Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty emeryta na byłą żonę

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 29.01.2019

Sprawa dotyczy alimentów emeryta na byłą żonę. Jestem po rozwodzie. Rozwód orzeczono wyłącznie z mojej winy w 2012 r. Mam 3 córki usamodzielnione. W chwili obecnej chcę dokonać podziału majątku wspólnego. Żona odgraża mi się, że mnie wszystkiego pozbawi. Obecnie pracuje. Wiem, że może zaskarżyć mnie o alimenty. Jeżeli tak, to jaka wysokość alimentów na jej rzecz mogłaby wchodzić w rachubę? Pobieram emeryturę w kwocie 2400 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty emeryta na byłą żonę

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 60:

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 

Istotę alimentów zasądzanych na podstawie art. 60 § 2 trafnie ujął Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86, LexisNexis nr 304360, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42), wskazując, że celem tego uregulowania jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu z sytuacją, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Z kolei Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 9 września 2009 r. (sygn. akt I ACa 565/2009, LexisNexis nr 2151602, SIP) wyjaśnił, że zakres przyczyniania się małżonka winnego do pokrywania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu tylko zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego może być uznany za „odpowiedni”. Z reguły będzie on się znajdował pomiędzy granicą, poniżej której leży niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga rozwiedzionych małżonków. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową, jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych potrzeb, o których mówi art. 60 w § 1 (podobnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 15 lipca 2004 r., sygn. akt I ACa 375/2004, LexisNexis nr 1461104, SIP). Dla oceny, czy warunek przewidziany w art. 60 § 2 został spełniony, nie są istotne ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w położeniu materialnym małżonka niewinnego w czasie między faktycznym rozejściem się małżonków a orzeczeniem rozwodu, natomiast istotne jest porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

 

Pogorszenie sytuacji materialnej na skutek rozwodu w rozumieniu art. 60 § 2 musi być przy tym istotne, to znaczy wywołujące konieczność rezygnacji z takiej ogólnie stopy życiowej, jaką miał zapewnioną w trakcie trwania związku małżeńskiego, przy założeniu, że związek ten funkcjonuje prawidłowo (por. wyrok SN z 15 lutego 2001 r., sygn. akt II CKN 391/2000, Lexis.pl nr 388006). Jak słusznie zwrócono uwagę w orzecznictwie, przy ocenie stanu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek rozwodu należy brać pod uwagę taką sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć zgodnie z art. 23 i 27, a nie tę, którą faktycznie miał w następstwie nieprawidłowego i niewłaściwego postępowania współmałżonka.

 

Do pogorszenia się sytuacji życiowej w rozumieniu art. 60 § 2 musi dojść na skutek rozwodu, a nie z powodu innych przyczyn, np. przejścia na emeryturę, kryzysu gospodarczego, pogorszenia się stanu zdrowia (zob. wyrok SN z 15 lipca 1999 r., sygn. akt I CKN 356/99, Lexis.pl nr 6541206)

 

Żona musi udowodnić fakt, iż jej sytuacja materialna uległa istotnej zmianie, ale na skutek rozwodu. Z opisu stanu faktycznego jednak ten fakt nie wynika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki