.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nastawianie dzieci przez jednego rodzica przeciwko drugiemu, co zrobić?

• Data: 28-12-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Mam problem z byłą żoną, która nie chce wydawać mi dzieci, a mam przez sąd wskazane dni, kiedy mogę je widywać i zabierać do siebie. Niestety, ich matka nastawia je wrogo do mnie, zastrasza i dzieci się boją wyjść do mnie z domu. Za każdym razem wzywam policję, aby zrobiła notatkę, ale to dla mnie za mało, ja po prostu chcę je zobaczyć. Co w tej sytuacji zrobić? Ta sytuacja trwa już 3 miesiące – tak długo nie widziałem się z dziećmi. Czy można w jakiś sposób interweniować, aby ktoś porozmawiał z moimi dziećmi i wytłumaczył im, że mama kłamie i opowiada głupoty na mój temat i nic im się ze mną nie stanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nastawianie dzieci przez jednego rodzica przeciwko drugiemu, co zrobić?

Przymuszenie do wykonania kontaktów

W przypadku utrudniania kontaktów z dziećmi przez matkę – jedynym rozwiązaniem jest procedura tzw. przymuszenia do wykonania kontaktów – jeżeli kontakty są uregulowane przez sąd.

 

Zgodnie z treścią art. 59815 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.”.

 

W wypadku przewidzianym w § 1 sąd w nowym postępowaniu (po zagrożeniu określonym w art. 59815 § 1 i 2, bez potrzeby ponownego zagrożenia) nakłada na konkretną osobę, objętą uprzednim zagrożeniem od razu obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej. Wysokość tej sumy jest zależna od liczby naruszeń obowiązków wynikających z orzeczenia sądu lub ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

 

Prawo i obowiązek rodziców i dzieci utrzymywania ze sobą kontaktów

Zgodnie natomiast z treścią art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”.

 

Jak więc widzimy, niniejsze postępowanie jest dwuetapowe – w pierwszej kolejności sąd zagrozi uczestnikowi, a więc byłej żonie, nałożeniem kary pieniężnej w przypadku braku zastosowania się do polecenia sądu. Następnie, w przypadku dalszego niestosowania się – sąd nałoży określoną karę pieniężną.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kary pieniężne za naruszenie obowiązków kontaktów rodzica z dzieckiem

Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

Kara pieniężna powinna być zazwyczaj dotkliwa – sąd określa ją więc na podstawie zarobków zobowiązanego, a więc byłej zony. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek należy zatytułować „wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem”.

 

Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 187 K.p.c., a oprócz tego wskazanie, jaką sumę pieniężną należy nałożyć na uczestnika, a więc matkę dzieci, w przypadku dalszego niestosowania się do kontaktów. Suma ta powinna być określona na podstawie zarobków matki i jej możliwości finansowych – zazwyczaj jest to kwota od 300 zł do nawet 2000 zł za uchybienie kontaktowi. Proszę także wskazać okresy, za które domaga się Pan zagrożenia, a wiec daty, w których miał Pan mieć kontakt z dziećmi, a nie miał lub kontakt był utrudniony. Proszę także wskazać orzeczenie regulujące kontakty, a także załączyć niniejsze do sprawy.

 

W uzasadnieniu proszę opisać także obecną sytuację, a także powołać dowody wskazujące na to, że kontakty się nie odbywają – nagrania, sms-y, notatki policji, świadków itp. Po wpływie wniosku do sądu wyznaczona zostanie w tym celu rozprawa i sąd wezwie Państwa w celu przesłuchania. Po zakończeniu postępowania sąd wyda postanowienie, w którym zagrozi matce dziecka nałożeniem kary pieniężnej. W przypadku dalszego niestosowania się do kontaktów, sąd orzeknie już o nałożeniu kary, co stanowić będzie dla Pana tytuł wykonawczy, czyli w celu egzekucji pieniędzy będzie Pan mógł skierować sprawę do komornika.

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się

Zazwyczaj niniejsze postępowanie jest bardzo skuteczne, albowiem realna konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów jest dla zobowiązanego dotkliwa. Oprócz tego, pewnego rodzaju novum jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania przez rodzica, który utrudnia kontakty. Z doświadczenia wiem, że niektóre prokuratury umarzają takie postępowanie i odsyłają na drogę sądu rodzinnego – jednak zawsze może Pan spróbować, albowiem, jak wskazałam, jest to nowy nurt, który mówi, że utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem jest jak znęcanie się nad tym rodzicem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu