Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poinformowanie pracodawcy o ciąży i nagłe zwolnienie z pracy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.07.2010

Ostatniego dnia urlopu udałam się do lekarza. Okazało się, że jestem w ciąży, i dostałam 14 dni zwolnienia. Zwolnienie niezwłocznie wysłałam pracodawcy e-mailem, a następnego dnia listem poleconym. W tym samym dniu byłam nakłaniana SMS-ami do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, gdyż skończył mi się należny urlop. Nie zgodziłam się i pracodawca wystawił mi świadectwo pracy z art. 52, gdyż uznał moją nieobecność za porzucenie pracy (brak podania o urlop). Byłam zatrudniona na umowę na czas określony (na kilka lat). Czy pracodawca wystawił świadectwo pracy zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro dostarczyła Pani zwolnienie lekarskie pracodawcy lub przynajmniej poinformowała go o tym fakcie, to nie miał on podstaw do rozwiązania z Panią stosunku pracy bez wypowiedzenia. Zwolnienie lekarskie jest bowiem dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy.

 

Jeśli u pracodawcy nie obowiązują inne zasady, pracownik powinien poinformować pracodawcę o swojej nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu 2 dni. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą innej osoby. Natomiast w terminie 7 dni winna Pani dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.) kopię zaświadczenia o niezdolności do pracy pracownik winien dostarczyć pracodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zaświadczenia.


Jednakże warto mieć na uwadze, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy w zasadzie nie powinno być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 K.p., wyrok z 22.9.1999 r., I PKN 270/99, OSNAPiUS z 2001, nr 2, poz. 40).

 

Powyższe potwierdza inne orzeczenie SN, w myśl którego dla usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu choroby w następstwie lekarskiego orzeczenia o niezdolności do jej wykonywania wystarczy w zasadzie samo zawiadomienie pracodawcy o tym fakcie, a ewentualne doręczenie mu – na jego żądanie – odpowiedniego zaświadczenia jest tylko dowodem prawdziwości tego zawiadomienia (por. wyrok z 20.10.1998 r., I PKN 397/98, OSNAPiUS z 1999 r., nr 23, poz. 747).

 

Mając na uwadze powyższe, pracownik powinien dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, ale pracodawca nie może z powodu nieotrzymania w terminie zaświadczenia lekarskiego uznać nieobecności w pracy za nieusprawiedliwioną.

 

W tym stanie rzeczy winna Pani wystąpić do sądu rejonowego wydziału pracy z pozwem o przywrócenie do pracy. Podstawę prawną pozwu stanowi art. 56 § 1 Kodeksu pracy, który stwierdza, iż pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

 

Termin do wniesienia powództwa o przywrócenie do pracy w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że jego upływ powoduje wygaśnięcie prawa do odwołania się do sądu.

 

Nadto warto pamiętać o art. 177 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży, a także przebywającą na urlopie macierzyńskim. Co więcej, w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznano, że zakaz powyższy obowiązuje również, gdy pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 2 czerwca 2002 r., sygn. I PRN 23/95). W takiej sytuacji bieg terminu wypowiedzenia umowy o pracę ulegnie proporcjonalnemu zawieszeniu do końca okresu ochronnego. Zatem jeżeli zatrudniona dowiedziała się o ciąży już po wypowiedzeniu umowy przez przedsiębiorcę, ale z orzeczenia lekarskiego wynika, że w dniu, gdy została zwolniona, była w ciąży, może skutecznie wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus VI =

»Podobne materiały

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron a odprawa

Pracuję w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Ostatnio pracodawca zwolnił z pracy za porozumieniem stron mojego kolegą – pracownika z 17-letnim stażem. Inicjatywa wyszła od pracodawcy i rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Czy wobec tego temu pracown

 

Outsourcing a wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację

Jestem zatrudniony na stanowisku managera w firmie X (umowa na czas nieokreślony). Od kilku lat pracuję z zespołem złożonym z jednego pracownika etatowego i 20 zatrudnionych przez firmę outsource. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że wkrótce dostanę wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację stan

 

Oglądanie stron pornograficznych na służbowym laptopie

Oglądałem w delegacji strony pornograficzne na laptopie służbowym. Nie miałem pojęcia, że administrator będzie miał czas się tym zajmować. Skutek jest taki, że mój szef i inni menedżerowie o tym wiedzą. Czy w opisanej sytuacji mogę dostać zwolnienie dyscyplinarne?

 

Zdjęcie z funkcji kierownika apteki

Jestem kierownikiem apteki z wieloletnim stażem pracy u obecnego pracodawcy (umowa o pracę na czas nieokreślony). Przed rokiem, mając kryzys, oświadczyłem pracodawcy, że chciałbym zrezygnować ze stanowiska, ale zachować stosunek pracy. Nie znaleziono wówczas nikogo odpowiedniego. Dziś sytuacja jest

 

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby pracownika

Jestem woźną w szkole, podczas wykonywania pracy uległam wypadkowi, w szpitalu opatrzono mi nogę i odwieziono do domu. Niestety przeprowadzone po kilku dniach badania wykazały, że mam zerwane więzadło krzyżowe przednie. Dyrekcja szkoły spisała protokół powypadkowy. Jestem od 1,5 miesiąca na zwolnien

 

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin dostał wypowiedzenie umowy w maju (przyczyny rozwiązania stosunku pracy to przyczyny organizacyjne – zmniejszenie oddziałów). W lipcu obronił się na nauczyciela mianowanego. Z jakiego artykułu Karty nauczyciela pow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »