysokości po zwrocie mieszkania do zasobów komunalnych po zmarłej, samotne żyjącej krewnej? Kaucja za mieszkanie została wpłacona w 1998 r. w wysokości 30-krotnego czynszu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »