.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego podczas pobytu za granicą

• Autor: Marcin Sądej

Rok temu zmarł nasz tata. Po jego śmierci wraz z siostrą odziedziczyłam połowę wspólnego majątku rodziców. Część po mamie na mocy testamentu otrzymało moje dziecko. Mieszkam za granicą i z powodu pandemii nie mogłam przyjechać do Polski, a wiem, że muszę złożyć w US do 6 miesięcy zawiadomienie o nabyciu spadku. Nie umiem określić, jaką wartość ma nabyty przeze mnie majątek. Co muszę podać w zeznaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego podczas pobytu za granicą

Zawiadomienie o nabyciu spadku i zwolnienie z podatku

Zgadza się w – przypadku złożenia zgłoszenia SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego nabycie spadku jest w całości zwolnione od podatku. Co ważne, zwolnienie ma charakter nielimitowany, co oznacza, że niezależnie od wartości nabytego spadku w całości korzysta on z opisanego zwolnienia.

 

Choć spadkobranie będzie w tych warunkach korzystać ze zwolnienia, to jednak formularz SD-Z2 wymusza wskazanie wartości nabywanych składników. Przeanalizujmy zatem przepisy odnoszące się do tej kwestii.

Wskazanie wartości nabytego spadku

Jak podaje art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów.

 

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

W kontekście powyższego wskażmy, że wartość nabywanych rzeczy określa nabywca czyli podatnik. Przepis wskazuje, że wartość ta musi odpowiadać wartościom rynkowym, jednakże przepis nie nakazuje, aby w tym zakresie korzystać z pomocy profesjonalnych doradców czy rzeczoznawców. W konsekwencji wycena nie musi być opracowana przez biegłego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Samodzielne określenie wartości przez spadkobiercę

Podatnik może samodzielnie określić wartość nabywanych składników posiłkując się średnimi cenami rynkowymi. W przypadku nieruchomości najczęstszym źródłem informacji są ogłoszenia internetowe, na podstawie których możliwe jest ustalenie orientacyjnej ceny nieruchomości.

Korekta zeznania o nabyciu spadku

Z doświadczenia wiem, że organy podatkowe nie wzywają podatników do składania korekty zgłoszenia SD-Z2 co do wartości rzeczy nabywanych w spadku (chyba że podana cena całkowicie odbiega od realiów rynkowych, np. wskazanie, że wartość mieszkania to 1000 zł). Co jednak najważniejsze w tej sprawie, podanie niższej wartości rynkowej czy też ewentualne wezwanie ze strony US do skorygowania wartości rynkowej nie powoduje utraty prawa do skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Decydujące jest to, że podatnik składa zgłoszenia SD-Z2 w terminie 6 miesięcy – późniejsza ewentualna korekta nie przekreśla prawa do zwolnienia.

 

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorygowane zeznanie (deklaracja, zgłoszenie) zastępuje zeznanie (deklarację, zgłoszenie) złożone uprzednio.

 

Warto także zwrócić uwagę na treść pisma z dnia 16.11.2017 r., wydanego przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB4.4015.173.2017.1.MCZ:

 

„Korekta, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa, złożonego już zgłoszenia może dotyczyć wskazania w nim błędnych informacji dotyczących wielkości nabytych udziałów w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej”.

 

Skutek w postaci zwolnienia od podatku wywołuje już złożenie pierwotnego zgłoszenia SD-Z2. Nawet jeżeli korekta zgłoszenia SD-Z2 jest zgłoszona po ustawowym terminie 6 miesięcy, to nie przekreślania to zwolnienia uzyskanego na skutek złożenia pierwotnego zgłoszenia SD-Z2.

 

Potwierdza to pismo z dnia 25.03.2019 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB4.4015.21.2019.2.ASZ, „Podatek od spadków i darowizn – korekta zgłoszenia SD-Z2 dotycząca określenia wartości rzeczy nabytych w drodze spadku”:

 

„Z wniosku wynika, że druk SD-Z2 został złożony przez Wnioskodawcę z zachowaniem ustawowego terminu. Jak wskazano powyżej korekta zgłoszenia może dotyczyć wartości wielkości nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Zatem po dokonaniu wyceny nabytych w drodze spadku składników majątku Wnioskodawca może złożyć korektę ww. zgłoszenia, jeżeli w poprzednim zgłoszeniu wartość przedmiotów nabytych w drodze spadku wykazał w niewłaściwej wysokości. Korekta dotycząca wartości nabytych w spadku przedmiotów pozostanie bez wpływu na prawo Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu