.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola

Autor: Wioletta Dyl

Dyrektor niepublicznego przedszkola jest też jego właścicielem. Czy jest podstawa prawna, by wynagrodzenie dla dyrektora pokryć z dotacji wypłacanej dla przedszkoli niepublicznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola

Założenie i prowadzenie przedszkola

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty z dnia 4 grudnia 2015 r.: „osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek”.

 

Zgodnie z art. 170 ustawy systemowej prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jej rejestracja jest obowiązkowa na gruncie przepisów podatkowych, gdy z tytułu prowadzenia działalności oświatowej (jako działalności pozarolniczej) organ prowadzący uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu – art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacja a wynagrodzenie dyrektora

Jak Pani wskazuje, prowadzone przez Panią przedszkole niepubliczne korzysta z dotacji oświatowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla niepublicznego przedszkola może być wydatkowana na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, umowę cywilnoprawną  w przedszkolu, jeżeli osoba ta realizuje zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze przedszkola. Wynika z tego, że wynagrodzenie dyrektora może zostać sfinansowane z dotacji, gdy wykonuje zadania spełniające ww. kryteria, oraz można pokryć z dotacji wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami. Dotyczy to również osób równocześnie pełniących funkcję organu przedszkola i prowadzących zajęcia z uczniami. Osoba dyrektora jest częścią przedszkola, a koszty jego utrzymania należą do wydatków bieżących.

 

Przepisy ww. ustawy nie wskazują natomiast, jakie dokumenty powinny stanowić udokumentowanie wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego, a w konsekwencji rozliczenia otrzymanej dotacji. Należy zatem posiłkować się tu art. 171 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z nim w statucie przedszkola niepublicznego można zapisać informacje dotyczące organu prowadzącego przedszkole, np. „Organem prowadzącym jest osoba fizyczna, właściciel przedszkola, dyrektor generalny” (niewątpliwie ma Pani rację, że w opisanej sytuacji jako osoba fizyczna prowadząca niepubliczną placówkę nie może Pani w ważny sposób sama ze sobą zawrzeć umowy, w której powierzy sobie stanowisko dyrektora za wynagrodzeniem).

 

W zakresie wysokości i dokumentowania pobrania wynagrodzenia z dotacji nie obowiązują żadne regulacje ustawy o systemie oświaty, co oznacza, że decyzja w tym zakresie należy do osoby prowadzącej. Wykazywanie faktu i wysokości przyznanego i wypłaconego dyrektorowi wynagrodzenia może nastąpić w różny sposób. W szczególności osoba prowadząca może (ale nie musi) wydać jednostronny akt, nazwany np. decyzją lub zarządzeniem, w którym określi, że od określonego terminu osoba zajmująca stanowisko dyrektora otrzymuje wynagrodzenie w konkretnej wysokości (brutto). Nawet bez takiej decyzji lub zarządzenia wypłata wynagrodzenia dyrektora może być dokumentowana w inny sposób: potwierdzeniem wykonania przelewu bankowego, potwierdzeniem wypłaty gotówki KW, miesięczna lista płac (dołącza się do rozliczenia dotacji), a w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej – osoba prowadząca może także wystawić notę księgową (dowód wewnętrzny) dotyczącą wynagrodzenia dyrektora.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl