.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Powrót nauczyciela do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Od 13.12.2019 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim (końcówka ciąży), następnie od 11.03.2020 r. do 28.07.20 r. miałam urlop macierzyński, a od 29.07.2020 r. do 09.03.2021 r. mam urlop rodzicielski. Jednak ze względu na pandemię oraz niefortunną datę powrotu z urlopu – połowa semestru, do pracy chciałabym wrócić dopiero we wrześniu 2021 r. Moje pytanie jest związane z powrotem do pracy, myślałam o urlopie wychowawczym (czy mógłby on być tylko do czerwca?), ale z jakich innych urlopów mogłabym skorzystać, aby było to dla mnie bardziej korzystne? Bardzo prosiłabym o podanie dat, od kiedy do kiedy jaki urlop. Zaznaczam, że pracuję w placówce feryjnej (szkoła podstawowa).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Powrót nauczyciela do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

 

Przepis ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował przez dwa tygodnie ferii zimowych, nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni np. w kwietniu. Nauczyciel ten nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodniu urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeśli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

 

W roku szkolnym 2019/2020 nie skorzystała Pani z urlopu wypoczynkowego ani w okresie ferii zimowych, ani wakacji. Wobec tego ma Pani prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego, który może Pani wykorzystać bezpośrednio po urlopie rodzicielskim – czyli do 5.05.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Termin zakończenia urlopu wychowawczego

Zgodnie z art. 67a ust. 3 KN termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej oraz nieferyjnej powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego (31 sierpnia); w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątkowo koniec urlopu wychowawczego nie musi przypadać na dzień 31 sierpnia, jeśli nauczyciel wnioskował o urlop w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca. Ponadto drugi wyjątek dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej. Mianowicie nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych. Nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

 

W mojej opinii powinna Pani wnioskować o urlop wychowawczy do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czerwcu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu