Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na kartce papieru - czy taka umowa jest ważna?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.06.2010

Jestem właścicielem budynku parterowego sąsiadującego z budynkiem, który na moim dachu ma zbudowany balkon. Przy zakupie podpisałem zgodę, że w momencie modernizacji lub budowania piętra dobuduję balkon od strony wschodniej. Czy na podstawie tej kartki muszę się wywiązać z deklaracji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W prawie istnieje generalna zasada pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać). Zasada ta wyraża się w tym, że osoba, która zawarła ważną umowę, musi ją wykonać.

 

Dość skąpo opisuje Pan stan faktyczny sprawy, nie podając bliższych informacji, przez co utrudniona jest odpowiedź na zadane pytanie. Z pytania wynika, że przyjął Pan na siebie określone zobowiązanie. Skoro więc powstał – bez względu na źródło – stosunek zobowiązaniowy, to wierzyciel ma prawo oczekiwać, że dłużnik spełni obciążające go świadczenie, a więc że zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania. Brak spełnienia świadczenia oznacza niewykonanie zobowiązania.

 

Kierując się więc ogólnymi przepisami dotyczącym zobowiązań, należy stwierdzić, iż podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnić określone świadczenie. Zgodnie bowiem z art. 353 Kodeksu cywilnego (K.c.) zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

 

Celem zobowiązania jest zaspokojenie określonego interesu (potrzeby) wierzyciela. Bez pełnego zaspokojenia tego interesu nie ma należytego wykonania zobowiązania. Świadczeniem więc jest takie zachowanie dłużnika, które prowadzi do uzyskania przez wierzyciela oczekiwanego rezultatu.

 

Z pytania wynika, że zobowiązał się Pan do wybudowania balkonu – mamy tu więc do czynienia z zobowiązaniem rezultatu, które obarcza dłużnika powinnością uzyskania oznaczonego od początku, sprecyzowanego rezultatu. W razie niewykonania przez dłużnika zobowiązania wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Zgodnie bowiem z art. 471 K.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że nie wykonując zobowiązania, które przyjął Pan na siebie, naraża się Pan przede wszystkim na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela za niewykonanie zobowiązania.

 

Żeby jednak ponosił Pan tę odpowiedzialność, muszą być tutaj spełnione następujące warunki:

 

  1. powstanie szkody w znaczeniu uszczerbku majątkowego (szkoda majątkowa, zarówno rzeczywista strata, jak i strata poniesiona przez wierzyciela, jak również utracone korzyści);
  2. powstanie szkody wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (zdarzenie będące źródłem szkody);
  3. między zdarzeniem, z którego szkoda wynikła, a szkodą istnieje związek przyczynowy (szkoda będąca normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania);
  4. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 8 =

»Podobne materiały

Zawyżenie rocznika samochodu przez sprzedającego

Kupowaliśmy auto z rocznika 2010, które było sprowadzone z Francji. Cena auta to 26 000 zł. My daliśmy w rzeczywistości 24 000zł, a 2000 zł mieliśmy dozbierać i oddać za miesiąc. Po tygodniu, w trakcie rejestracji okazało się, że jest to niestety rocznik 2008. Rocznik został zaniżony przez sprz

 

Rękojmia przy sprzedaży psów z hodowli

Sprawa dotyczy rękojmi przy sprzedaży psów z hodowli. Jestem hodowcą pewnej rasy psów. Przed około 5 miesiącami sprzedałam rocznego psa za 4300 zł. Miesiąc temu zadzwonił do mnie nowy właściciel, informując, że pies od samego zakupu pluje niewielkimi ilościami krwi. Nabywca chce obciążyć mnie koszta

 

Zabezpieczenie nieruchomości spadkowej przed sprzedażą

Zmarli moi rodzicie, nie podstawiając testamentu. Razem z rodzeństwem przygotowujemy się do sprawy spadkowej, gdzie głównym przedmiotem jest nieruchomość. Wstępnym pomysłem jest przekazanie całości majątku po zmarłych jednemu z rodzeństwa, naszej siostrze. Pragnęlibyśmy jednak zastrzec brak możliwoś

 

Dożywotnie bezpłatne użytkowanie a opłata za media

Podarowałem wnuczce mieszkanie. W akcie notarialnym istnieje zapis o prawie dożywotniego bezpłatnego użytkowania darowizny. Czy jestem zobowiązany płacić za media?

 

Rozwiązanie umowy przez e-mail

Podpisałam umowę i po miesiącu wypowiedziałam ją drogą mailową. Firma automatycznie przedłużyła jednak umowę i żąda ode mnie zapłaty, ponieważ w umowie zawarto zapis, że może być ona rozwiązana wyłącznie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak mogę anulować tę umowę?

 

Ucieczka najemcy z mieszkania i brak opłat czynszu

Najemca mieszkania bez poinformowania mnie wyprowadził się, nie otrzymałem wypowiedzenia umowy (w umowie jest zapis o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia) ani zapłaty za czynsz i media za obecny i poprzedni miesiąc. Najemca wysłał mi SMS-a, że mieszkanie jest puste, a klucze do mieszkania są w skrzy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »