Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie z US za wynajem lokali po zmarłym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.10.2017

Mój ojciec zmarł kilka miesięcy temu, wcześniej przez kilka lat wynajmował lokale użytkowe, z których rozliczał się w formie ryczałtu ewidencjonowanego – kwartalnie, 8,5%. Aktualnie jest 4 spadkobierców uprawnionych dziedziczeniem ustawowym ( z mocy prawa cywilnego) i, jak do tej pory, nie ma uregulowania prawnego co do poświadczenia dziedziczenia. Jak płacić część podatku z ogólnej kwoty, mając na uwadze spełnianie warunków rozliczania się ryczałtem? Kto może zapłacić ten podatek – czy jedna osoba może to zrobić, czy wszyscy osobno? Poza tym w jakim terminie należy zapłacić pierwszą ratę, biorąc pod uwagę kwartalny tryb płacenia? Wreszcie jaki dochód uwzględnić na koniec roku podatkowego, kiedy to należy rozliczyć się PIT-28 z US w przypadku, kiedy wszystkie osoby płacą część kwartalną? Czy jest wymóg złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego w odpowiednim terminie? Jeśli się złoży oświadczenie w nieodpowiednim terminie, jak rozliczyć ryczałt, biorąc pod uwagę, że w tamtym roku był kwartalnie rozliczany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie z US za wynajem lokali po zmarłym

Fot. Fotolia

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. już z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe). Spadkobiercy nie mogą rozliczać się ryczałtem, jeśli takiej formy opodatkowania dla przychodów z najmu nie wybrali, to, iż tak rozliczał się spadkodawca, nie wiąże ani organu podatkowego, ani spadkobierców.

 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Zatem standardowo przyjmuje się tu, że każdy spadkobierca rozlicza się samodzielnie, a przychód dzieli się proporcjonalnie do udziałów spadkowych, każdy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy będzie tu obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, jeśli nie wybrano opodatkowania ryczałtem i rozliczyć się według zasad ogólnych umiejscawiając przychód w źródle najem prywatny. Zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i oblicza zgodnie z art. 44 ust. 3 (z zastrzeżeniem ust. 3f–3h) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Istnieje możliwość rozliczenia przychodu tylko przez jednego spadkobiercę, ale nie jest to częsta praktyka i niekiedy bywa kwestionowana. W mojej ocenie jest taka możliwość, by spadkobiercy zawarli ze sobą umowę cywilnoprawną, w ramach swobody kontraktowania, że tylko jeden z nich jest uprawniony do pobierania pożytków, przychodów z najmu, nieruchomości odziedziczonej. Podobne stanowisko jak powyżej zaprezentowane znajdziemy m.in. w piśmie z dnia 2 lutego 2010 r. autorstwa Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-856/09-2/AG), gdzie przeczytać możemy, iż „mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż warunkiem powstania obowiązku podatkowego w przypadku każdego współwłaściciela nie jest posiadanie udziału we własności lokalu, lecz prawo do pobierania pożytków z udziału w nieruchomości. Na skutek opisanego powyżej ukształtowania stosunków między współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy powstanie wyłącznie u wnioskodawcy jako u współwłaściciela uprawnionego do pobierania pożytków z jego wynajmu. Umowa zawarta przez współwłaścicieli nie znosi współwłasności, powoduje jednak, iż wnioskodawca ma pełny udział w przychodach, jakie rzecz przynosi oraz w pełnym stopniu obciążają go koszty związane z jej utrzymaniem”.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 6 =

»Podobne materiały

Pożyczki udzielane na weksel a podatek dochodowy

Kilka razy w roku pożyczam znajomym pieniądze za pomocą weksla; potem doliczam pewne oprocentowanie i określam ratę. Dowiedziałem się, że jeśli korzystam z weksli sporadycznie, nie muszę rejestrować działalności. Robiąc to częściej – powinienem, chyba że posiadam jakąś firmę. Czy jej rodzaj je

 

Usługa wykonana w Danii na zlecenie polskiej firmy – gdzie zleceniobiorca zapłaci podatek dochodowy, w Polsce czy w Danii?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podpisałem kontrakt na podwykonawstwo z polską firmą, która zleca mi wykonanie usługi na terenie Danii. Czy dochód, jaki uzyskam z wykonanej usługi, podlega opodatkowaniu w Danii? Wydaje mi się to niewłaściwe, bo fakturę wystawię na zlecenioda

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »