.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przysposobienie dziecka, które nie ma podanego ojca

Moja córka ma 4-letnie dziecko, którego ojciec nie jest podany w metryce, ale przysyła co miesiąc 500 zł. Nie utrzymuje kontaktów z córką i z dzieckiem i nie jest tym zainteresowany. Nie było stwierdzenia ojcostwa, ale jest pewność. Córka właśnie wyszła za mąż i mąż chce adoptować - przysposobić dziecko, wszyscy tego chcą. Jak przeprowadzić ten proces, skoro dziecko nie ma podanego ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przysposobienie dziecka, które nie ma podanego ojca

Nieuznanie dziecka przez ojca biologicznego

Jak rozumiem, ojciec biologiczny nie uznał dziecka. Skoro nie uznał dziecka w USC (nie musiało być ustalane ojcostwo, to nie jest wymagane przy uznaniu dziecka w USC), to w akcie urodzenia wpisane jest imię ojca, ale nazwisko matki dziecka. Ojciec biologiczny nie ma praw rodzicielskich, skoro nie uznał dziecka ani nie stwierdzono sądownie ojcostwa.

 

Cała władza rodzicielska przysługuje wyłącznie matce dziecka – jak rozumiem.

Adopcja – przysposobienie dziecka

Zgodnie z art. 117 i dalszymi Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 117.[Orzeczenie o przysposobieniu]

§ 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego.

§ 2. Orzeczenie nie może być wydane po śmierci przysposabiającego lub osoby, która ma być przysposobiona.

 

Art. 118. [Zgoda przysposabianego]

§ 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył lat trzynaście.

§ 2. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

 

Art. 119. [Zgoda rodziców przysposabianego]

§ 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

 

Art. 122. [Nazwisko przysposobionego]

§ 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka - nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

§ 2. Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona, i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.

§ 3. Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą. Przepis art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio”.

 

Z przepisu art. 114 § 1 wynika jednoznacznie, że przysposobić można jedynie osobę małoletnią i tylko dla jej dobra. Dobro dziecka ma być zasadniczym, a właściwie jedynym motywem, jakim powinien kierować się sąd przy orzekaniu o przysposobieniu. Celem przysposobienia ma być przyjęcie dziecka do rodziny i stworzenie mu warunków należytego rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego (psychicznego), rozwoju lepszego, niż miało ono w dotychczasowym środowisku, czyli u rodziców naturalnych lub u opiekunów.

 

Ponieważ dla prawidłowego rozwoju dziecka, zwłaszcza małego, wskazane jest, by było ono wychowywane przez ojca i matkę, a więc przez mężczyznę i kobietę, najkorzystniejszą dla dziecka przysposabianego sytuacją jest taka, gdy przysposabiają je małżonkowie wspólnie (wspólne przysposobienie dziecka przez osoby niebędące małżeństwem nie wchodzi w grę) lub gdy przysposabia je małżonek jednego z rodziców. W takich wypadkach przez orzeczenie przysposobienia stworzone zostają warunki odpowiadające w pełni warunkom rodzinnym i wówczas z reguły można mówić, o tym, że orzeczenie przysposobienia leży w interesie dziecka i jest dokonywane dla jego dobra, chyba że przysposabiający nie mają właściwych kwalifikacji podmiotowych do wychowywania dziecka.

Zgoda na adopcję

Art. 67 § 2 Kodeksu nie wymaga zgody na przysposobienie rodziców jako takich, lecz tylko zgody „ustawowego przedstawiciela”. Toteż tylko to z rodziców powołane jest do wyrażenia zgody na przysposobienie, które jest tym przedstawicielem ustawowym, a więc sprawuje nad nim władzę rodzicielską (art. 54 i 57 § 1). Konsekwentnie art. 27 § 2 i art. 28 ustawy o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli nakazują władzy opiekuńczej wzywać na rozprawę w sprawach o przysposobienie i wysłuchać rodziców tylko w takim razie, „jeżeli przysługuje im władza rodzicielska”. Władza ta „obejmuje” właśnie między innymi prawo „reprezentowania” dziecka (art. 54 Kodeksu rodzinnego) w charakterze jego przedstawiciela ustawowego (art. 57 § 1). Jak w ogóle całokształt czynności wchodzących w zakres wykonywania władzy rodzicielskiej, tak i prawo reprezentowania dziecka powinno być wykonywane „tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczeństwa” (art. 54).

 

Wniosek o przysposobienie należy złożyć w sądzie rodzinnym. Małżonek przysposabia dziecko żony. Wniosek o przysposobienie dziecka żony powinien zawierać informacje o sytuacji małżonków, stażu związku oraz o więzi, jaka łączy dziecko z nowym potencjalnym ojcem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - VI =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu