.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anonimowe zgłoszenie podejrzenia

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 07.06.2010

Jakiś czas temu anonimowo zgłosiłam na policję podejrzenie, że sąsiad bije swoją żonę. Nieco później policja zebrała opinie sąsiadów i sprawa ucichła, ponieważ nie znaleziono dowodów na mój zarzut. Czy sąsiad może się teraz na mnie zemścić – tzn. otrzymać od policji informacje o nadawcy zgłoszenia i mnie zaskarżyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polska procedura karna nakłada obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. W tym celu w Kodeksie postępowania karnego został wprowadzony zapis dotyczący społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie (art. 304 § 1). Zgodnie z tym artykułem każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie prokuratora lub policję. To oznacza, że nie tylko pokrzywdzony lub bezpośredni świadek przestępstwa, ale każda osoba dysponująca informacjami na temat popełnienia przestępstwa powinna zawiadomić o tym organy ścigania.

 

Podstawą prawną sprawdzania okoliczności zawartych w anonimie jest art. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zgodnie z którym „w granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe”. Sprawdzenie danych zawartych w anonimie może być dokonane zarówno w drodze czynności operacyjnych, jak i w ramach postępowania sprawdzającego określonego w art. 307 Kodeksu postępowania karnego. Dopiero wyniki sprawdzenia dają podstawę do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania przygotowawczego.

 

Sam fakt złożenia anonimu zazwyczaj nie uruchamia automatycznie organów ścigania. Zawsze bowiem zachodzi konieczność sprawdzenia uzyskanych informacji i przeprowadzenia wielu czynności uzupełniających.

 

Jeżeli zatem Pani podejrzenia zostały wystarczająco uzasadnione, to nic Pani nie grozi. Nawet jeżeli podejrzany zwróci się o podanie danych zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dane te nie zostaną mu udostępnione.

 

Co innego, jeżeli osoba, którą Pani podejrzewa o popełnienie przestępstwa, wie, że to Pani napisała anonim – wówczas, jeżeli osoba ta posiada wystarczające dowody wskazujące na Panią, może wystąpić do sądu karnego z tzw. prywatnym aktem oskarżenia Pani o przestępstwo zniesławienia w myśl art. 212 Kodeksu karnego:

 

§ 1. „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego″.

 

Należy zastanowić się również nad odpowiedzialnością z art. 234 Kodeksu karnego: „kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Jest to jednak przestępstwo ścigane z urzędu i gdyby istniało podejrzenie popełnienia go przez Panią, zostałaby Pani pewnie namierzona i wezwana na policję celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

 

Dodatkowo sprawca niniejszego przestępstwa musi mieć świadomość fałszywości oskarżenia. Nie wystarcza świadomość możliwości fałszywości oskarżenia i godzenie się na taką ewentualność.

 

Moim zdaniem, jeżeli miała Pani uzasadnione podstawy podejrzewać, iż sąsiadce dzieje się krzywda, nie powinna Pani ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »