Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto decyduje o terminie urlopu?

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 15.04.2013

Pracuję w dużej korporacji, w której wzięcie urlopu w wybranym przez siebie terminie jest utrudnione ze względu na dużą liczbę pracowników (wszyscy chcą urlopu w tym samym czasie – miesiącach letnich). Urlopy są przyznawane każdorazowo na wniosek pracownika. Taki wniosek złożyłam kilka miesięcy przed terminem urlopu. Kupiłam już wakacje. Czy pracodawca może mi odmówić? Kto decyduje o terminie urlopu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowe przepisy, które regulują opisany przez Panią stan faktyczny, to art. 163 § 1 i 11 oraz 164 § 2 Kodeksu pracy (K.p.).

 

Zgodnie z art. 163 K.p.:

 

„§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

 

§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio”.

 

Nie wskazała Pani, czy Pani pracodawca jest zobowiązany do tworzenia planu urlopów. Z Pani opisu wynika jednak (wspomniała Pani, że urlopy są każdorazowo przyznawane), że nie ma planu urlopów, zapewne nie ma również związków zawodowych.

 

Gdyby u Pani pracodawcy funkcjonowało zbiorowe planowanie urlopów, pozwoliłoby to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji konfliktowych. W przypadku planowania siatki urlopów ustawodawca wprowadził ograniczenie możliwości zmian terminów zaplanowanych urlopów, w razie gdyby któraś ze stron chciała wycofać się z przyjętych w planie ustaleń.

 

W art. 164 K.p. zapisano, że:

 

„§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

 

§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy”.

 

Gdyby zatem Pani urlop był zaplanowany, pracodawca miałby problem z nieudzieleniem go, gdyż musiałby mieć poważne podstawy do niewyrażenia zgody na urlop w terminie wcześniej ustalonym.

 

Jeśli jednak nie ma w Pani firmie praktyki planowania urlopów, nawet zwyczajowej, problemem może być wyegzekwowanie zgody pracodawcy na konkretny termin, tym bardziej że – jak Pani wspomniała – następuje kumulacja wniosków urlopowych w tym okresie. Kodeks pracy stanowi, że urlop jest uprawnieniem pracownika. Jednak to pracodawca w ramach swoich kierowniczych uprawnień ostatecznie decyduje o terminie urlopu.

 

Oczywiście pracownik może negocjować ten czas, a pracodawca powinien uwzględnić jego wnioski i prośby. Należy jednak pamiętać, że to pracodawca odpowiada ostatecznie za funkcjonowanie zakładu pracy i ciągłość procesu pracy, dlatego może on wywierać znaczący wpływ na decyzje pracowników i np. nie uwzględnić z jakichś przyczyn konkretnego terminu urlopu, który proponuje pracownik. Po to właśnie jest instytucja planowania urlopów, aby negocjacje terminów odbyły się z dużym wyprzedzeniem, a strony nie były później wzajemnie zaskakiwane nagłymi zmianami, które mogą utrudnić pracę.

 

Zatem w Pani sytuacji (zakładam brak grafika urlopów) wykorzystanie urlopu w zaplanowanym przez Panią terminie może być przez pracodawcę uniemożliwione. W doktrynie prawa pracy podnosi się pogląd, że pracownikowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie urlopu w konkretnym terminie. Złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu we wskazanym przez niego terminie nie usprawiedliwia nieobecności pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 13 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 99/98). Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy.

 

Jeśli pracodawca będzie nieugięty, to proszę się zastanowić, czy w Pani przypadku nie udałoby się zastosować, choćby co do kilku dni, art. 1672 K.p.:

 

„Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - VIII =

»Podobne materiały

Zmiana terminu urlopu

W naszej firmie planuje się urlopy w styczniu. Zaplanowałem sobie urlop od 16 do 31 sierpnia*. Bez żadnego sensownego powodu szef zmienił termin mojego urlopu. Wychodzi na to, że urlop będę miał od 20 do 31 sierpnia. Czy szef miał prawo zmienić termin urlopu?  

 

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Mam do wykorzystania 11 dni urlopu wypoczynkowego za 2012 rok i chciałbym wykorzystać te dni w grudniu. Czy pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie mi urlopu w proponowanym przeze mnie okresie, argumentując to dużą ilością pracy? Czy to pracodawca ma decydować kiedy mogę wziąć urlop wypoczynko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »