.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Obecność obojga rodziców przy odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego syna

Zmarł mój teść, miał duże długi. Złożyłam w sądzie wniosek o zgodę na odrzucenie spadku po dziadku w imieniu małoletniego syna. Sąd wyznaczył termin rozprawy, niestety nie mam kontaktu z moim mężem – ojcem dziecka. On wyprowadził się do matki, prawdopodobnie jest w ciągu alkoholowym. Z matką męża również nie mogę się skontaktować. Co się stanie, jeśli mąż nie stawi się na rozprawie? Czy konieczna jest obecność obojga rodziców przy odrzucenie spadku w imieniu nieletniego syna? W jaki sposób dokonać kolejnych formalności bez udziału męża? O co może zapytać sędzia na takiej rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Obecność obojga rodziców przy odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego syna

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Nie ma konieczności, aby drugi rodzic był na niniejszej rozprawie, wystarczająca jest bowiem Pani obecność jako osoby składającej wniosek, dlatego proszę stawić się w terminie rozprawy, albowiem sąd będzie chciał Panią przesłuchać w celu ustalenia, czy zasadne jest odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

 

Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”. Ustawodawca w tym przepisie ustanawia termin, w ciągu którego potencjalny spadkobierca powinien zadeklarować się, czy spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Oświadczenie woli powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 K.c.).

 

Pod pojęciem „dowiedzenie się o tytule powołania” należy rozumieć stan faktyczny, z którego wynika powołanie spadkobiercy. Podstawowymi jego elementami są: powzięcie przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy i pozytywna wiadomość o faktach, z których wynika jego powołanie do spadku. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku ze skutkiem ex tunc i jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili jego otwarcia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spadek niekorzystny dla małoletniego spadkobiercy

Zatem sąd uzna Pani wniosek za zasadny, gdy wykaże Pani, iż przyjęcie spadku przez dziecko będzie dla niego niekorzystne. Sąd więc będzie dopytywał Panią, co wchodzi w skład masy spadkowej, jaka jest wartość masy spadkowej, czy zmarły pozostawił długi i jakie.

 

Jeżeli chce Pani, aby dziecko spadek odrzuciło, to musi Pani wskazać na istnienie zadłużenia, które przewyższa masę spadkową, a więc przyjęcie spadku jest dla dziecka bardzo niekorzystne. W takich przypadkach sąd wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Po wydaniu takiego postanowienia musi Pani złożyć w biurze podawczym wniosek o wydanie odpisu postanowienia – opłata 20 zł.

 

Po otrzymaniu postanowienia powinna Pani jak najszybciej albo udać się do notariusza w celu odrzucenia spadku w imieniu dziecka – okazując postanowienie, albo złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka wniosek o odrzucenie spadku. Proszę niniejsze czynności wykonać jak najszybciej, albowiem zasadne jest zachowanie terminu 6 miesięcy od powzięcia informacji o powołaniu do spadku.

 

Zawieszenie 6-miesięcznego terminu z chwilą złożenia wniosku do sądu rodzinnego

Należy jednak dodać, iż trafnie przyjął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014, Nr 9, poz. 93, że złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 K.c. Jako przyczynę przerwy biegu terminu przewidzianego w art. 1015 § 1 K.c. potraktował SN w postanowieniu z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, OSP 2016, Nr 9, poz. 82, złożenie do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy wniosku o wydanie zezwolenia na złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu