Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie wkładu lokatorskiego po zmarłej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.11.2017

Jak należy napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej, aby odzyskać wkład lokatorski po zmarłej kuzynce? Mamy prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłej. Kuzynka zmarła w 2015, a sprawa spadkowa w sądzie trwała ponad rok i zakończyła się początkiem 2017 r. Czy prawo do roszczenia może ulec przedawnieniu? Oddalono nasz wniosek o przydzielenie prawa do najmu lokalu po zmarłej i mieszkanie zostało już sprzedane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2001 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1119 ze zm.) – sprawy nieuregulowane w ustawie, w tym w szczególności kwestie dotyczące wnoszenia, ustalenia i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu. Przepis ten w niezmienionej formie obowiązuje od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarówno Prawo spółdzielcze, jak i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 10 ust. 2), określa wkład mieszkaniowy jako różnicę pomiędzy kosztem budowy przypadającym na lokal, do którego ma zostać przyznane spółdzielcze lokatorskie prawo, a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Powyższy stan prawny uległ zmianie w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dokonaną ustawą z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873).

 

W wyniku zmiany art. 11 tej ustawy, przepis ten nie określa już zasad, według których mogłaby zostać dokonana waloryzacja równowartości wkładu mieszkaniowego zwracana osobie uprawnionej. Wskazany przepis wprowadza jako zasadę, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązek zbywania przez spółdzielnię prawa własności lokalu, do którego spółdzielcze lokatorskie prawo wygasło, w drodze przetargu. W takim wypadku osobie uprawnionej spółdzielnia wypłaca wartość rynkową tego lokalu, z tym że kwota przysługująca osobie uprawnionej nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje innych (poza wskazaną wyżej) form rozliczenia się z osobami uprawnionymi po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, nie określa już także, w jakiej wysokości ma wpłacić wkład mieszkaniowy osoba uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, do którego wygasło lokatorskie prawo służące innej osobie.

 

Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego – z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest roszczeniem majątkowym. Termin przedawnienia dla tego typu roszczenia wynosi 10 lat – art. 118 K.c.

 

Zgodnie zaś z art. 120 § 1. K.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

 

W tym wypadku roszczenie nie uległo przedawnieniu.

 

Wniosek powinien zawierać wyłącznie dane spadkobierców, nr konta, na jaki przesłać należy pieniądze, oraz jako załącznik stwierdzenie nabycia spadku – postanowienie sądowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - X =

»Podobne materiały

Odzyskanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Na skutek zadłużenia zostałem wykluczony z grona członków spółdzielni mieszkaniowej. Spłaciłem zadłużenie, ale pozostały odsetki, których spółdzielnia nie chce umorzyć. Twierdzi, że mogłem się odwoływać wcześniej, a teraz nie mogę stać się na nowo członkiem spółdzielni. Co jeszcze mogę zrobić?

 

Wkład budowlany

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej od 20 lat. W 2005 r. kupiłem w innym bloku (ale należącym do tej samej spółdzielni) garaż. Sprzedający także był członkiem spółdzielni. Budynek z garażem wybudowano w 1999 r., a rozliczono w 2004 r. Obecnie wzywa się mnie do uzupełnienia wkła

 

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa?

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wygasa po 50 latach? Czym to skutkuje? Czy może być przyczyną przeciągania możliwości wykupienia mieszkania na własność?

 

Czy można sprzedać udział w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym obciążonym hipoteką?

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego, które ma obciążoną hipotekę (kredyt bankowy). Chciałbym sprzedać udział 1/2 w tym mieszkaniu. Nabywca zgadza się kupić ten udział, mimo obciążonej hipoteki. Czy taka transakcja jest legalna, bo w banku powiedziano mi, że nie mogę tego zro

 

Montaż markizy na balkonie

Mieszkam w bloku czteropiętrowym, który obecnie przechodzi termomodernizację. Zajmuję lokal najwyższy, na czwartym piętrze. Czy mogę zamontować markizę na sklepieniu balkonu od wewnątrz? Czy spółdzielnia musi wyrazić zgodę na taką instalację i czy mogę coś zrobić, jeśli nie uzyskam takiej zgody?

 

Kupno mieszkania z przetargu od spółdzielni

Planuję kupno mieszkania z przetargu od spółdzielni. Czy bez KW mogę odpowiadać za długi poprzednika? Czy warto kupić prawo lokatorskie jako własność? Co sprawdzić przed przystąpieniem do przetargu, żeby być bezpieczną?

 

Wypłata wkładu mieszkaniowego po śmierci głównego najemcy

Rodzice wiele lat mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. Wpłacili wkład na to mieszkanie, jednak go nigdy nie wykupili. Przed 12 laty zmarła mama (główny najemca), następnie głównym najemcą został tata, który zmarł w tym roku. W mieszkaniu tym jest zameldowana siostra, możliwe że będzie chciała zosta

 

Remont balkonu w mieszkaniu spółdzielczym

Jestem właścicielem lokalu w budynku administrowanym przez spółdzielnię. W akcie notarialnym nabycia lokalu nie jest wymieniony balkon, na który jest wejście z mojego lokalu. Spółdzielnia chce przeprowadzić remont balkonów polegający m.in. na wymianie barierek balkonów. Moim zdaniem ten remont w odn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »