Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy planowanie urlopu na cały rok z góry jest obowiązkowe?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.02.2015

Pracuję w szpitalu. Pracodawca zobowiązuje nas do planowania na cały rok urlopu z góry. Czy to jest obowiązkowe i zgodne z prawem? Trudno mi określić, kiedy będę potrzebowała wolnego. Czy pracodawca słusznie twierdzi, że nie może dać urlopu wypoczynkowego 5 osobom z oddziału w tym samym miesiącu? Jak rozwiązać taki konflikt?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie.

 

Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 

Przepis ten przewiduje dwa sposoby ustalenia terminu urlopu: w planie urlopów lub na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

 

Urlop nie może być udzielony w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, gdy nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa lub gdy działająca organizacja związkowa wyrazi zgodę na nieustalanie tego planu. Gdy pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia planu urlopów, to ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrot „po porozumieniu” jest na ogół rozumiany jako wymóg uzyskania zgody. Jednakże w omawianym przypadku – jako że w § 1 komentowanego przepisu wskazane są przesłanki określenia terminu urlopu (w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy) – nie można wykluczyć sytuacji, w których orzecznictwo uzna odmowę pracownika wykorzystania urlopu w terminie ustalonym przez pracodawcę za sprzeczną z prawem.

 

Ustalenie planu urlopów następuje z uwzględnieniem dwóch okoliczności: wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Są one równoważne, co w szczególności oznacza, że można nie uwzględnić wniosku pracownika, jeżeli koliduje to z ważnym interesem pracodawcy.

 

Plan urlopów nie musi obejmować całego roku kalendarzowego, może on dotyczyć np. jednego kwartału.

 

Plan urlopów oraz porozumienie stron ustalone zgodnie z omawianym artykułem są wiążące dla pracodawcy i pracowników, chyba że wspólnie ustalą oni inny termin wykorzystania urlopu. Oznacza to, że pracownik może rozpocząć urlop w ustalonym terminie bez dodatkowych oświadczeń pracodawcy, w szczególności nie jest do tego niezbędne przekazanie pracownikowi tak zwanej karty urlopowej. Związanie pracownika planem urlopów i porozumieniem powoduje, że pracodawca, poczynając od pierwszego dnia zaplanowanego urlopu, nie ma obowiązku dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Jeżeli wbrew planowi urlopów i ustaleniom stron pracownik, za wiedzą przełożonych, wykonuje pracę, to należy przyjąć, że nastąpiło na jego wniosek przesunięcie terminu urlopu.

 

Wobec powyższego należy uznać, że wymaganie od Pani określenia terminu urlopu na cały rok w planie urlopowym jest jak najbardziej zgodne z prawem pracy. Także oświadczenie pracodawcy, że nie może udzielić 5 pracownikom urlopu w tym samym czasie jest zgodne z prawem pracy, jeśli taki urlop zakłócałby organizację pracy. W takim przypadku pracodawca i pracownik muszą dojść do porozumienia w kwestii terminu urlopu pracownika, przy czym pracownik nie może żądać od pracodawcy udzielenia urlopu w konkretnym terminie.

 

Powinna Pani także pamiętać, że w razie, gdyby potrzebowała Pani przesunąć urlop z ważnych przyczyn, musi Pani wystosować wniosek do pracodawcy i pracodawca powinien ów wniosek uwzględnić, jeśli przyczyny są rzeczywiście ważne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + I =

»Podobne materiały

Czy pracodawca może sam wyznaczyć urlop pracownikowi?

Pracuję w administracji. Czy pracodawca może sam ustalić w planie urlopów termin wykorzystania urlopu przez danego pracownika? Zastanawiam się, czy pracownik musi wykorzystać taki urlop. Dodam, że chodzi o urlop za bieżący rok.  

 

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest u nas takie niepisan

 

Kto decyduje o terminie urlopu?

Pracuję w dużej korporacji, w której wzięcie urlopu w wybranym przez siebie terminie jest utrudnione ze względu na dużą liczbę pracowników (wszyscy chcą urlopu w tym samym czasie – miesiącach letnich). Urlopy są przyznawane każdorazowo na wniosek pracownika. Taki wniosek złożyłam kilka miesięc

 

Pracownik tymczasowy a urlop macierzyński

Pracuję jako pracownik tymczasowy na umowę na czas określony. W tym miesiącu moja umowa wygasa. Obecnie jestem w ciąży. Czy zostanę objęta ochroną wynikającą z art. 177 § 3 K.p.? Jeśli nie, to czy przedłużenie umowy na tych samych warunkach (pracownik tymczasowy z umową na czas określony) i uro

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »