Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wakacyjna praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 24.04.2012

Brakuje mi siedmiu miesięcy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej i policealnej pracowałem – głównie w wakacje – w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Czy taka praca zalicza się do stażu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że okresy pracy domownika w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1983 r. uwzględnia się przy ustalaniu uprawnień emerytalno-rentowych, gdy była ona wykonywana w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie.

 

Należy wskazać, że odnośnie wykonywania pracy jedynie w okresie wakacji znajdziemy dwie linie orzecznicze. W wyroku z dnia 13 stycznia 1998 r. (II UKN 433/97) Sąd Najwyższy stwierdził: „Pomoc w pracach przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego rodziców świadczona podczas wakacji przez dziecko uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej nie jest pracą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 ze zm.)”.

 

Niemniej jednak późniejsze orzecznictwo sądowe uznało wręcz przeciwnie, tj. iż praca wykonywana w okresie wakacji przez dziecko powyżej 16 roku życia podlega zaliczeniu do okresu pracy.

 

Tak też stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2000 r. (II UKN 155/00): „Przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)”.

 

Tak samo orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 31 sierpnia 2006 r. (III AUa 397/06). Stwierdzono wówczas, że „jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy o emeryturach i rentach)”.

 

Mając na uwadze aktualne orzecznictwo, należy stwierdzić, iż jeżeli pracował Pan w czasie wakacji w gospodarstwie ojca przed dniem 1 stycznia 1983 r. i po ukończeniu przez Pana 16 roku życia oraz pracę tę wykonywał Pan w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie, ZUS powinien zaliczyć to do okresu Pana pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + pięć =

»Podobne materiały

Praca w gospodarstwie rolnym

Od szesnastego roku życia pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców i uczyłem się w szkole średniej. Dojazd do szkoły zajmował mi ok. 30 minut. Czy ZUS zaliczy mi ten okres do stażu pracy? Są świadkowie, którzy mogą potwierdzić moje słowa.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »