.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Powrót do wojska po zwolnieniu dyscyplinarnym

• Opublikowano: 15-09-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Byłem żołnierzem zawodowym, podoficerem, pół roku brakuje mi do piętnastu lat pracy w wojsku. W zeszłym roku zostałem zwolniony dyscyplinarnie, tracąc wszystkie świadczenia (jazda pod wpływem alkoholu, zabrano mi prawo jazdy). Nie uchylam się od odpowiedzialności, mój błąd, ale mam pytanie – czy mogę odwołać się od tej decyzji i wrócić do wojska? Minął prawie rok, dopiero pozbierałem się psychicznie i chciałbym zawalczyć o to. Czy istnieje szansa na pozytywne rozpatrzenie tej sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Powrót do wojska po zwolnieniu dyscyplinarnym

Powrót do służby po zwolnieniu dyscyplinarnym

W pierwszej kolejności należy przeanalizować przepisy dotyczące zaskarżalności wydanych decyzji. Do 23 kwietnia 2022 r. obowiązywały dwie ustawy: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414), m.in. które od tego dnia zastąpiła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2306).

 

Czy podjął Pan jakieś działanie, aby zakwestionować fakt zwolnienia ze służby, fakt zabrania prawa jazdy? Czy zostało zakończone postępowanie w Pana sprawie? Czy zapadł wyrok? Czy odwołał się Pan od tego wyroku? Kiedy zostały Panu doręczone decyzje, wyroki, postanowienia? Proszę zwrócić uwagę, że od każdego takiego rozstrzygnięcia przysługuje środek odwoławczy/środek zaskarżenia, który wnosi się w terminie wynikającym z przepisów prawa. Oczywiście istnieje również kwestia przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego/zaskarżenia, ale wynosi on 7 dni od dnia ustania przyczyny w uchybieniu terminu. Z informacji, które Pan przekazał, wynika, że sytuacja miała miejsce rok temu, a zatem zapewne minęły już wszystkie terminy na dokonanie czynności polegających na wniesieniu środków odwoławczych. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego doszło do uchybienia terminu na wywiedzenie środków odwoławczych? Czy aktualnie ustała przyczyna uchybienia tych terminów? Czy od ustania tej przyczyny upłynęło 7 dni lub więcej? Odpowiedź na te pytania miałaby znaczenie dla wskazania Panu, czy w ogóle jest szansa na podjęcie działań w tym zakresie. Co do zasady raczej wątpliwie jest podjęcie skutecznych działań po upływie tak długiego czasu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podważenie decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym

Jeżeli faktycznie był Pan pod wpływem alkoholu, to szansa podważenia pomiaru czy decyzji o zwolnieniu ze służby jest bardzo niewielka. Proszę również zwrócić uwagę, że nawet jeśli podważyłby Pan skutecznie decyzję o zwolnieniu Pana ze służby, to na podstawie przepisów obowiązującej uprzednio ustawy, tj. zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414), „W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 111 pkt 11 i 13–15 lub art. 112 ust. 1 pkt 1, albo uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy ulegają uchyleniu skutki tego orzeczenia lub decyzji, jakie wynikły dla żołnierza zawodowego z tego tytułu. Nadto żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości sześciokrotności kwoty uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość, a w przypadku gdy stanowisko służbowe, które żołnierz zawodowy zajmował przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, nie istnieje, według stawek na porównywalnym pod względem stopnia etatowego i grupy uposażenia stanowisku służbowym, obowiązujących w dniu uprawomocnienia się orzeczenia lub decyzji wymienionych w ust. 1”. Zatem nie ma tu wskazania na powrót do służby.

 

Przeczytaj też: Kiedy przedawnia się dług w firmie windykacyjnej?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu