.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mąż może sprzedać żonie działkę nabytą w drodze darowizny?

• Opublikowano: 17-10-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Czy mogę sprzedać żonie działkę z mojego majątku osobistego nabytą w drodze darowizny? Albo czy mogę sprzedać jej 50% udziału w tej działce? Czy jest możliwość wzięcia kredytu hipotecznego na taki zakup? Innymi słowy, czy żona może kupić ode mnie połowę działki i czy będzie to wtedy działka wspólna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mąż może sprzedać żonie działkę nabytą w drodze darowizny?

Umowa notarialna rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską

Przy odpowiedzi na Pańskie pytanie najważniejszą rzeczą jest określenie celu takiej transakcji. Jeżeli Pana celem jest to, aby rozszerzyć wspólność ustawową małżeńską, to wówczas najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do notariusza celem zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską. Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359; zwanej dalej w skrócie K.r.o.) – małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Poprzez zawarcie takiej umowy Pańska małżonka stanie się współwłaścicielką nieruchomości, a nieruchomość wejdzie do majątku wspólnego. Do majątku wspólnego może wejść także część tej nieruchomości. Wówczas rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej będzie na część nieruchomości.

 

Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości lub jej części, w tym także wzięcie kredytu, to wskazać należy, że nie będzie to takie proste. Domyślam się, że łączy Państwa wspólność majątkowa małżeńska. Zatem możliwy zakup Pana nieruchomości przez małżonkę dotyczy tylko sytuacji, w której małżonka dysponowałaby swoim majątkiem osobistym, z którego mogłaby sfinansować taką transakcje. Gdyby bowiem nabycie miało następować ze środków własnych, to sprzedałby Pan samemu sobie tę nieruchomość. Zgodnie z art. 33 K.r.o.:

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątki osobiste małżonków

„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Gdyby małżonka wystąpiła o kredyt, to również byłoby to zobowiązanie zaciągnięte wspólnie. Zatem taka konstrukcja byłaby nieuprawniona. Jeżeli jednak chciałby Pan dokonać takiej transakcji, to warto byłoby:

 

  1. najpierw ustalić rozdzielność majątkową małżeńską między Państwem,
  2. wówczas małżonka występuje samodzielnie o kredyt,
  3. może Pan sprzedać udział w tej nieruchomości, tj. np. 50%,
  4. pomiędzy Państwem powstaje współwłasność nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu