.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Poinformowanie pracodawcy o ciąży i nagłe zwolnienie z pracy

• Autor: Monika Cieszyńska

Ostatniego dnia urlopu udałam się do lekarza. Okazało się, że jestem w ciąży, i dostałam 14 dni zwolnienia. Zwolnienie niezwłocznie wysłałam pracodawcy e-mailem, a następnego dnia listem poleconym. W tym samym dniu byłam nakłaniana SMS-ami do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, gdyż skończył mi się należny urlop. Nie zgodziłam się i pracodawca wystawił mi świadectwo pracy z art. 52, gdyż uznał moją nieobecność za porzucenie pracy (brak podania o urlop). Byłam zatrudniona na umowę na czas określony (na kilka lat). Czy pracodawca wystawił świadectwo pracy zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Poinformowanie pracodawcy o ciąży i nagłe zwolnienie z pracy

Zwolnienie lekarskie zaraz po zakończeniu urlopu i rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę

Skoro dostarczyła Pani zwolnienie lekarskie pracodawcy lub przynajmniej poinformowała go o tym fakcie, to nie miał on podstaw do rozwiązania z Panią stosunku pracy bez wypowiedzenia. Zwolnienie lekarskie jest bowiem dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy.

 

Jeśli u pracodawcy nie obowiązują inne zasady, pracownik powinien poinformować pracodawcę o swojej nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu 2 dni. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą innej osoby. Natomiast w terminie 7 dni winna Pani dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 ze zm.) kopię zaświadczenia o niezdolności do pracy pracownik winien dostarczyć pracodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zaświadczenia.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Jednakże warto mieć na uwadze, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy w zasadzie nie powinno być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 K.p., wyrok z 22.9.1999 r., I PKN 270/99, OSNAPiUS z 2001, nr 2, poz. 40).

 

Powyższe potwierdza inne orzeczenie SN, w myśl którego dla usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu choroby w następstwie lekarskiego orzeczenia o niezdolności do jej wykonywania wystarczy w zasadzie samo zawiadomienie pracodawcy o tym fakcie, a ewentualne doręczenie mu – na jego żądanie – odpowiedniego zaświadczenia jest tylko dowodem prawdziwości tego zawiadomienia (por. wyrok z 20.10.1998 r., I PKN 397/98, OSNAPiUS z 1999 r., nr 23, poz. 747).

 

Mając na uwadze powyższe, pracownik powinien dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, ale pracodawca nie może z powodu nieotrzymania w terminie zaświadczenia lekarskiego uznać nieobecności w pracy za nieusprawiedliwioną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew o przywrócenie do pracy

W tym stanie rzeczy winna Pani wystąpić do sądu rejonowego wydziału pracy z pozwem o przywrócenie do pracy. Podstawę prawną pozwu stanowi art. 56 § 1 Kodeksu pracy, który stwierdza, iż pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

 

Termin do wniesienia powództwa o przywrócenie do pracy w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, że jego upływ powoduje wygaśnięcie prawa do odwołania się do sądu.

 

Nadto warto pamiętać o art. 177 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży, a także przebywającą na urlopie macierzyńskim. Co więcej, w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznano, że zakaz powyższy obowiązuje również, gdy pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 2 czerwca 2002 r., sygn. I PRN 23/95). W takiej sytuacji bieg terminu wypowiedzenia umowy o pracę ulegnie proporcjonalnemu zawieszeniu do końca okresu ochronnego. Zatem jeżeli zatrudniona dowiedziała się o ciąży już po wypowiedzeniu umowy przez przedsiębiorcę, ale z orzeczenia lekarskiego wynika, że w dniu, gdy została zwolniona, była w ciąży, może skutecznie wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu