Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż nieruchomości bez przeprowadzonej sprawy spadkowej

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 11.04.2020

Rodzice posiadali nieruchomość (działka z domem) jak współwłaściciele, figurują nadal w KW. Mama zmarła około 7 lat temu. Obecnie tata ma coraz mniejsze chęci, żeby uprawiać tę działkę i postanowiliśmy wynająć agencję pośrednictwa, żeby sprzedać nieruchomość.
Agentka powiedział nam, że oprócz aktu notarialnego dotyczącego własności działki z budynkiem potrzebuje orzeczenia sądu w sprawie spadkowej lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Czy posiadanie takiego aktu jest konieczne? Jedynym spadkobiercą mamy jestem ja, ale nie mamy żadnych wzajemnych pretensji z tatą, żyjemy zgodnie i nigdy nie zamierzaliśmy przeprowadzać żadnych spraw spadkowych. Czy nie prościej by było, gdyby tata jako jedyny właściciel po prostu sprzedał tę nieruchomość, czy też agentka ma rację i akt poświadczenia dziedziczenia jest potrzebny? Czy prawo mówi o konieczności przeprowadzenia spraw spadkowych bądź niezbędności posiadania takiego aktu w takim przypadku jak nasz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż nieruchomości bez przeprowadzonej sprawy spadkowej

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z dziedziczeniem.

Otwarcie spadku związanego z nieruchomością

Z chwilą śmierci Pana mamy doszło do otwarcia spadku. Tak więc m.in. nieruchomość przeszła we własność spadkobierców. Skoro nie było sporządzonego testamentu to mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

Ponieważ stał się Pan współwłaścicielem nieruchomości, to do jej sprzedaży będzie niezbędne zarówno Pana oświadczenie (wraz z oświadczeniem Pana ojca), jak i dokument potwierdzający nabycia spadku.

Potwierdzenie uzyskania spadku – u notariusza albo w sądzie

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku możne nastąpić albo u notariusza, albo w sądzie. U notariusza sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia, natomiast sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli zechciałby Pan wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, do wniosku będzie Pan potrzebował następujących dokumentów: akt zgonu matki, akt małżeństwa oraz Pana akt urodzenia. Wniosek ten podlega opłacie 50 zł. Postanowienie wydawane jest na posiedzeniu sądowym po wysłuchaniu wnioskodawcy i uczestników odnośnie sporządzenia testamentu. Jeżeli chodzi o postępowanie przed notariuszem, to istnieje wymóg obecności wszystkich spadkobierców.

Sprzedaż nieruchomości spadkowej

Następnym krokiem, jaki może Pan podjąć, jest podpisanie umowy o podział spadku w formie aktu notarialnego. Na jego podstawie zostanie Pan wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel. Jednak dokonanie podziału spadku nie jest konieczne do jego sprzedaży. Zgodnie z art. 1051 spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 1 =

»Podobne materiały

Krąg spadkobierców, których należy wymienić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach

Czy w postępowaniu spadkowym po zmarłych rodzicach trzeba wymienić nieżyjące od 45 lat ich dzieci (nieżyjące rodzeństwo)?

 

Spadek w USA i niepozostawienie spadkobierców

Niedawno zmarł w USA brat mojego ojca. Nie pozostawił spadkobierców. Co powinien zrobić mój tata, by nabyć prawo do spadku? Dodam, że tata mieszka w Polsce.

 

Odwołanie od sprawy spadkowej

Dziadek w 1990 r. spisał u notariusza testament, ustanawiając jedynego spadkobiercę – moją mamę. W 1997 r. odbyła się sprawa spadkowa, po śmierci dziadka. Sąd w postanowieniu stwierdził, że spadek otrzymuje w całości siostra mojej mamy (mimo że testament wskazywał mamę). Nikt nie podważał wyro

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »