Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie o niekaralności w podaniu o pracę w policji

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 08.11.2017

Przy składaniu podania o pracę w policji lub straży miejskiej jest się obowiązanym podpisać oświadczenia o treści: „Ja (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym (…), świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo polskie”. Jeśli przed 22 laty zostałem skazany na karę 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata, czy mogę w takim dokumencie oświadczyć, że nie byłem skazany? Nie chodzi mi o zaświadczenie o niekaralności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks karny (K.k.) stanowi w art. 76 § 1, iż skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Dodatkowo art. 106 K.k. wskazuje, iż z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

 

Istotą zatarcia skazania jest to, iż po zatarciu skazania uważa się za niebyły nie tylko sam fakt skazania, lecz również popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie pewnego rodzaju fikcji prawnej – fikcji niekaralności. W judykaturze egzystuje pogląd, że od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono (wyrok SN z dnia 18 czerwca 2009 r., IV KK 164/09, LEX nr 512114; wyrok SN z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13, LEX nr 1403563).

 

Skazanie zatarte nie może więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych, nikt też nie może ograniczać praw osoby, której skazanie uległo zatarciu. Skutkiem powyższego jest to, że osoba, której skazanie uległo zatarciu, może twierdzić, iż jest osobą niekaraną. Dotyczy to wszelkich składanych publicznie deklaracji, w tym o charakterze urzędowym. Dodatkowo wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów oraz rejestrów, w których je umieszczono, czego sprawca może się skutecznie domagać (tak: Grzegorz Bogdan w komentarzu do kodeksu karnego, Warszawa 2007 str. 1109 - 1110).

 

W związku z powyższym może Pan śmiało złożyć oświadczenie, iż nie był skazany uprzednio.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki