.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy muszę godzić się na badania DNA kochanka?

• Autor: Iryna Kowalczuk

Od 5 lat jestem mężatką, z mężem mam jedno dziecko, natomiast jakiś czas temu miałam romans, jestem w ciąży z kochankiem. Z mężem się nam układa, wie o wszystkim i staramy się być normalną rodziną. Mąż chce uznać to dziecko, tj. nie zaprzeczać swojego ojcostwa. Natomiast ojciec biologiczny chce mieć kontakt z dzieckiem i także je uznać. Z pewnością będzie chciał przeprowadzić badania DNA. Czy muszę zgodzić się na takie badania? Jak wygląda procedura ustalenia ojcostwa przez ojca biologicznego? Czy jest jednak jakaś szansa, żeby ojciec biologiczny nie miał z nami kontaktu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak wynika z art. 85 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.), „domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”.

 

Zgodnie z § 2 tegoż artykułu „okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

 

Stosownie do art. 306 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli osoba ta nie ukończyła trzynastu lat lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela ustawowego”.

 

Powyższe oznacza, że na pobranie krwi dziecka potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej matki. W razie odmowy sąd może zarządzić pobranie krwi od dziecka, ale tylko wtedy, gdy w okolicznościach sprawy dobro dziecka tego wymaga. Sama odmowa nie jest jednak obojętna dla wynika postępowania. Sąd oceni, jakie znaczenie jej nadać. Przeszkody w przeprowadzeniu dowodu z badania krwi, stwarzane przez matkę, mogą być podstawą opartego na domniemaniu faktycznym ustalenia sądu zgodnego z twierdzeniami strony przeciwnej.

 

Co się tyczy Pani drugiego pytania, to jak już napisałam na wstępie, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas zgodnie z art. 62 § 1 K.r.io. domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Wspomniane domniemanie stosownie do art. 62 § 3 K.r.io. może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Przez obalenie domniemania należy rozumieć wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zatem jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania Pani małżeństwa, to jest ono uznane przez prawo za dziecko Pani męża. Biologiczny ojciec dziecka, aby obalić to domniemanie, musi wykazać, że to nie Pani mąż ale on jest ojciec dziecka. Zatem nie może wnieść wniosku o uznanie ojcostwa, tylko o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża. A może to zrobić tylko przez prokuratora, bowiem ustawodawca nie przewidział dla ojca biologicznego prawa do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa innego mężczyzny. Tak więc najpierw musiałby zwrócić się z wnioskiem do prokuratora, a prokurator, po zbadaniu zasadności tego wniosku dopiero mógłby wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża.

 

Co zaś się tyczy Pani trzeciego pytania, to o ile ojcu biologicznemu udałoby się zaprzeczyć ojcostwu Pani męża, o tyle wówczas, aby zablokować mu całkowity dostęp do dziecka, musiałaby Pani wnieść do sądu o zakaz kontaktów ojca z dzieckiem. Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z dzieckiem konieczne jest dodatkowo wykazanie, że kontakty te wiążą się z poważnym zagrożeniem dobra dziecka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu