.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się odwołać od decyzji komisji w sprawie wypadku przy pracy?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 05.08.2011

Kilka miesięcy temu uległem wypadkowi przy pracy – podnosiłem ciężkie towary i poczułem ostry ból w kręgosłupie. Odwieziono mnie do szpitala, spisano protokół powypadkowy. Komisja jednak uznała, że moje schorzenie nie jest wypadkiem przy pracy, więc odwołałem się od tej decyzji i wciąż czekam na odpowiedź. Nadal jestem na zwolnieniu lekarskim, czekam na zabieg, a nie wiem, jak powinienem w tej chwili wypełnić wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej musi Pan niestety cierpliwie czekać na rozpoznanie sprawy w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy.

 

Odwołanie od decyzji ZUS-u rozpoznaje sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Z reguły postępowanie jest odległe w czasie, bowiem odwołanie od decyzji składa ubezpieczony za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przygotowuje dokumentację i kieruje do sądu.

 

Następnie sąd wyznacza termin rozprawy.

 

W trakcie postępowania dowodowego sąd powoła biegłych lekarzy, których zadaniem będzie określenie, czy jest to schorzenie, czy uraz, oraz biegłych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy określą, czy zdarzenie spełnia wszystkie kryteria wypadku przy pracy określone w ustawie.

 

Od ewentualnego orzeczenia (wyroku sądu) negatywnego dla Pana będzie przysługiwało prawo odwołania do sądu apelacyjnego.

 

Ostatecznie wyrok sądu zdecyduje, czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy. Wyrok pozytywny dla Pana pozwoli m.in. na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

 

W chwili obecnej, w związku z upływem okresu zasiłkowego – 182 dni, winien Pan złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego w związku z dalszą niezdolnością do pracy.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O okolicznościach, okresie i zasadności przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia orzeczenia, sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podstawą prawną tych stwierdzeń jest art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.)

 

Reasumując, w chwili obecnej uprzejmie proszę złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne.

 

W związku z odwołaniem od decyzji ZUS w sprawie braku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy niestety, ale należy cierpliwie oczekiwać na termin rozprawy sądowej.

 

Jeśli natomiast pisząc „komisja”, miał Pan na myśli komisję zakładową, to należy stwierdzić, że zakład pracy winien niezwłocznie rozpoznać sprawę. W tej sytuacji uprzejmie proszę zwrócić się z pismem do zakładu pracy, a w ZUS-ie proszę do wniosku dołączyć oświadczenie, iż odwołał się Pan od decyzji zakładu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »