Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę godzić się na badania DNA kochanka?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.12.2018

Od 5 lat jestem mężatką, z mężem mam jedno dziecko, natomiast jakiś czas temu miałam romans, jestem w ciąży z kochankiem. Z mężem się nam układa, wie o wszystkim i staramy się być normalną rodziną. Mąż chce uznać to dziecko, tj. nie zaprzeczać swojego ojcostwa. Natomiast ojciec biologiczny chce mieć kontakt z dzieckiem i także je uznać. Z pewnością będzie chciał przeprowadzić badania DNA. Czy muszę zgodzić się na takie badania? Jak wygląda procedura ustalenia ojcostwa przez ojca biologicznego? Czy jest jednak jakaś szansa, żeby ojciec biologiczny nie miał z nami kontaktu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z art. 85 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.), „domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”.

 

Zgodnie z § 2 tegoż artykułu „okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

 

Stosownie do art. 306 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli osoba ta nie ukończyła trzynastu lat lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela ustawowego”.

 

Powyższe oznacza, że na pobranie krwi dziecka potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej matki. W razie odmowy sąd może zarządzić pobranie krwi od dziecka, ale tylko wtedy, gdy w okolicznościach sprawy dobro dziecka tego wymaga. Sama odmowa nie jest jednak obojętna dla wynika postępowania. Sąd oceni, jakie znaczenie jej nadać. Przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania krwi, stwarzane przez matkę, mogą być podstawą opartego na domniemaniu faktycznym ustalenia sądu zgodnego z twierdzeniami strony przeciwnej.

 

Co się tyczy Pani drugiego pytania, to jak już napisałam na wstępie, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas zgodnie z art. 62 § 1 K.r.io. domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wspomniane domniemanie stosownie do art. 62 § 3 K.r.io. może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przez obalenie domniemania należy rozumieć wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zatem jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania Pani małżeństwa, to jest ono uznane przez prawo za dziecko Pani męża. Biologiczny ojciec dziecka, aby obalić to domniemanie, musi wykazać, że to nie Pani mąż ale on jest ojciec dziecka. Zatem nie może wnieść wniosku o uznanie ojcostwa, tylko o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża. A może to zrobić tylko przez prokuratora, bowiem ustawodawca nie przewidział dla ojca biologicznego prawa do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa innego mężczyzny. Tak więc najpierw musiałby zwrócić się z wnioskiem do prokuratora, a prokurator, po zbadaniu zasadności tego wniosku dopiero mógłby wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża.

 

Co zaś się tyczy Pani trzeciego pytania, to o ile ojcu biologicznemu udałoby się zaprzeczyć ojcostwu Pani męża, o tyle wówczas, aby zablokować mu całkowity dostęp do dziecka, musiałaby Pani wnieść do sądu o zakaz kontaktów ojca z dzieckiem. Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z dzieckiem konieczne jest dodatkowo wykazanie, że kontakty te wiążą się z poważnym zagrożeniem dobra dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - dziewięć =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się ojcostwa

Od 20 lat nie żyję z byłą żoną, z którą mam rozwód. Nie utrzymujemy ze sobą kontaktów. Aby w przyszłości nie mieć niespodzianek w postaci jakichś spraw spadkowych, chciałbym wycofać się z usynowienia dziecka (jest już pełnoletnie) byłej żony i jej byłego męża. Jak mam się do tego zabrać?

Uznanie dziecka przez nowego partnera matki

Mam dziecko z byłym partnerem, który obecnie przebywa w zakładzie karnym. Przed trafieniem do więzienia, a także potem, wielokrotnie groził mi śmiercią; często mnie bił, nawet jak byłam w ciąży; jest uzależniony od narkotyków. Nie uznał dobrowolnie dziecka, kiedy miał ku temu okazję. Wszystkie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka (Niemca)

Mam pytanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Otóż mam 2-letnią córkę z Niemcem, nie jesteśmy małżeństwem i nie jesteśmy razem. Córka urodziła się i wychowuje w Polsce, ale ojciec również ją uznał i ma podwójne obywatelstwo. Ojciec jej nie odwiedza i nie łoży na jej utrzymanie. Do tego wydzwania
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »