Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płacenie alimentów powiększonych o opłatę komorniczą

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 14.06.2018

Jestem dłużnikiem alimentacyjnym ściganym przez komornika. Zajął on jako zabezpieczenie nieruchomość i 3 osobowe auta. Dobrowolnie płace alimenty, tj. 800zł na dziecko + 150 zł komornikowi na konto komornika. Moje konto bankowe mam wolne od zajęć komorniczych. Czy muszę ciągle płacić alimenty powiększone o opłatę komorniczą? 

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasadą wynikającą z art. 43 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest, że za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Jest to jego wynagrodzenie – w ustawie nazwane tzw. opłatą stosunkową.

 

W świetle postanowień art. 49 ust. 1 komornik nie ma podstaw do pobierania od wierzyciela opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych. Opłatę tę komornik pobiera bezpośrednio od dłużnika za dokonaną egzekucję takich świadczeń, a rozwiązanie to pozostaje w zgodności z wyrażoną w art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego zasadą odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji.

 

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Płacenie alimentów powiększonych o opłatę komorniczą

 

Szansą na zmniejszenie opłaty komorniczej z 15% do 5% jest wniosek wierzyciela (Pana żony) o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz sytuacja wskazana w art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od dnia ustania przyczyny zawieszenia nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela ma miejsce np. wtedy, gdy egzekucja nie była skuteczna, ponieważ dłużnik spełnił świadczenie dobrowolnie – do rąk wierzyciela. W tym wypadku opłata w wysokości 5% wyegzekwowanego świadczenia pozostałego do wyegzekwowania nie może być jednak niższa niż 1/20 i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, komornik zalicza opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, jeżeli pobrał ją od wierzyciela.

 

Zapłata egzekwowanego świadczenia przez dłużnika bezpośrednio do rąk wierzyciela powinna prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela jeżeli tego zażąda.

 

Z punktu widzenia art. 770 oraz zaspokojonego wierzyciela sposób zapłaty egzekwowanego świadczenia przez dłużnika nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego toku postępowania egzekucyjnego. Jeżeli zapłata egzekwowanego świadczenia przez dłużnika nastąpiła bezpośrednio do rąk wierzyciela, prowadzenie dalszej egzekucji jest bezcelowe. Wierzyciel został bowiem zaspokojony. Nie może zatem oczekiwać zwrotu kosztów takiej egzekucji (art. 770). Musi natomiast liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów takiej egzekucji (art. 49 ust. 4) oraz obowiązkiem zwrotu wyegzekwowanego świadczenia.

 

O skuteczności egzekucji można mówić tylko wtedy, gdy komornik uzyska egzekwowane świadczenie w wyniku przeprowadzenia egzekucji (np. w wyniku egzekucyjnego zajęcia) albo w jej toku w następstwie spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika (np. w następstwie wezwania dłużnika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Należy przyjąć, że jeżeli dłużnik spełni egzekwowane świadczenie bezpośrednio do rąk wierzyciela, świadczenie to nie może być traktowane jako świadczenie wyegzekwowane przez komornika. W związku z tym od świadczenia tego nie można pobierać opłaty egzekucyjnej przewidzianej w art. 49 ust. 1. W opisanym wypadku będzie mieć zastosowanie przepis art. 49 ust. 2, jeżeli wierzyciel złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż jedyną szansą na zmniejszenie wysokości opłaty komorniczej jest wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania. Art. 883 ma zastosowanie w wyniku dokonanego przez komornika zajęcia wynagrodzenia za pracę. Artykuł 883 § 1 precyzuje, że zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą wezwania dłużnika zajętej wierzytelności, którym jest w tym przypadku pracodawca. Regulacja ta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zajęcia rent i emerytur, kiedy wezwanie jest kierowane do innych podmiotów zobowiązanych do realizowania zajęcia

 

W wyroku z dnia 8 maja 2006 r, sygn. akt P18/05, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „komornicy w wyjątkowych przypadkach muszą liczyć się z możliwością obniżania przez sądy należnej im 15-procentowej opłaty, jeśli nie jest ona odpowiednia do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Dłużnik może złożyć do sądu rejonowego wniosek o obniżenie wysokości opłat. Wniosek ten wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia o opłacie wymierzonej przez komornika. Po rozpoznaniu wniosku sąd może, uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów, obniżyć wysokość opłat”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy faktury ulegają przedawnieniu?

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności świadczyłem kilka usług dla znajomego (który wtedy też miał firmę – obecnie nie ma). Wystawiałem mu faktury, za które jednak nie zapłacił. Później przesyłałem mu także wezwania do zapłaty – i znów nie dostałem należności. Obecnie znajomy twierdzi, że faktury się przedawniły i nie odda mi pieniędzy – czy ma rację?

Kredyt na firmę zaciągnięty przez połnomocnika

Kilka lat temu założyłem firmę, a potem wyjechałem za granicę do pracy. Firmę pozostawiłem ojcu i dałem mu pełnomocnictwo do jej prowadzenia. Ojciec wziął kredyt na firmę i go nie spłacił. Nie rozumiem, czemu komornik ściąga teraz pieniądze z nas obu. Czy jest jakaś możliwość, żeby tylko ojca - pełnomocnika obciążyć spłatą tego kredytu?

Dokonana zapłata długu a dalsze wezwania od wierzyciela

Córka uczęszczała na kurs językowy. Zalegałam z zapłatą ostatniej raty, więc właściciel szkoły wniósł pozew do sądu. Otrzymałam nakaz zapłaty wartości raty wraz z odsetkami oraz dodatkową kwotą związaną ze zwrotem kosztów postępowania. Na dokonanie zapłaty miałam 14 dni. Niezwłocznie zrobiłam przelew, a kwotę zaokrągliłam w górę. Kilka dni później otrzymałam pismo, że wciąż nie zapłaciłam odsetek i kosztów postępowania. Uznałam, że to już nieaktualne, ale tydzień temu dostałam list od komornika o wszczęciu egzekucji, ponieważ właściciel szkoły nadal twierdzi, że jeszcze nie wszystko zapłaciłam. Co powinnam teraz zrobić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »