.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podlicznik wody dla sąsiada, jak rozliczyć się?

• Data: 03-07-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem właścicielką nieruchomości, do której doprowadzone jest główne podłączenie wody oraz wodomierz. Przed śmiercią taty wodomierz był do dwóch nieruchomości. Obecnie, po zakończeniu sprawy działowej właściciel drugiej nieruchomości zaproponował założenie podlicznika. Zgodnie z ustaleniami w miejskim przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym takie rozwiązanie jest możliwe. Faktura będzie wystawiana jednak na mnie. Rozliczenie między dwoma właścicielami ma następować na podstawie założonego podlicznika. Moje pytanie: w jaki sposób mam przyjąć pieniądze, czy wystarczy potwierdzenie z banku o dokonaniu wpłaty przez drugą stronę, czy jest inne rozwiązanie? Nie chciałabym mieć kłopotów z urzędami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podlicznik wody dla sąsiada, jak rozliczyć się?

Spisanie porozumienia co do uiszczania opłaty za zużycie wody

Na początek proponuję sformułować porozumienie pomiędzy Panią a drugim właścicielem. W takiej umowie (porozumieniu) dokładnie określiliby Państwa stosunek prawny, który Was łączy. Zatem w porozumieniu trzeba ustalić i opisać następujące kwestie:

  1. wpisuje Pani, że jest właścicielką nieruchomości A,
  2. drugi właściciel wpisuje, że jest właścicielem nieruchomości B,
  3. wskazuje Pani, że do nieruchomości będącej Pani własnością podłączona jest woda (główne) oraz że ma Pani założony wodomierz,
  4. wskazuje Pani na sprawę działową, która się toczyła, poprzez odesłanie do sygnatury akt sprawy sądowej albo też aktu notarialnego, jeżeli sprawa nie była przedmiotem postępowania sądowego,
  5. wskazują Państwo oboje, jako właściciele nieruchomości, że w celu rozliczenia wody przeznaczonej do nieruchomości B zachodzi konieczność założenia podlicznika (tutaj dobrze byłoby jako załącznik do umowy przedstawić informację z MPWIK, że jest to możliwe),
  6. następnie wskazuje Pani, że rozliczenie wody będzie dokonywane na Panią, a następnie koszty te będzie Pani rozliczać na rzecz drugiego właściciela na podstawie informacji wskazanych na podlicznikach,
  7. informacje o zużyciu wody przekaże Pani w formie email drugiemu właścicielowi, a on będzie przelewał środki na Pani rachunek bankowy w terminie np. 7 dni od otrzymania informacji o wysokości należności, w tytule przelewu wpisując: „opłata za wodę zgodnie z porozumieniem z dnia (…)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie woli i jego wykładnia

Realizując takie porozumienie, sprawa będzie jasna, a Państwa prawa i obowiązki w sposób precyzyjny określone. Najlepiej jest przyjmować te opłaty na rachunek bankowy z odpowiednią adnotacją. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610) – czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Nadto istotnymi przepisami z punktu widzenia opisanej przez Panią sytuacji są niżej wskazane przepisy Kodeksu cywilnego:

Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).”

Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.”

Gdyby ewentualnie drugi właściciel nieruchomości nie chciał płacić za wodę, to łatwiej będzie Pani mogła wykazać zasadność swoich twierdzeń i dochodzonego roszczenia dysponując taką umową (porozumieniem). Będzie to zawsze dowód z dokumentu, a nie tzw. słowo przeciwko słowu jak na przykład ma to miejsce w przypadku korzystania z dowodu w postaci zeznań świadków.

Przykłady

Sąsiedzi zgodnie współpracują

Pani Anna jest właścicielką domu jednorodzinnego. Po śmierci taty, główny wodomierz obsługiwał również sąsiednią nieruchomość należącą do Pana Marka. Po zakończeniu sprawy działowej Pan Marek zaproponował zainstalowanie podlicznika, aby dokładnie rozliczać zużycie wody. Zgodnie z umową, Pani Anna przekazuje odczyty z podlicznika do Pana Marka na koniec każdego miesiąca. Pan Marek dokonuje przelewu na rachunek bankowy Pani Anny z tytułem „Opłata za wodę zgodnie z porozumieniem z dnia (…)”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, obie strony są zadowolone, a ewentualne nieporozumienia zostały zminimalizowane.

 

Sąsiad w delegacji, opłaty na czas

Pani Ewa i Pan Jan to właściciele dwóch sąsiadujących działek. Główne podłączenie wody znajduje się na działce Pani Ewy, która wystawia rachunki za wodę na podstawie odczytów z podlicznika zamontowanego u Pana Jana. Pan Jan często wyjeżdża w delegacje, ale zawsze przed wyjazdem prosi Panią Ewę o przesłanie stanu licznika drogą mailową. Następnie wykonuje przelew bankowy z odpowiednią adnotacją. W ten sposób oboje są pewni, że opłaty są uregulowane na czas, a ich porozumienie działa bez zarzutu.

 

Nowy sąsiad, nowe zasady

Pani Kasia przeprowadziła się do nowego domu, który graniczy z działką Pana Adama. Pan Adam, jako długoletni mieszkaniec, korzystał z wody z głównego podłączenia na działce Pani Kasi. Zgodzili się na założenie podlicznika i spisali umowę, w której określili zasady rozliczania. Każdego miesiąca Pani Kasia przesyła odczyty z podlicznika drogą elektroniczną. Pan Adam dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od otrzymania informacji, z tytułem „Opłata za wodę – umowa z dnia (…)”. Takie rozwiązanie pozwala obu stronom na transparentne i bezproblemowe rozliczanie zużycia wody.

Podsumowanie

Podlicznik do rozliczenia zużycia wody między sąsiadami jest skutecznym rozwiązaniem, które umożliwia dokładne i sprawiedliwe rozdzielenie kosztów. Spisanie umowy oraz regularne przekazywanie odczytów zapewniają przejrzystość i minimalizują ryzyko nieporozumień. Dzięki temu obie strony mogą cieszyć się spokojem i pewnością co do swoich zobowiązań.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w rozliczeniach sąsiedzkich? Skontaktuj się z nami, oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu