Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.02.2011

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 68 ust. 2 u.g.n., jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość (w przypadku lokalu mieszkalnego) przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Ustawodawca wprowadził wyjątki od tej zasady w art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, które powodują, że mimo zbycia nieruchomości nabytej z bonifikatą nie ma obowiązku jej zwrotu. Dotyczy to przypadku:

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej – z zastrzeżeniem, że przepis o zwrocie bonifikaty stosuje się wówczas odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia;
  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 
Jeżeli chodzi o pojęcie osoby bliskiej, to w przedmiotowej ustawie w art. 4 pkt 13 znajduje się definicja legalna, zgodnie z którą za osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

 

Z pytania wynika, że siostra Pana mamy chce zapisać Panu wykupione mieszkanie. Jako dziecko rodzeństwa jest Pan więc osobą bliską w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym siostra Pana mamy może przekazać Panu mieszkanie bez obaw o konieczność zwrotu bonifikaty.

 

Zbycie tego mieszkania może nastąpić w różnej formie – jak najbardziej może to być np. umowa darowizny lub wspomniana przez Pana umowa dożywocia. Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

 

Obie umowy (darowizny i dożywocia) pozwalają na przeniesienie własności nieruchomości (mieszkania). Różnice między nimi przejawiają się przede wszystkim w kwestii odpłatności (darowizny dokonuje się tytułem darmym, dożywocia – w zamian za zapewnienie opieki), różne są również obowiązki podatkowe związane z obydwiema umowami.

 

Proszę pamiętać, że zarówno umowa dożywocia, jak i umowa darowizna lokalu powinny być pod rygorem nieważności zawarte w formie aktu notarialnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »