.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przepisanie domu na krewnego

• Autor: Monika Cieszyńska

Wuj chce przepisać dom na mnie. Odziedziczył go po zmarłej żonie, która przepisała go w obecności notariusza na wuja. Żona wuja była siostrą mojej matki, miała też jeszcze dwóch braci. Wszyscy oni zrzekli się prawa do domu jeszcze za życia cioci. Wujostwo nie ma swoich dzieci. Rodzice wujostwa nie żyją. Są natomiast dzieci rodzeństwa cioci, w tym między innymi ja. Czy możliwe jest przepisanie domu tylko na jednego krewnego (mnie), tak abym to ja stał się jedynym i pełnoprawnym właścicielem domu bez konieczności spłaty pozostałych krewnych? Jeśli tak, to ile to będzie kosztowało i jak to zrobić najlepiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przepisanie domu na krewnego

Jak przepisać dom na krewnego?

Wuj może niewątpliwie przekazać Panu swoją nieruchomość na Pana wyłączną własność albo w formie umowy darowizny, albo w testamencie – te dwie formy umożliwiają „przepisanie domu” na krewnego.

 

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Umowa darowizny nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

 

Od umowy darowizny będzie trzeba zapłacić:

 

  1. taksę notarialną,
  2. podatek od spadków i darowizn,
  3. podatek od czynności cywilnoprawnej.

Ile kosztuje sporządzenie umowy darowizny u notariusza?

Ad 1.

Taksa notarialna to opłata, którą pobiera notariusz za dokonane przez siebie czynności (w tym przypadku za sporządzenie aktu darowizny). Wysokość taksy zależy niestety od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. Ustawodawca określił górną granicę przedmiotowej taksy (§ 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564):

 

  1. „do 3.000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6. powyżej 1.000.000zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł”.

 

„Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat”.

 

Notariusz pobierze ponadto 22% VAT od ustalonej taksy notarialnej.

 

Powyższe stawki są wartościami maksymalnymi. Notariusz nie może pobrać większej stawki, ale może pobrać stawkę mniejszą. Warto spróbować wynegocjować z notariuszem mniejszą stawkę.

 

Powyższe opłaty pobierze od Państwa notariusz gotówką.

 

Kto natomiast poniesie opłatę, jest bez znaczenia dla prawa, tzn. nie jest ważne, kto zapłaci, byleby zostało zapłacone.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizna od krewnego a podatek

Ad 2.

Niestety z uwagi na fakt, iż pozostajecie z wujem jedynie w stosunku powinowactwa, nie skorzysta Pan ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn po przepisaniu domu na krewnego. Pozostaje Pan w tzw. III grupie podatkowej. Podstawą wysokości podatku będzie stanowiła wartość przedmiotu darowizny.

 

Podatek od spadków i darowizn w Pana przypadku kosztuje: 2877 zł 9 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Podatek od spadków i darowizn pobierze od Państwa notariusz gotówką.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ad 3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od wartości umowy darowizny.

 

Będzie trzeba ponieść także koszty wpisu Pana jako właściciela do księgi wieczystej – opłata sądowa od tej czynności wynosi 200 zł.

 

Zamiast umowy darowizny w grę może wejść testament. Wuj może Panu zapisać przedmiotową nieruchomość w testamencie. Najpewniejszym (a jednocześnie niedrogim) rodzajem testamentu jest testament notarialny.

Jaki jest koszt sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego?

Koszt sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego to 50 zł.

 

Natomiast Pan – w przypadku odziedziczenia spadku po wujku – będzie musiał zapłacić podobnie jak w przypadku umowy darowizny podatek od spadków i darowizn. Podstawą określenia wysokości podatku będzie stanowiła wartość tego, co otrzyma Pan ze spadku. Podatek od spadków i darowizn w Pana przypadku wyniesie: 2877 zł 9 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Koszty postępowania spadkowego

Będzie Pan też musiał ponieść koszty postępowania spadkowego (ok. 140 zł).

 

Ta forma przekazania nieruchomości krewnemu będzie tańsza, niemniej właścicielem nieruchomości stanie się Pan dopiero po śmierci wujka. Warto jeszcze pamiętać, że testament może być w każdym czasie przez wujka odwołany.

 

Natomiast zarówno w przypadku darowizny, jak i testamentu uniknie Pan roszczeń o zachowek, gdyż roszczenie o zachowek służy jedynie dzieciom (ewentualnie wnukom), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

 

Inne osoby nie wchodzą w grę. Ich ewentualne roszczenie o zachowek musiałoby w każdym przypadku zostać oddalone.

 

Jak więc Pan widzi, przepisanie domuna krewnego jest możliwe, wiąże się jednak z pewnymi opłatami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu