.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić tygodniowo w „zerówce” szkolnej?

Mój syn rozpoczął naukę jako sześciolatek w „zerówce” szkolnej. Ma aż 26 pełnych godzin w tygodniu, z czego dwukrotnie kończy zajęcia po 16.00. Jestem rodzicem, który może zapewnić dziecku opiekę w domu, stąd pytanie: ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić tygodniowo w „zerówce” szkolnej? Wiem, że pensum nauczyciela uczącego dzieci 6-letnie wynosi 22 godziny. Czy to by znaczyło, że pozostałe godziny zajęć nie są dla dziecka obowiązkowe tylko nadprogramowe? W pewnym artykule przeczytałam, że ponad obowiązkowe godziny rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego indywidualnie decydują o długości pobytu dziecka w przedszkolu. Z tego wnioskuję, iż mogłabym odbierać dziecko szybciej i niekoniecznie musi ono spędzać w szkole aż tyle czasu. W mojej ocenie 26 godzin zajęć (w tym angielski dwa razy w tygodniu oraz religia), przekracza możliwości mojego dziecka, tym bardziej że dwa razy w tygodniu zajęcia odbywają się po południu i dziecko jest już bardzo zmęczone. Zatem proszę o odpowiedź: na ile godzin tygodniowo jestem zobligowana posyłać sześciolatka do zerówki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić tygodniowo w „zerówce” szkolnej?

Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ramowych statutów określało czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych – czas ten wynosił odpowiednio 15 i 30 minut w zależności od wieku dzieci. Zajęcia z języka obcego nowożytnego obecnie nie są zajęciami dodatkowymi – dotyczą wszystkich dzieci. Zajęcia z języka obcego nowożytnego zostały ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

Język obcy i religia w przedszkolu

Jednakże rozporządzenie nie określa liczby godzin nauki języka obcego w przedszkolu, wskazuje jedynie, że jest to przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym i powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz odbywać się przede wszystkim w formie zabawy – część „Warunki i sposób realizacji” pkt 10 załącznik nr 1 rozporządzenia.

 

Powyższy zapis oznacza, że czas poświęcony na przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym zostanie określony w ramowym rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora. Zgodnie z przepisami czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

 

  1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

W rozporządzeniu zostały wyszczególnione niektóre zajęcia, gdyż zajęcia te nie dotyczą wszystkich dzieci – są organizowane na życzenie rodziców bądź dotyczą dziecka, z którym prowadzi się zajęcia rewalidacyjne. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nie należy do tego typu zajęć. Podsumowując: czas trwania zajęć przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem obcym określa dyrektor przedszkola w ramowym rozkładzie dnia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązkowy czas zajęć w „zerówce”

Słowem, pensum nauczyciela przedszkola nie przekłada się na godziny zajęć dziecka, bowiem niektóre zajęcia mogą być prowadzone przez innych nauczycieli (jak na przykład religia). O ile godziny religii nie są obligatoryjne, to już godziny języka obcego są obowiązkowe i nie można z nich zrezygnować.

 

Dodatkowo art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) zobowiązuje organ prowadzący przedszkole do zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tym przedszkolu, w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jest to minimalny zasięg czasowy, który realizowany jest w przedszkolach. Oznacza to, że poza religią zajęcia w przedszkolu powinny trwać co najmniej 25 godzin tygodniowo. Powyżej tego czasu rodzic ma prawo nie korzystać z opieki przedszkolnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu