Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.06.2015

Przepracowałem u jednego pracodawcy ok. 12 lat. Nasza współpraca dobiegła końca 5 lat temu – pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Rok temu ponownie podjąłem pracę u tego samego pracodawcy, podpisaliśmy od razu umowę o pracę na czas nieokreślony. Tydzień temu złożyłem wypowiedzenie umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a pracodawca twierdzi, że liczy mi się poprzedni okres zatrudnienia i obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy tak rzeczywiście jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Odpowiadając na Pana pytania wskazać należy, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

W przedmiotowej sprawie wskazać należy na spór, który występował w orzecznictwie do 2003 r. Wątpliwości budził bowiem zwrot „okres zatrudnienia u danego pracodawcy” Z tym zagadnieniem Sąd Najwyższy zwrócił się do swojego poszerzonego składu, argumentując, że wykładnia tego przepisu może być dwojaka. Sąd powołał się na swoje starsze orzeczenie z 26 sierpnia 1987 sygn. III PZP 37/87, gdzie Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli mówimy o jakimś okresie, to chodzi o aktualny okres zatrudnienia, bo wszelkie inne okresy zatrudnienia są zamkniętymi zdarzeniami prawnymi. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę również na regulację przepisu art. 36 § 11 K.p. Ten przepis mówi o możliwości wliczania do stażu zakładowego okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z przejściem pracownika w trybie art. 231 K.p. A contrario można przyjąć, że jeśli nie dochodzi do przejścia pracownika, to nie ma podstaw, aby do stażu zakładowego wliczać jakiekolwiek inne wcześniejsze okresy wypowiedzenia nawet u tego samego pracodawcy.

 

Z drugiej strony Sąd Najwyższy zauważył, że możliwa jest odmienna wykładnia tego przepisu w nawiązaniu do art. 36 § 11 K.p. Skoro przepis ten zezwala na zaliczenie okresu pracy nawet u innego pracodawcy, to tym bardziej można zaliczać okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

 

Ostatecznie, Sąd Najwyższy w uchwale z 15 stycznia 2003 r. sygn. III PZP 20/02 przyjął tę drugą koncepcję. Przy ustalaniu stażu uprawniającego do takich lub innych okresów wypowiedzenia umowy bezterminowej należy wliczyć wszelkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Tak więc nie tylko w ramach umów o pracę, ale również powołania, mianowania itd., bez względu na wymiar czasu pracy pracownika. Bez względu na tryb rozwiązania tych umów i przerwy w zatrudnieniu. Tak więc okresy zatrudnienia sprzed 10-ciu lat będą wliczane do stażu rzutującego na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

„Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 K.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy” (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 stycznia 2003 r. III PZP 20/2002).

 

Reasumując, w przedstawionym przez Pana przypadku pracodawca ma rację, stosując trzymiesięczny termin wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 8 =

»Podobne materiały

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Jeżeli pracuję już ponad 3 lata i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to czy istnieje możliwość skrócenia go? Jeżeli tak, to do jakiego minimalnie czasu i od kogo to zależy?

 

Ważność rozwiązania umowy o pracę przez pracownika

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracuję w firmie, w której byłam zatrudniona najpierw na okres próbny (od 26.03.2007 r. do 25.04.2007 r.). Następnie podpisałam umowę na czas nieokreślony (data zawarcia umowy 25.04.2007 r. Wypowiadając umowę o pracę

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »