Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Montaż markizy na balkonie

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 28.05.2015

Mieszkam w bloku czteropiętrowym, który obecnie przechodzi termomodernizację. Zajmuję lokal najwyższy, na czwartym piętrze. Czy mogę zamontować markizę na sklepieniu balkonu od wewnątrz? Czy spółdzielnia musi wyrazić zgodę na taką instalację i czy mogę coś zrobić, jeśli nie uzyskam takiej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Pana temat należy rozpatrzeć w dwóch kategoriach. Po pierwsze – czy założenie markizy wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do urzędu. Po drugie – czy jest wymagane zezwolenie spółdzielni na założenie markizy.

 

Otóż zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 15 Prawa budowlanego „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych”.

 

Przepis nie precyzuje bliżej, co należy rozumieć pod pojęciem owych „urządzeń” na obiektach budowlanych. Wydaje się, że pojęcie owo jest na tyle szerokie, iż markiza może być za takie urządzenie uważana. Markiza nie będzie zatem wymagała pozwolenia na budowę.

 

Do rozpatrzenia pozostała kwestia obowiązku dokonania zgłoszenia montażu markizy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Art. 30 cytowanej ustawy statuuje obowiązek dokonania zgłoszenia robót budowlanych, które polegają na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. W zależności zatem od rozmiaru markizy będzie ona podlegać (bądź nie) zgłoszeniu robót budowlanych.

 

Jeżeli będzie podlegać, to musi być dokonane, albowiem zaniedbanie tego obowiązku skutkować będzie nieprzyjemnymi konsekwencjami określonymi w art. 49b Prawa budowlanego (nakaz rozbiórki albo opłata legalizacyjna). W przypadkach, gdy zgłoszenie nie jest wymagane, nie jest Pan obowiązany do dokonywania jakichkolwiek czynności administracyjno-prawnych przed rozpoczęciem montażu markizy.

 

Myślę, że jeżeli złoży Pan wniosek do spółdzielni o pozwolenie na montaż markizy, to spółdzielnia zażąda od Pana dokładnych parametrów markizy, jeżeli uzna, że potrzebne jest zgłoszenie, to zażąda od Pana dokumentów, z których będzie wynikało, że dokonał Pan zgłoszenia i ewentualnie wówczas wyda pozwolenie na montaż.

 

Jeżeli nie będzie chciała wydać pozwolenia, to myślę, że nawet nie będzie wymagała od Pana powyższego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zgłoszenie nie będzie wymagane, udzieli Panu odpowiedzi na Pana wniosek.

 

Spółdzielnia może, ale nie musi wyrazić zgody na montaż markizy. Natomiast mieszkańcy bloków nie mają prawa ingerować w wygląd elewacji budynku. Nie wolno montować na balkonach żadnych daszków, krat, markiz, szklanych zabudowań. Wynika to z reguły z regulaminów spółdzielni.

 

W przypadku montażu markizy bez wymaganego zgłoszenia konsekwencje są określone we wspominanym wyżej art. 30.

 

Natomiast montaż markizy bez zgody spółdzielni naraża Pana na powstanie ewentualnych roszczeń ze strony spółdzielni o naprawienie szkody, np. poprzez zniszczenie elewacji.

 

„Roboty budowlane, których rozpoczęcie nie wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, nie mają cechy samowoli budowlanej, do likwidacji której uprawnione są organy nadzoru budowlanego, w związku z tym rezultat tych robót, o ile powoduje negatywne konsekwencje dla osób trzecich i ich nieruchomości, kwalifikuje się jako szkoda w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do naprawienia której właściwa jest droga przed sądami powszechnymi” (wyrok NSA, sygn. akt IV SA 1758/96, LEX nr 43782).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki