.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wysokie stawki mimo oświadczenia o zamrożeniu cen energii elektrycznej, jak się odwołać?

• Opublikowano: 12-11-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

W zeszłym roku napisałem wymagane oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby moja stawka pozostała niezmieniona. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie, co wziąłem za dobrą monetę. Od tego momentu minęło kilka miesięcy i niespodziewanie, prawie w jednej chwili otrzymałem 7 faktur o łącznej wartości prawie 12 tys.  zł(!). Czyli należności zostały naliczone z wysoką ceną, bez rozpatrzenia mojego dokumentu, który przecież zobowiązywał przedsiębiorcę do utrzymania niskiej stawki. Skontaktowałem się z dostawcą – oni twierdzą, że znaleźli jakiś błąd w wypełnionym przeze mnie dokumencie i trzeba ponownie podpisać ten dokument. Twierdzą, że wysłali mi informacje na ten temat, ale, po pierwsze, ja jej nie otrzymałem. Po drugie, gdybym otrzymał jedną fakturę po zawyżonej cenie, od razu zrozumiałbym tę sytuację i interweniował, a nie teraz, gdy przyszły faktury od razu za sześć miesięcy w ogromnej kwocie! Wypada brać kredyt, żeby zapłacić. Czy w takim przypadku można rozpocząć sprawę sądową i co mówi na ten temat prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wysokie stawki mimo oświadczenia o zamrożeniu cen energii elektrycznej, jak się odwołać?

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. – obowiązek złożenia oświadczenia

Na wstępie wskazuję, że kwestie związane z tzw. zamrożeniem cen energii elektrycznej normują zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. W myśl art. 5 ust. 2 tej ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie:

 

1) do dnia 30 listopada 2022 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-d i lit. e tiret pierwsze-dwudzieste ósme;

2) do dnia 31 stycznia 2023 r. – w przypadku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e tiret dwudzieste dziewiąte i lit. f.

 

Oświadczenie do poprawy, gdy zawiera błędy, omyłki itp.

Nadto zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej. Oświadczenie zawierające błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, w tym złożone niezgodnie z ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 ust. 2, złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2, które zostało poprawione lub uzupełnione w terminie wyznaczonym przez podmiot uprawniony, wywołuje skutki od dnia jego złożenia.

 

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 6 ww. ustawy – złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

Wobec powyższego Pański dostawca energii w przypadku stwierdzenia błędów w wypełnionym oświadczeniu winien wezwać podmiot uprawniony do poprawienia tychże błędów. Dopiero nieuzupełnienie bądź nieprawidłowe uzupełnienie tych błędów powinno skutkować zastosowaniem cen maksymalnych. Bowiem, tak jak wskazywałam, oświadczenie zawierające błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, w tym złożone niezgodnie z ust. 3 lub ust. 4 lub art. 6 ust. 2, złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2, które zostało poprawione lub uzupełnione w terminie wyznaczonym przez podmiot uprawniony, wywołuje skutki od dnia jego złożenia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Żądanie skorygowania zawyżonych faktur za energię

W takiej sytuacji, jeśli Pan, jako podmiot uprawniony, posiada potwierdzenie złożenia oświadczenia, należy teraz żądać potwierdzenia od przedsiębiorcy, czy i na jaki adres zostało wysłane wezwanie do poprawienia (uzupełnienia) złożonego oświadczenia. Jeśli dostawca energii nie byłby w stanie udowodnić wysłania do Pana wezwania na właściwy adres kontaktowy, wówczas można w mojej ocenie domagać się wysłania obecnie takiego wezwania do uzupełnienia, a po złożeniu prawidłowego oświadczenia żądać skorygowania otrzymanych faktur.

 

Niestety ustawa dotycząca zamrożenia cen energii jest dość świeża, a w konsekwencji nie ukształtowała się jeszcze linia orzecznicza w konkretnych sprawach. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że ustawa nie zawiera szczegółowych uregulowań w zakresie procedury poprawiania złożonych oświadczeń, tak jak wskazałam, brak wykazania przez dostawcę energii skutecznego doręczenia wezwania winien spowodować odpowiedzialność po jego stronie, skutkującą co najmniej ponowieniem czynności umożliwiających złożenie podmiotowi uprawnionemu prawidłowego oświadczenia dot. zamrożenia cen energii, które to oświadczenie wywoływałoby skutki prawne od pierwotnej daty jego złożenia.

 

Jeżeli takie działanie nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów, pozostaje wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem żądania korekty faktur bądź zapłaty odszkodowania za nieprawidłowo przeprowadzoną procedurę. Niestety, tu nie jestem w stanie przewidzieć ostatecznego rozstrzygnięcia, które uzależnione jest od decyzji sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu