Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy po urlopie wychowawczym a aneks do umowy o pracę

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 14.07.2010

Przedmiotem mojego pytania jest zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu wychowawczego. Czy pracodawca mógł mi zmienić umowę o pracę po wychowawczym takim aneksem: „Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem (...) zmieniają postanowienia ww. umowy o pracę określające rodzaj umówionej umowy – pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian”? Zmieniono mi miejsce pracy, bo nie było pracy na dziale wcześniejszym. Mam teraz gorsze warunki pracy i niższe wynagrodzenie. Po niedługim czasie dostałam egzemy na dłoniach i zwolniono mnie z pracy z mojej winy, bez odprawy. Czy w moim przypadku zmiana stanowiska pracy była dopuszczalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy:

 

„Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, pracodawca, po zakończeniu przez pracownika urlopu wychowawczego, obowiązany jest w pierwszej kolejności dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Dopiero wobec braku zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracodawca powinien zapewnić pracownikowi stanowisko równorzędne ze stanowiskiem zajmowanym przed urlopem lub inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie pracownika powinno być co najmniej równe wynagrodzeniu, jakie przysługiwało pracownikowi na poprzednim stanowisku.

 

Możliwość zatrudnienia pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego na innym stanowisku niż zajmowane przed urlopem (na stanowisku równorzędnym – takie same kwalifikacje, takie samo wynagrodzenie) nie wymaga wypowiedzenia mu przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy.

 

Co dla Pani szczególnie istotne: jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy lub zmiany umowy o pracę, pracodawca może, po uprzednim dopuszczeniu pracownika do pracy, wypowiedzieć mu umowę o pracę lub warunki płacy lub płacy.

 

Ponadto brak możliwości dopuszczenia pracownika po urlopie wychowawczym do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez niego przed urlopem lub zgodnym z jego kwalifikacjami uzasadnia także wypowiedzenie umowy o pracę.

 

W związku z powyższym przedstawiam możliwe rozwiązania Pani sprawy.

 

Po pierwsze, z aneksu do umowy o pracę wynika, że pracodawca zmienił Pani rodzaj umówionej pracy, pozostałe warunki pozostawiając bez zmian (tak jest napisane, co przynajmniej formalnie potwierdza, że Pani wynagrodzenie nie uległo zmianie), dlatego należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy powyższa zmiana stanowiska pracy wynikała z braku możliwości zatrudnienia Pani na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli tak, wówczas pracodawca nie musiał Pani wręczać wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

 

Ponieważ nie może Pani pracować na obecnym stanowisku, prawdopodobnie pracodawca, wskazując na brak możliwości dopuszczenia pracownika po urlopie wychowawczym do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez niego przed urlopem lub zgodnym z jego kwalifikacjami, wypowiedział Pani umowę o pracę.

 

Po drugie, przyjmując, że po urlopie wychowawczym miała miejsce zmiana stanowiska pracy, na nieodpowiadające w pełni Pani kwalifikacjom lub poprzednim warunkom finansowym, może Pani dochodzić swoich uprawnień przed sądem, obecnie np. w drodze odwołania od wypowiedzenia.

 

Po trzecie, jeżeli została Pani dopuszczona do pracy na poprzednim stanowisku i zaistniała taka konieczność – pracodawca miał możliwość wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy.

 

Jeżeli zmiana stanowiska pracy ma sprawić, że nowe warunki zatrudnienia będą dla pracownika mniej korzystne albo pracownik nie wyraża zgody na nowe warunki, wówczas pracodawca powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego, czyli oświadczenia woli o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków zatrudnienia oraz zaproponowaniu nowych. Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną, co oznacza, że pracownik może jedynie przyjąć do wiadomości dokonane wypowiedzenie lub je odrzucić. Bez znaczenia jest, czy wyraża na to zgodę, czy nie. Jeżeli pracownik przyjmie nowe warunki zatrudnienia, będą one obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli natomiast odrzuci – umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Oczywiście aneks nie stanowi wypowiedzenia zmieniającego.

 

Reasumując, myślę, że w Pani przypadku zastosowanie znajdują raczej unormowania dotyczące pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym niż uregulowania dotyczące wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - dziewięć =

»Podobne materiały

Zablokowanie poczty służbowej przez pracodawcę

Mam umowę na czas nieokreślony. Wczoraj przedstawiałam pracodawcy zaświadczenie o ciąży i zwolnienie lekarskie na okres jednego miesiąca. Dzisiaj zostałam, moim zdaniem, bezprawnie odłączona od poczty służbowej, zablokowano mi dostęp, co uniemożliwia mi kontakt z pozostałymi pracownikami. Czy pracod

 

Zasady wyboru społecznego inspektora pracy w szkole

Przypuszczam, że w mojej szkole zostały niepoprawnie przeprowadzone wybory społecznego inspektora pracy. Dyrektor nie wywiesił listy kandydatów, wszystko odbyło się bardzo szybko i regulamin był odczytany tylko raz tuż przed samym głosowaniem. Jeden z kandydatów otrzymał 6 głosów, drugi 5 i od razy

 

Śmierć pracownika i odprawa pośmiertna

Moja firma zatrudnia kilka osób. Niedawno zmarł nasz pracownik – czy mamy obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »