Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie treści wiadomości sms od operatora

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 18.06.2014

Dowiedziałem się, że żona mnie zdradza. Chciałbym uzyskać dostęp do treści jej SMS-ów, aby to potwierdzić (przyznała się już do winy, więc chodzi jedynie o formalność). Jak to załatwić? Dodam, że telefon jest zarejestrowany na mnie, żona jest jedynie jego użytkownikiem.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnienie treści wiadomości sms od operatora

Fot. Fotolia

Wniosek do operatora telefonii komórkowej o wydanie bilingu z wykazem rozmów i SMS-ów

Jeśli chodzi o szczegółowy rachunek telefoniczny (billing), to w tej sprawie należy się zwrócić do biura obsługi klienta (telefonicznie bądź w jednym z oddziałów) i złożyć stosowny wniosek. Procedury oraz opłaty (bardzo niskie) nieco różnią się w zależności od operatora, niemniej wydanie takiego dokumentu jak najbardziej Panu przysługuje i nigdy nie ma z tym problemu. Nie ma też potrzeby informowania o tym, kto jest użytkownikiem telefonu – jeśli jest on zarejestrowany na Pana, do wystawienia billingu wystarczy Pański wniosek (billing zostanie najprawdopodobniej wysłany pocztą).

Czy biling z numeru komórkowego zawiera treści SMS-ów?

Billing zawiera wykaz rozmów telefonicznych (daty, godziny oraz numery telefonów rozmówców), a także numerów, na które wysyłane były wiadomości tekstowe (wraz z datami wysłania). Co istotne z Pańskiego punktu widzenia – standardowo billing nie zawiera treści SMS-ów. Ponadto, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, operatorzy telefonii komórkowych nie mają obowiązku udostępniania tych treści nawet na wniosek sądu.

Czy operator telekomunikacyjny powinien dostarczyć biling rozmów i SMS-ów na wniosek sądu?

Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn. akt I A Cz 279/11), „operator telekomunikacyjny, który nie dostarczył wnioskującemu sądowi billingów rozmów wychodzących i przychodzących oraz SMS-ów, działał prawidłowo”. Zdaniem białostockiego sądu ani prawo telekomunikacyjne, ani przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) nie stwarzają podstawy uzasadniającej wydanie przez sąd w sprawie cywilnej postanowienia dowodowego obligującego operatora do przetworzenia i przekazania temu sądowi danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.

Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych

Tajemnica telekomunikacyjna wynika zaś z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), gdzie w stwierdzono m.in.:

 

„Art. 159.

1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej »tajemnicą telekomunikacyjną«, obejmuje:

1) dane dotyczące użytkownika;

2) treść indywidualnych komunikatów (…).

2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:

1) będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania;

2) nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą;

3) dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności handlowej;

4) będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi.

3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej (…).

 

Art. 160.

1. Podmiot uczestniczący w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej w sieciach publicznych oraz podmioty z nim współpracujące są obowiązane do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej (…)”.

Udostępnienie treści SMS-ów na żądanie klienta telefonii komórkowej

Pomimo powyższego nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdził Pan, czy operator będzie skłonny udostępnić treść SMS-ów. Wówczas radziłabym nie wspominać ani o fakcie użytkowania telefonu przez żonę, ani o faktycznym podłożu Pańskiej prośby. Jest Pan właścicielem numeru i możliwe, że mimo wszystko operator umożliwiłby ujawnienie takiej informacji.

 

Może Pan także wnioskować do sądu o to, aby ten wystąpił do operatora o treść wiadomości tekstowych. Może to Pan zrobić przy okazji np. pozwu o rozwód lub sprawy rozwodowej (tzn. nie ma możliwości złożenia takiego wniosku tak po prostu, bez związku z jakąkolwiek konkretną sprawą). Możliwe jednak, że sąd się nie przychyli do takiego wniosku albo operator i tak nie udostępni informacji mimo przychylności sądu.

 

Równie istotnym dowodem mogłoby być spisanie treści SMS-ów papierze i poświadczenie ich autentyczności przez żonę. Jeżeli jest tak, że ta – jak Pan określił – przyznała się do zdrady, może istnieje możliwość, aby treść tych wiadomości oficjalnie spisać i zatwierdzić stosownym oświadczeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus dziesięć =

16.03.2018

Szanowni Państwo, operator w postępowaniu o rozwód nie udostępni takich danych. W postępowaniu karnym natomiast - powinien udostępnić.

anic

»Podobne materiały

Czy przyznanie się do zdrady można wykorzystać w sprawie rozwodowej?

Aż dwukrotnie podczas naszego małżeństwa mąż przyznał się do zdrady i w szczegółach opowiedział o swoich intymnych przeżyciach. Na przykład takich, że jego kochanka była w ciąży, ale kiedy jej powiedział, że i tak nie zostawi swojej rodziny, ta usunęła ciążę. Nie posiadam żadnych dowodów jego zdrad,

 

Naruszenie tajemnicy korespondencji przez męża

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mój mąż, aby zgromadzić dowody przeciwko mnie, zainstalował nadajnik GPS pod moim samochodem – dzięki temu mógł mnie śledzić. Potem zainstalował na moim komputerze firmowym program śledzący, w wyniku czego pozyskał moje prywatne e-maile i rozpowszechnił je w

 

Udostępnianie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody, za pomocą komunikatorów – konsekwencje karne

Jestem administratorem forum, posługuję się pseudonimem. Pewna osoba próbuje mnie zastraszyć i rozpowszechnia moje dane osobowe bez mojej zgody. Robi to głównie przez komunikatory głosowo-tekstowe. Udostępnia mój prawdziwy adres, imię i nazwisko oraz informuje, gdzie studiuję. Nie życzę sobie tego,

 

Przechowywanie treści SMS-ów

Byłam szantażowana; dowodem w sprawie były SMS-y z groźbami, które dostawałam. Jednak mój telefon uległ zniszczeniu. Czy operator przechowuje treści SMS-ów i czy mogę zwrócić się do niego o ich udostępnienie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »