.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wezwanie do nadzoru budowlanego w sprawie za bliskiej odległości okien szczytowych od granicy

Mam wezwanie od nadzoru budowlanego odnośnie wyjaśnienia okien szczytowych. Okna były wstawiane w latach 90. i nie mają zachowanej odległości 4 m od granicy sąsiada. Sąsiad zgłosił to po 30 latach; do tej pory nie przeszkadzało mu to. Ja przejąłem dom w 2017 roku. Chciałbym się przygotować na to wyjaśnienie. Jakie mam możliwości obrony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie do nadzoru budowlanego w sprawie za bliskiej odległości okien szczytowych od granicy

Usytuowanie okien przed 30 laty

Jak wynika z opisu, budynek czy też okna wykonano 30 lat temu, a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującego prawa. Daje to Panu pewne możliwości obrony.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Podobnie stanowiły przepisy poprzednio obowiązujące przepisy Zastosowanie znajduje art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. Zgodnie z nim „obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część:

1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub

2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia”.

Zmiany lub przeróbki budynku

Natomiast w świetle art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r. „w przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności określone w art. 37 tejże ustawy odpowiedni organ wydaje decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami”.

 

Z powyższego wynika, że jedynie wykluczenie przesłanek przymusowej rozbiórki wymienionych w art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r. daje możliwość zalegalizowania samowolnie wykonanego obiektu – po ewentualnym dokonaniu zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia go do stanu zgodnego z prawem. Wyjaśniono, że „przewidziana w art. 37 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego z 1974 r. zgodność z przepisami budowlanymi dotyczy okresu realizacji budowy, natomiast zgodność z przepisami o planowaniu przestrzennym dotyczy daty podejmowania zaskarżonej decyzji” (wyrok NSA z 4 stycznia 2012 r. sygn. akt II OSK 1978/10). W związku z powyższym należy dokonać analizy obiektu pod kątem jego zgodności z przepisami określającymi warunki techniczne w dacie jego budowy i w przypadku ich naruszenia nakazać dostosowanie budynku do przepisów aktualnie obowiązujących.

 

Artykuł 40 Prawa budowlanego z 1974 r. stanowi, że „w przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności określone w art. 37, właściwy terenowy organ administracji państwowej wyda inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu zgodnego z prawem”.

 

Otwór okienny znajdujący się w ścianie szczytowej budynku mieszkalnego, jeśli nie jest odsunięty od granicy na wymaganą odległość 4 m, narusza przepis § 272 ust. 3 warunków technicznych z 2002 roku.

 

Jednak dla Pana najlepszą linią obrony jest data usytuowania budynku i okien.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umiejscowienie okien w domu

Bowiem, o ile przepisy z 1974 roku były mniej rygorystyczne w tym zakresie i usytuowanie budynku z otworami bliżej granicy mogłoby przejść, o tyle, jeśli wykuto te okna – bez względu na datę, zastosowanie będzie miał art. 51 ust. 1 obecnie obowiązującego Prawa budowlanego z 1994 r., znajdującego zastosowanie w sytuacji stwierdzenia zaistnienia w sprawie, któregoś z przypadków, o jakich mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1–4 Prawa budowlanego z 1994 r.

 

Niestety przepisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, także wymagały odległości 4 m od granicy.

Odległości mogły być mniejsze w zabudowie śródmiejskiej – plombowej.

 

Jeśli projekt domu przewidywał te okna i spełniają one ówczesne warunki przeciwpożarowe – nie powinno być problemu. Jeśli są zbyt blisko granicy albo nie były przewidziane projektem o pozwoleniem, to obawiam się, że otrzyma Pan nakaz ich zamurowania materiałem ognioodpornym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu