.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dopisanie męża do domu wybudowanego wspólnie na działce żony

• Opublikowano: 02-08-2022 • Autor: Artur Drobiazgiewicz

Jestem właścicielką domu, który budowaliśmy na mojej działce, ale dom był budowany na kredyt razem z mężem. W tym roku kredyt zostanie spłacony z pieniędzy, które otrzymałam od rodziców w formie darowizny. W związku z powyższym mąż obawia się, że nie ma żadnych praw do domu i sugeruje dopisanie go do nieruchomości. W zeszłym roku podpisaliśmy intercyzę, a teraz mąż chce dopisania do nieruchomości. Jednak ja obawiam się jego zobowiązań zaciągniętych na firmę i nie chcę problemów z wierzycielami w razie, gdyby coś mu się stało, ponadto obawiam się również alimentów na jednego z jego rodziców, który jest w bardzo złej sytuacji materialnej. Chciałabym, żeby maż czuł się bezpiecznie, włożył w budowę domu swój czas, pieniądze i pracę, ale dopisywanie go do udziału w domu jest ryzykowne. Czy jest jakiś sposób, by inaczej rozwiązać ten problem? Czy można w inny sposób potwierdzić jego udział, żeby nie czuł się zagrożony i żeby miał prawo mieszkać w tym domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dopisanie męża do domu wybudowanego wspólnie na działce żony

Nieruchomość należąca do żony

Z opisanej sytuacji jasno wynika, iż jest Pani wyłącznym właścicielem nieruchomości, tj. działki zabudowanej domem jednorodzinnym. Zakładam, iż potwierdza to wpis w księdze wieczystej nieruchomości.

 

Wspólnie zaciągnięty kredyt na budowę domu również nie ma żadnego wpływu na prawo własności nieruchomości. Dodatkowo wskazała Pani, że został on w całości spłacony ze środków pochodzących z darowizny.  

 

Ponadto ustanowiliście Państwo ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a zatem każde z Państwa posiada odrębny majątek. Zakładam również, że działka, która została przez Panią nabyta, nie była objęta wspólnością majątkową małżeńską.

Darowizna lub sprzedaż udziału mężowi

Przyjmując, że działka w chwili nabycia jej przez Panią nie weszła do majątku wspólnego, to wskazać należy, że istnieje oczywiście możliwość dokonania przez Panią darowizny lub sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz małżonka. Taka czynności wymaga jednak formy aktu notarialnego. Po dokonaniu takiej darowizny mąż stanie się współwłaścicielem nieruchomości, posiadającym określony udział w nieruchomości wspólnej (wielkość udziału zależy od tego jaki udział zdecyduje się Pani darować).  

 

W momencie, gdy Pani mąż stanie się już współwłaścicielem nieruchomości, w skład jego majątku będzie wchodził ww. udział. Mając na uwadze fakt, iż mąż, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, to również istnieje ryzyko, że wierzyciele będą mogli żądać zaspokojenia z tego składnika majątku.  

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ryzyko związane z zadłużeniem

Prościej mówiąc, jeśli Pani mąż znajdzie się sytuacji, w której popadnie w zadłużenie, jego wierzyciele będą mogli złożyć wniosek egzekucyjny do komornika oraz żądać zajęcia jego udziału we wspólnej nieruchomości. Komornik będzie mógł zająć taki udział i usiłować go np. sprzedać na licytacji komorniczej. Pani udział nie będzie wprawdzie podlegał zajęciu, ale istnieje ryzyko, że w wyniku skutecznej egzekucji i zlicytowania udziału stanie się Pani współwłaścicielem nieruchomości z całkowicie obcą osobą. W dalszej kolejności konieczne byłoby zniesienie współwłasności, które polega na spłacie udziału jednego ze współwłaścicieli, fizycznym podziale nieruchomości lub sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanych z tego tytułu środków stosownie do udziałów. 

 

Zatem Pani obawy są słuszne i w sytuacji, gdy istnienie duże ryzyko popadnięcia w zadłużenie przez Pani męża, uczynienie go współwłaścicielem nieruchomości może okazać się niekorzystne dla obojga z Państwa.

 

Nadmienić należy, że w przypadku ewentualnej śmierci współwłaściciela nieruchomości, który pozostawił długi, jego spadkobiercy staną przed dylematem przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Pani jako spadkobierca, aby przejąć z powrotem darowany udział męża, musiałaby przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, co w opisanej sytuacji wiązałoby się z odpowiedzialnością za długi spadkowe męża.

 

Jednoczenie Pani mąż, o ile faktycznie poczynił nakłady ze swojego majątku na Pani nieruchomość, będzie mógł w razie ewentualnego sporu domacać się ich zwrotu w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Artur Drobiazgiewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego. Ukończył aplikację radcowską oraz zdał z wyróżnieniem egzamin zawodowy na radcę prawnego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami w Szczecinie. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, rodzinnego, cywilnego i upadłościowego. Reprezentował klientów przed sądami wszystkich instancji, prowadzi obsługę prawną firm. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu