Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a wezwanie do gminy celu złożenia wyjaśnień

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.11.2020

Przed 7 laty kupiłam mieszkanie od gminy z 90-procentową bonifikatą. Jeszcze tego samego roku sprzedałam je za 295 tys. złotych i kupiłam inne za 345 tys. zł. Obecnie zostałam wezwana przez gminę do złożenia wyjaśnień. Wygląda na to, że urząd gminy nie liczy tego, co zapłaciłam w kredycie (110 tys. zł). Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania przelałam na to nowe 235 tys. plus jeszcze ok. 20 tys. różnych opłat (notariusza, małego remontu). Jednak brakuje do kwoty uzyskanej ze sprzedaży 40 tys. zł. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania spłaciłam wykup mieszkania komunalnego od gminy (33 tys.), dlatego zabrakło mi na zakup nowego i dobrałam kredyt. Rozumiem, że gmina może nie uznawać tego kredytu, ale czy nie powinna uznać rat płaconych przez pierwsze 12 miesięcy jako wydatków poniesionych na zakup nieruchomości? Czy zostanę wezwana do zwrotu całej bonifikaty, czy urząd policzy opłatę tylko od tej brakującej różnicy? Jutro mam się stawić w urzędzie i nie wiem, jak się tłumaczyć. Wezmę ze sobą akt notarialny potwierdzający zakup mieszkania o wartości 345 tys. Jest w nim wyszczególnione, że 245 tys. jest z przelewu bankowego, a 110 z kredytu. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a wezwanie do gminy celu złożenia wyjaśnień

Kiedy gmina ma prawo żądać zwrotu bonifikaty?

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć kilka przepisów, które dotyczą opisanej przez Panią sytuacji. Zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości gminnej na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody. Ustęp 2 tego przepisu stanowi, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny – przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Tej zasady nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Zatem rzeczywiście gmina ma prawo sprawdzić, czy istnieją przesłanki, by żądać zwrotu bonifikaty.

 

Częściowy zwrot bonifikaty, gdy nie wykorzystano wszystkich środków na zakup mieszkania

Dla Pani istotny jest zapis art. 68 ust. 2d ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym, jeżeli w przypadkach, o których mowa wyżej, na nabycie albo zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji.

 

Zgoda gminy na odstąpienie od zwrotu bonifikaty

To powinno Panią uspokoić. Niestety, nie widzę podstaw, by uznać za uzasadniające do zastosowania pełnej bonifikaty spłacenie wykupu pierwotnej nieruchomości. Przepis tego nie uwzględnia. Niemniej jednak, jeśli kwota, która pozostanie do zwrotu, będzie tak niewielka, jak Pani podaje, może Pani spróbować uzyskać z gminy zgodę na odstąpienie od zwrotu bonifikaty. Zgodnie z art. 68 ust. 2c właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż wymienione przeze mnie wcześniej, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Należy wystąpić z takim wnioskiem do prezydenta miasta (burmistrza, wójta) i uzasadnić między innymi tym, że z pieniędzy za sprzedaż spłaciła Pani gminę i nie uzyskała żadnej dodatkowej korzyści. W ten sposób ta sytuacja może uzasadnić zwolnienie – nie jednak zwolnienie przysługujące z ustawy.

 

Trudno będzie wykazać, że kredyt był spłacany z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od gminy, bowiem skoro miała Pani pieniądze ze sprzedaży przekraczające kwotę zakupu, to nie było sensu i zasadności pobierania dużego kredytu. Mogła Pani za całość kupić mieszkanie i jedynie w uzupełnieniu pobrać kredyt. Gmina ma prawo mieć wątpliwości, nie powinno to Pani dziwić.

 

Na rozmowę z urzędnikami w gminie proszę zabrać ze sobą nie tylko akt notarialny, ale też ewentualne dodatkowe rachunki z remontu. Ważne będzie potwierdzenie przelewu środków uzyskanych ze sprzedaży na spłatę roszczeń gminy, jeśli takie Pani posiada.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - IX =

»Podobne materiały

Umowa-zlecenia na pracę w sklepie

Jak zawrzeć umowę-zlecenie na pracę w sklepie, żeby nie zakwalifikowano jej jako umowy o pracę?

 

Wpływ podziału majątku na wysokość alimentów

Planujemy rozwieść się z żoną bez orzekania o winie. Mamy mieszkanie – jak będzie wyglądał podział majątku? Jak wpłynie on na wysokość alimentów (mamy dwie córki – jedna ma 9 lat, druga 2; zarabiam ok. 6000 zł)?

 

Zakup nieruchomości ze środków własnych w małżeństwie

Moja żona zamierza kupić nieruchomość o znacznej wartości, deklarując w umowie zakup ze środków własnych. Ja akceptuję jej decyzję i jestem gotów potwierdzić to u notariusza przy podpisywaniu przez żonę umowy przedwstępnej kupna lokalu. Żona całe życie pracowała, oszczędzając pieniądze na wspólnym r

 

Wjazd na posesję

Razem z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości znajdującej się w mieście. Wjazd na posesję dochodzi do głównej ulicy. Okazało się, że droga wjazdowa nie jest nasza, więc staramy się o jej wykup. Rzeczoznawca zatrudniony przez urząd wycenił nieruchomość o ponad 100% drożej niż ceny działek w oko

 

Jak po kolei załatwić formalności po śmierci mamy?

Jak po kolei załatwić formalności po śmierci mamy? Mama była wdową, dziedziczę ja i siostra. Po mamie zostało mieszkanie, brak jest testamentu. Z siostrą chcemy sprzedać mieszkanie. Czy powinnam teraz opłacać rachunki itp. za to mieszkanie? Jak najszybciej załatwić te sprawy?

 

Podtopienie posesji z powodu uszkodzonej melioracji – uchylanie się wójta od naprawy

Od ponad miesiąca moja posesja zalewana jest przez wodę wyciekającą prawdopodobnie z uszkodzonych drenów melioracyjnych. Wjazd na posesję też jest utrudniony, gdyż woda wydrążyła sobie już rów wzdłuż ulicy. Większość sąsiednich domów ma już wodę w piwnicach. Wójt gminy nie ma zamiaru podją

 

Brak zapłaty za zakupione udziały w spółce z o.o.

Kupujący (akt notarialny) udziały w spółce z o.o. posiadał wcześniej 80% udziałów. Dokupił pozostałą część (20%), ale w ustalonym terminie za nie nie zapłacił. Co powinien zrobić teraz sprzedający i jaka jest jego sytuacja prawna?

 

Nieujawnione dochody z najmu

Dostałam wezwanie do osobistego stawienia się w urzędzie skarbowym w celu przedłożenia umowy najmu. Mam mieszkanie po tacie (stare i zniszczone), które wynajmowałam różnym osobom za niewielką kwotę. Nie miałam żadnej pisemnej umowy z tymi ludźmi, nie ujawniłam też dochodów z najmu w urzędzie skarbow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »