Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.03.2020

Jestem pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony od nieco ponad roku. Znalazłam nową pracę, którą mam rozpocząć za 3 tygodnie. Złożyłam wypowiedzenie na mocy porozumienia stron dnia 8.02 roku i jako proponowany termin zakończenia współpracy zaproponowałam 27.02. Wypowiedzenie złożyłam w kadrach i mam pieczątkę, że wpłynęło. Jednak obecny pracodawca „obraził się” i nie chce na ten temat ze mną rozmawiać. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli nie otrzymam od niego odpowiedzi, to oznacza, że się zgodził, czy że nie przyjął tego wypowiedzenia? I jakie ewentualne konsekwencje grożą mi, jeżeli nie stawię się w pracy? Z informacji, których udzieliła mi kadrowa, mogę mieć wpisaną w świadectwo pracy adnotację, że umowa została zerwana z winy pracownika. Czy to grozi jakimiś konsekwencjami? Czy nowy pracodawca może mnie z tego powodu nie przyjąć/zwolnić? Niestety, nowy pracodawca nie jest skory przesunąć mojego przyjęcia o kolejny miesiąc, tak abym mogła złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który dla mnie (według informacji z kadr) wynosi 1 miesiąc. Chciałabym sprawę załatwić polubownie, ale nikt ze mną nie chce rozmawiać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Fot. Fotolia

Rozwiązanie umowy o pracę - porozumienie lub okres wypowiedzenia

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wypowiedzenie umowy o pracę – co do istoty jest wiążące. Pracodawca nie musi wyrażać zgody na jego złożenie. Na ten moment w mojej ocenie nie ma jednak zgody na rozwiązanie umowy z dniem zaproponowanym, bowiem pracodawca na tą datę nie wyraził zgody, a zatem mamy do czynienia z tzw. brakiem porozumienia, które umożliwiałoby rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 4 lutego 2018 r. W tej sytuacji wiążę Pani okres wypowiedzenia wynikający z Kodeksu pracy, a zatem 1 miesiąca. Okres miesięczny odnosi swój skutek na koniec miesiąca, a zatem jeżeli wypowiedzenie złożyła Pani w lutym, okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem marca, jeżeli złożyła je Pani w styczniu, wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z ostatnim dniem lutego.

Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

O ile pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy z dniem 27 lutego, o tyle Pani niestawiennictwo w pracy od dnia 28 lutego grozi rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika (nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy). Na nowy stosunek pracy de facto nie powinno to mieć wypływu albowiem jak mniemam umowa z nowym pracodawcą już jest podpisana, a jeżeli nie to warunkiem jej podpisania nie jest przedłożenie świadectwa pracy od dotychczasowego pracodawcy.

 

Kodeks pracy ani Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje instrumentów umożliwiających wpłynięcie na pracodawcę w takich przypadkach. Jedynie próbą rozmowy i podejście psychologicznym może Pani uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dnie 27 lutego. Nie możne jednak Pani nikogo przymusić.

 

Pracodawcy teoretycznie będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie od Pani za wyrządzone szkody, zachodzi jednak pytanie, czy będzie w stanie szkody te udowodnić. Jeszcze nie spotkałem się w praktyce z przypadkiem, kiedy pracodawca skutecznie doszedłby takiego odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus pięć =

»Podobne materiały

Prawo pracownika do odprawy rentowej przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie). Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stro

 

Czy mam szansę na krótszy okres wypowiedzenia?

Jestem zatrudniona od 7 lat na czas nieokreślony. Z tego co się orientuję moje wypowiedzenie wynosi 3 miesiące. Ostatnio znalazłam lepiej płatną pracę. Czy mam szansę na krótszy okres wypowiedzenia?

 

Rezygnacja z podpisania umowy o pracę

Zawarłam z potencjalnie przyszłym pracodawcą umowę przedwstępną w formie pisemnej. Umowa obowiązuje obie strony – mnie jako pracownika do podjęcia pracy, a pracodawcę do zatrudnienia. Umowa zawiera: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin roz

 

Znalezienie nowej pracy podczas L4

Jak i kiedy mogę złożyć wypowiedzenie? Mam umowę na czas określony (1-miesięczny okres wypowiedzenia). Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim L4 (złamałam rękę), ale w międzyczasie znalazłam nową pracę.

 

Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia?

Chcę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Jak nie musieć stawiać się w pracy w okresie wypowiedzenia? Mam zaległy urlop, ale pracodawca mi go nie da. Pewnie też nie da mi urlopu na żądanie (zresztą to i tak tylko 4 dni). Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym. Ile musi upłynąć dni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »