Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę zarejestrować się jako bezrobotny gdy wynajmuję mieszkanie?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.01.2019

Do końca miesiąca mam umowę o pracę. Już wiem, że nie zostanie ona przedłużona. Szukam innej pracy, ale na razie nie znalazłem. Wynajmuję znajomemu mieszkanie za 700 zł miesięcznie. Wszystko legalnie, zgłoszone do urzędu skarbowego, płacę podatki. Czy jeśli do końca miesiąca nie znajdę nowej pracy, będę mógł zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Czy mogę zarejestrować się jako bezrobotny gdy wynajmuję mieszkanie?

Pojęcie „bezrobotnego” na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kształtuje przepis art. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. Regulacja ta wskazuje generalny wymóg, zgodnie z którym ilekroć w ustawie tej jest mowa o osobie bezrobotnej oznacza to osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej. Nie wykonywanie żadnej pracy jest warunkiem przyznania na podstawie ustawy statusu osoby bezrobotnej. Poprzez wykonywanie innej pracy zarobkowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 przedmiotowej ustawy rozumieć się powinno wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo świadczenie usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Istotą pojęcia bezrobotnego, według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest fakt, że osoba taka nie posiada przychodu lecz okoliczność, iż pozostaje bez jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Ustawa przewiduje także inne dodatkowe ograniczenia mające na celu wykluczenie uznania za bezrobotną osoby, która wprawdzie nie wykonuje pracy zarobkowej, lecz posiada inne możliwości uzyskania środków finansowych na swoje utrzymanie. Celem tej ustawy jest łagodzenie skutków bezrobocia i realizując ten cel ustawodawca wykluczył z kręgu bezrobotnych osoby, które nie wykonując pracy zarobkowej, nie są dotknięte skutkami bezrobocia, gdyż posiadają między innymi przychód o jakim mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit h ustawy.

 

Art. 2 ust. 1 pkt 2h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie rozszerza zasady, iż bezrobotnym jest osoba niewykonująca innej pracy zarobkowej w ten sposób, że dodaje kryterium przychodu od którego uzależniona jest możliwość wykonywania takiej pracy, lecz ogranicza zakres pojęcia bezrobotnego w taki sposób, że wskazuje, iż bezrobotnym jest nie tylko ten, kto nie pozostaje w zatrudnieniu i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, lecz także ten, kto nie uzyskuje przychodu z innych źródeł, nie przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia.

 

Spełnienie tej przesłanki, łącznie z innymi, wymienionymi w art. 2 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jest niezbędne zarówno dla uzyskania jak i zachowania statusu bezrobotnego.

 

Do zachowania statusu osoby bezrobotnej konieczne jest nie tylko nie wykonywanie innej pracy zarobkowej, ale także między innymi nie pobieranie renty, nie prowadzenie działalności gospodarczej czy też nie uzyskiwanie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia – z innych źródeł niż praca zarobkowa (np. z umowy najmu).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dalej u.p.z. osoba bezrobotna musi informować urząd pracy, w którym jest zarejestrowana o uzyskaniu przychodu – art. 73 ust. 5. Ma na to termin siedmiu dni od daty uzyskania przychodów.

 

Mając 700 zł miesięcznie z tytułu najmu, nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (kwota ta w 2018 r. wynosi 1050 zł)

 

Przesłanki nieuzyskiwania miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę nie można rozpatrywać w oderwaniu od tych podstawowych warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Zatem tylko osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, może być uznana za osobę bezrobotną.

 

Oznacza to, że może Pan zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy jednak poinformować UP o dochodach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 4 =

»Podobne materiały

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiadam udziały w spółce z o.o. (która aktualnie prowadzi działalność)?

Bezpłatny staż a wyrejestrowanie z PUP

Od 5 miesięcy jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Mam 29 lat, rok temu skończyłam drugie studia, wcześniej krótko pracowałam w innym zawodzie. W urzędzie pracy powiedziano mi, że mogę szukać m.in. staży. W końcu udało mi się znaleźć bezpłatny staż, co zgłosiłam w urzędzie. Inny urzędnik poi

Praca za granicą jako prostytutka a podatki

Czy muszę się rozliczać w Polsce, gdy pracuję jako prostytutka za granicą, w Szwajcarii? Tam odprowadzane są podatki przez szefostwo, pracuję tam mniej więcej 10–12 dni w miesiącu, ale mieszkam na stałe w Polsce. Nie pracuję w Polsce w ogóle, nie jestem też zarejestrowana w bezrobociu –
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »