.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 25.01.2015 • Zaktualizowane: 21.01.2021

W czasie małżeństwa zaciągnęłam z mężem kredyt. Obecnie jesteśmy po rozwodzie, a były mąż przestał spłacać wspólne raty. Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wyegzekwować wspólną spłatę kredytu po rozwodzie?

Zaciągnięcie długu w czasie małżeństwa a spłata rat po rozwodzie

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym sprawy należy wskazać, że mimo ustania małżeństwa i poczynionych przez Państwa ustaleń wciąż pozostają Państwo dłużnikami banku z tytułu wspólnie zaciągniętego kredytu, przy czym w tym zakresie odpowiadają Państwo jak dłużnicy solidarni.

 

Zgodnie z przepisem art. 366 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

 

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

Dochodzenie przez bank wierzytelności z tytułu zaciągniętego kredytu po rozwodzie kredytobiorców

Powyższe oznacza, że bank jest uprawniony do dochodzenia swojej wierzytelności od Państwa w zasadzie w dowolnej kombinacji, tj. może dochodzić jej w całości od Pani, w całości od Pani byłego męża lub po części od każdego z Państwa w razie niespłacenia rat kredytu na czas.  Należy w tym miejscu wskazać, że przedmiotowy dług (zaciągnięty kredyt) jest wspólnym długiem małżeńskim i może on zostać rozliczony w postępowaniu o podział majątku wspólnego, jednak podlega on podziałowi na szczególnych zasadach.

 

Otóż zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w treści postanowienia z dnia 15 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II CSK 430/10) „długów zaciągniętych przez oboje małżonków zasadniczo nie można rozliczać przy podziale majątku wspólnego, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Stosując odpowiednio art. 686 KPC do postępowania o podział majątku wspólnego, sąd rozstrzyga w tym postępowaniu – i to ze skutkami wynikającymi z dyspozycji art. 618 § 3 KPC w związku z art. 688 i art. 567 § 3 KPC – tylko o takich długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących w czasie trwania wspólności na obojgu małżonkach jako podmiotach wspólności majątkowej małżeńskiej, które zostały spłacone przez jednego z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego”.

Spłata wspólnie zaciągniętego kredytu przez jednego z rozwiedzionych i rozliczenia między byłymi małżonkami

Zatem w obecnej sytuacji niestety nie pozostaje Pani nic innego, jak spłacić wspólnie zaciągnięty kredyt, a następnie wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego, w którym żądałaby Pani między innymi, aby sąd nakazał Pani byłemu mężowi zwrócić Pani połowę kwot, jakie musiała Pani samodzielnie wydatkować na spłatę wspólnego zadłużenia.

 

Do czasu spłaty całości tego zadłużenia niestety nie ma Pani formalnej możliwości wyegzekwowania obowiązku od byłego męża albo też odsunięcia od siebie egzekucji komorniczej z tego tylko względu, że Pani były mąż również jest dłużnikiem banku.

 

Mając powyższe na uwadze, powinna Pani przedstawić byłemu mężowi całą sytuację, wskazując, że nie uniknie obowiązku zwrotu na Pani rzecz połowy kwot uiszczonych przez Panią tytułem spłaty wspólnie zaciągniętych kredytów, a zwlekanie przez niego z wykonaniem tego obowiązku narazi jego jedynie na wysokie koszty sądowe dochodzenia przez Panią tych kwot oraz być może nawet wyższe koszty egzekucyjne.

 

Oczywiście można też negocjować z bankiem zmianę umowy kredytowej, aby bank wyraził zgodę na wstąpienie męża jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego za spłatę długu. Jest to jednak mało prawdopodobne – któż chce mieć jednego dłużnika zamiast dwóch? Bank nie ma obowiązku w razie rozwodu małżonków kredytobiorców do zmiany treści umowy kredytowej, w szczególności nie ma obowiązku rozkładać spłat „na pół”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »