Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od sprawy spadkowej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 02.09.2014

Dziadek w 1990 r. spisał u notariusza testament, ustanawiając jedynego spadkobiercę – moją mamę. W 1997 r. odbyła się sprawa spadkowa, po śmierci dziadka. Sąd w postanowieniu stwierdził, że spadek otrzymuje w całości siostra mojej mamy (mimo że testament wskazywał mamę). Nikt nie podważał wyroku. W 2008 r. zmarła moja mama. Jestem jej spadkobiercą. Czy mam szansę na zmienienie błędnego postanowienia sądu? Wydaje mi się, że terminy apelacji, skargi kasacyjnej i wznowienia już minęły. Czy mogę wnieść o zmianę postanowienia sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak jak spadkobierca uczestnika postępowania, a takim uczestnikiem była Pana mama, może Pan złożyć wniosek o zmianę postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Proszę jednak pamiętać, że sytuacja Pana będzie taka, jaka byłaby w tym momencie sytuacja Pana mamy.

 

Sytuacja uczestnika postępowania i jego spadkobiercy jest bowiem w tym zakresie taka sama. Innymi słowy, stosownie do treści art. 679 § 1 Kodeksu cywilnego, może Pan tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której Pana mama nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa Pan przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

 

Aby nie być gołosłowną, cytuję Panu trzy orzeczenia Sądu Najwyższego potwierdzające prawidłowość mojego stanowiska:

 

„Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 784/00

 

Ograniczenie przewidziane w art. 679 § 1 zdanie drugie k.p.c. dotyczy także spadkobiercy uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku”.

 

„Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2001 r., III CZP 4/01

 

Przepis art. 679 § 1 zdanie drugie k.p.c. ma zastosowanie do spadkobiercy uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w razie zatajenia przez tego uczestnika istnienia testamentu”.

 

„Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r., IV CSK 183/12

 

Błędne jest stanowisko, że nie jest do przyjęcia sytuacja, gdy uczestnik postępowania spadkowego, który zataił istnienie testamentu, podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 679 § 1 zdanie drugie i nie może skutecznie dochodzić zmiany postanowienia spadkowego, a jego spadkobierca, gdyby dowiedział się o testamencie, mógłby skutecznie żądać zmiany tego postanowienia na podstawie powyższego przepisu. Sytuacja uczestnika postępowania i jego spadkobiercy jest bowiem w tym zakresie taka sama”.

 

Ma Pan rację – na wniesienie apelacji przewidziany był termin 2 tygodni, skargi kasacyjnej 2 miesiące, wznowienie terminu jest ograniczone do maksymalnie 5 lat.

 

Teoretycznie jeszcze, jeżeli są ku temu przesłanki, mógłby Pan wnieść o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, zgodnie bowiem z treścią art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu”. Musi jednak wystąpić przesłanka braku zawinienia, a więc jakaś nadzwyczajna choroba, przypadek losowy itd. – coś, co uniemożliwiło Pana mamie wniesienie apelacji. Jednakże mając na uwadze, że mamy 2014 rok, wspomniałam o tym czysto teoretycznie, a to dlatego, że wniosek o przywrócenie terminu musi być wniesiony w terminie tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi, więc realnie rzecz oceniając, po tylu latach nie ma co liczyć na przywrócenie terminu.

 

Pozostaje zatem wniosek z art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki