.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup dwóch działek rolnych z jedną księgą wieczystą

• Opublikowano: 06-10-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Razem z partnerką chcielibyśmy zakupić od jednego właściciela dwie działki rolne, które mają jedną wspólną księgę wieczystą. Jedna ma 7500 m2, druga 8100 m2. Obie są klasy PsV, mniejsza ma wydane warunki zabudowy. Działki nie stykają się ze sobą, dzieli je rzeczka należąca do Wód Polskich. Nie jesteśmy rolnikami. Jakie są w takim przypadku ograniczenia przy zakupie? Czy działki będą traktowane jako jedna nieruchomość powyżej 1 ha? Co zrobić, aby obie te działki kupić? Czy w przypadku dwóch niezależnych osób taki zakup będzie możliwy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup dwóch działek rolnych z jedną księgą wieczystą

Jedna księga wieczysta z działkami wydzielonymi geodezyjnie

W jednej księdze wieczystej może być wpisana tylko jedna nieruchomość. W ramach jednej nieruchomości może być wydzielona geodezyjnie większa ilość działek, będą one stanowić jednak nadal jedną nieruchomość. Podział geodezyjny danej działki nie wyodrębnia nowych nieruchomości, a jedynie nowe działki geodezyjne, nadal w ramach tej samej nieruchomości objętej księgą wieczystą. Podział geodezyjny jest najczęściej jedynie pierwszym etapem poprzedzającym np. sprzedaż części działki, gdzie dopiero te działania powodują powstanie odrębnych nieruchomości i umożliwiają utworzenie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych.

 

Można założyć osobną księgę dla drugiej działki, występując do sądu z wnioskiem o odłączenie – to można załatwić na etapie sprzedaży notarialnej, albowiem brak odrębnej księgi wieczystej dla jednej z działek tworzących nieruchomość nie stanowi samo w sobie przeszkody do zbycia takiej działki.

 

Ograniczenia w nabyciu działek rolnych przez nie-rolników

Jeżeli brak wyodrębnienia geodezyjnego działek i miałoby nastąpić nabycie całości nieruchomości, to – nie będąc rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne – może Pan z partnerką kupić działkę, która jest choć w części rolna, tylko jeżeli jej powierzchnia jest nie większa niż 1 ha. Większą działkę mogą Państwo kupić tylko w celu utworzenia gospodarstwa rolnego za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale wówczas nie będą mogli Państwo jej zbyć przed upływem 5 lat.

 

Zgodnie bowiem z art. 2a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

W sytuacjach określonych w ww. ustawie w wypadku nabycia nieruchomości rolnej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu lub prawo nabycia takiej nieruchomości. Dotyczy to również nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha. KOWR w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu lub prawo nabycia danej nieruchomości rolnej. Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR ww. oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego o niekorzystaniu przez KOWR z przysługującego prawa lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza odpowiednio, że:

 

  • w przypadku sprzedaży – strony mają możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność nieruchomości,
  • w pozostałych przypadkach przeniesienia własności nieruchomości – KOWR nie skorzystał z możliwości nabycia tej nieruchomości.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgoda na sprzedaż (zakup) prezesa KOWR nieruchomości rolnej

Poza powyższym nie-rolnicy mogą nabywać ziemię rolną, ale muszą najpierw uzyskać zgodę prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodę można uzyskać na dwa sposoby: na wniosek sprzedającego, lub na wniosek kupującego – należy wybrać i złożyć tylko jeden wniosek. Przy czym, gdy jest to kupujący, to musi posiadać kwalifikacje rolnicze.

 

W przypadku gdy wnioskującym jest sprzedający, powyższe ograniczenia nie obowiązują, natomiast sprzedający musi wykazać, że nie było możliwości sprzedaży lokalnemu rolnikowi indywidualnemu bądź innemu uprawnionemu podmiotowi. Na przykład przez podanie i udokumentowanie, w jaki sposób oraz przez jaki okres informacja o zbyciu nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości. Przykładowe typy ogłoszeń, które są honorowane (powinny „wisieć” co najmniej 1 miesiąc):

 

  • w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość, (np. kartka na tablicy ogłoszeń sołectwa, lokalnej izby rolniczej, urzędu gminy),
  • na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości,
  • w prasie o zasięgu ogólnokrajowym (dzienniku) w części zawierającej takie ogłoszenia.

 

Reasumując: jeżeli działki są wyodrębnione geodezyjnej, to nie ma przeszkód, aby Państwo obie te działki nabyli, każde na siebie (poniżej 1 ha), występując w stosunku do jednej z nich o wyłączenie z dotychczasowej KW i założenie nowej (akt notarialny).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu