Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.03.2020

Jestem pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony od nieco ponad roku. Znalazłam nową pracę, którą mam rozpocząć za 3 tygodnie. Złożyłam wypowiedzenie na mocy porozumienia stron dnia 8.02 roku i jako proponowany termin zakończenia współpracy zaproponowałam 27.02. Wypowiedzenie złożyłam w kadrach i mam pieczątkę, że wpłynęło. Jednak obecny pracodawca „obraził się” i nie chce na ten temat ze mną rozmawiać. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeżeli nie otrzymam od niego odpowiedzi, to oznacza, że się zgodził, czy że nie przyjął tego wypowiedzenia? I jakie ewentualne konsekwencje grożą mi, jeżeli nie stawię się w pracy? Z informacji, których udzieliła mi kadrowa, mogę mieć wpisaną w świadectwo pracy adnotację, że umowa została zerwana z winy pracownika. Czy to grozi jakimiś konsekwencjami? Czy nowy pracodawca może mnie z tego powodu nie przyjąć/zwolnić? Niestety, nowy pracodawca nie jest skory przesunąć mojego przyjęcia o kolejny miesiąc, tak abym mogła złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który dla mnie (według informacji z kadr) wynosi 1 miesiąc. Chciałabym sprawę załatwić polubownie, ale nikt ze mną nie chce rozmawiać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Fot. Fotolia

Rozwiązanie umowy o pracę - porozumienie lub okres wypowiedzenia

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wypowiedzenie umowy o pracę – co do istoty jest wiążące. Pracodawca nie musi wyrażać zgody na jego złożenie. Na ten moment w mojej ocenie nie ma jednak zgody na rozwiązanie umowy z dniem zaproponowanym, bowiem pracodawca na tą datę nie wyraził zgody, a zatem mamy do czynienia z tzw. brakiem porozumienia, które umożliwiałoby rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 4 lutego 2018 r. W tej sytuacji wiążę Pani okres wypowiedzenia wynikający z Kodeksu pracy, a zatem 1 miesiąca. Okres miesięczny odnosi swój skutek na koniec miesiąca, a zatem jeżeli wypowiedzenie złożyła Pani w lutym, okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem marca, jeżeli złożyła je Pani w styczniu, wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z ostatnim dniem lutego.

Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

O ile pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy z dniem 27 lutego, o tyle Pani niestawiennictwo w pracy od dnia 28 lutego grozi rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika (nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy). Na nowy stosunek pracy de facto nie powinno to mieć wypływu albowiem jak mniemam umowa z nowym pracodawcą już jest podpisana, a jeżeli nie to warunkiem jej podpisania nie jest przedłożenie świadectwa pracy od dotychczasowego pracodawcy.

 

Kodeks pracy ani Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje instrumentów umożliwiających wpłynięcie na pracodawcę w takich przypadkach. Jedynie próbą rozmowy i podejście psychologicznym może Pani uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dnie 27 lutego. Nie możne jednak Pani nikogo przymusić.

 

Pracodawcy teoretycznie będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie od Pani za wyrządzone szkody, zachodzi jednak pytanie, czy będzie w stanie szkody te udowodnić. Jeszcze nie spotkałem się w praktyce z przypadkiem, kiedy pracodawca skutecznie doszedłby takiego odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 7 =

»Podobne materiały

Rozwód a darowizna w trakcie małżeństwa

Mąż w trakcie trwania małżeństwa został obdarowany przez swojego ojca i dostał mieszkanie – darowizna jest na jego nazwisko, lecz w akcie notarialnym jest wspomniane, że mąż pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności ustawowej. Wkrótce mamy pierwszą rozprawę rozwodową, w

 

Rozwiązanie umowy przez e-mail

Podpisałam umowę i po miesiącu wypowiedziałam ją drogą mailową. Firma automatycznie przedłużyła jednak umowę i żąda ode mnie zapłaty, ponieważ w umowie zawarto zapis, że może być ona rozwiązana wyłącznie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak mogę anulować tę umowę?

 

Nadmierny hałas z przedszkola

Mieszkam w tzw. bliźniaku. Za ścianą sąsiad prowadzi prywatne przedszkole. W ogrodzie (1,5 m od granicy wspólnego płotu) wybudował plac zabaw. Hałasy, krzyki, tupoty, płacze dochodzące zza ściany i z podwórka są nie do zniesienia. Co można z tym zrobić? Jakie władze lokalne mogę zawiadomić o ty

 

Zerwanie umowy przez wykonawcę

Zawarłem z pewnym rzemieślnikiem umowę na wymianę dachu mojego domu. Zapłaciłem zaliczkę w wysokości 8000 zł, nie byłem jednak zadowolony z postępów prac (były wykonane tak niechlujnie, że cały materiał trzeba by zerwać i kłaść ponownie – oczywiście płacąc podwójnie, bo raz użyty nie nadaje si

 

Zagrożenie karne za przestępstwo znęcania się nad rodziną – art. 207 K.k.

W sądzie toczy się przeciwko mojemu ojcu proces o znęcanie się psychiczne nade mną i moją mamą. Ojciec jest alkoholikiem. Zaraz po pierwszej rozprawie miał wypadek w pracy (nie był trzeźwy) i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Miał otwarte złamanie nogi z przemieszczeniem kości i w związ

 

Zeznania w sprawie o alimenty partnera

Pytanie dotyczy sprawy alimentacyjnej przeciwko mojej osobie. Czy moja obecna partnerka (od 15 lat, mamy dwoje dzieci) musi zeznawać w sprawie o alimenty, którą założyła mi kobieta, z którą współżyłem 18 lat temu? Dostała wezwanie na sprawę. Zna sprawę , ale jest to niepotrzebny stres i poniekąd upo

 

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Najemcą mieszkania komunalnego była starsza pani. Przez wiele lat mieszkała z nią stale i opiekowała się nią jej córka. Starsza pani zmarła, więc jej córka wstąpiła automatycznie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 § 1. K.c., gdyż spełnia wszystkie wymogi. Córka zmarłej z

 

Rejestracja podmiotu zagranicznego z UE jako polskiego podatnika VAT

Chciałem zapytać o rejestrację zagranicznego (z UE) podmiotu jako polskiego podatnika VAT: Jakie są etapy rejestracji krok po kroku? Jakie powinno być miejsce złożenia wniosku wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT? Z jakimi opłatami wiąże się rejestracja? Czy konieczne jest posiadanie konta bankowego

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »