.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Propozycja spotkań sponsorowanych z nastolatką

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 15.10.2010

Na stronie internetowej z ogłoszeniami o charakterze towarzyskim umieszczono ogłoszenie typu: „Poszukuję licealistki zainteresowanej spotkaniami sponsorowanymi”. Na ogłoszenie odpowiedziała 16-letnia dziewczyna, w odpowiedzi na jej wiadomość padła propozycja spotkania i konkretna propozycja finansowa. Do spotkania i współżycia jednak nie doszło, skończyło się wyłącznie na korespondencji mailowej. Czy taka sytuacja jest karalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisaną przez Pana sytuację należy przeanalizować w świetle art. 200 oraz nowo obowiązującego w polskim systemie prawa od dnia 08.06.2010 r. art. 200a Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

Zgodnie bowiem z art. 200 § 1 K.k. „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

 

Jak natomiast podkreśla się w orzecznictwie, dla zaistnienia przestępstwa niezbędne jest stwierdzenie kontaktu cielesnego małoletniego ze sprawcą lub przynajmniej cielesnej i mającej charakter seksualny aktywności małoletniego. Wyłącza to z zakresu penalizacji przypadki, w których małoletni pozostawał w sferze seksualnego zachowania się sprawcy, uczestnicząc jedynie intelektualnie w tych zrachowaniach (np. nieletni obserwował obnażenie się lub onanizowanie się sprawcy), tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.04.1996 r., sygn. akt V KKN 10/96.

 

Jak zatem z powyższego wynika, opisany przez Pana czyn w zasadzie nie może być zakwalifikowany jako karalny.

 

Jeżeli jednak czyn ten miał miejsce po dniu 08.06.2010 r., to pod uwagę należy wziąć także treść art. 200a, gdzie w § 1 stwierdza się, że „kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Natomiast § 2 stwierdza: „kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zwrócić należy przede wszystkim uwagę na to, że we wszystkich z powyższych artykułach mowa jest o małoletnich poniżej 15. roku życia. Ma to o tyle istotne znaczenie w przedstawionej przez Pana sprawie, że obecnie licealiści w Polsce znajdują się w przedziale wiekowym od 16. do 18. roku życia, a zatem skierowanie opisanej przez Pana propozycji do licealistek nie może być podciągnięte pod omawiane przepisy ustawy karnej, a więc czyn taki nie nosi znamion przestępstwa.

 

W celu uszczegółowienia udzielonej Panu odpowiedzi należy zaznaczyć, że opisany przez Pana czyn w pewnych sytuacjach mógłby ewentualnie zostać uznany za usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego z małoletnim poprzez wręczenie mu korzyści majątkowej.

 

Zgodnie bowiem z art. 13 § 1 K.k. „odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje”. Ponadto, stosownie do § 2, „usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego”.

 

W opisanej przez Pana sprawie istnieją jednak elementy mogące posłużyć do obrony stanowiska, że usiłowanie nie miało miejsca.

 

Otóż sama propozycja „spotkań sponsorowanych” nie oznacza wprost, że chodzi o kontakty seksualne. Oczywiście takie stanowisko jest do obrony przy założeniu, że w trakcie wymiany korespondencji mailowej oczekiwania osoby zamieszczającej ogłoszenie nie zostały jednoznacznie sprecyzowane.

 

Ponadto omawiane przepisy posługują się stwierdzeniem, że karze podlega ten, kto doprowadza do obcowania z małoletnim, „udzielając mu korzyści majątkowej”. Można zatem także bronić stanowiska, iż usiłowanie miałoby w ogóle miejsce, gdyby korzyść majątkowa została już małoletniemu przekazana, jednak do obcowania ostatecznie by nie doszło.

 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż w przypadku ewentualnego postawienia zarzutu dopuszczenia się usiłowania popełnienia opisanego czynu karalnego przez osobę zamieszczającą ogłoszenie w internecie najwłaściwsze byłoby przyjęcie stanowiska, że czyn ten w ogóle nie podlega karalności, gdyż co najwyżej mógł być jedynie przygotowaniem do popełnienia przestępstwa, ponieważ zgodnie z art. 16 § 2 K.k. „przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi”, a w przypadku omawianych przepisów przygotowanie do popełnienia przedmiotowych czynów nie jest karalne.

 

Reasumując – jeżeli zatem w opisanej przez Pana sprawie nie doszło do żadnego zbliżenia pomiędzy dorosłą osobą, która zamieściła ogłoszenie, a 16-latką, to nie istnieje również znamię przestępstwa. Same obietnice korzyści materialnej za obcowanie płciowe dla osoby małoletniej, bez faktycznego odbycia takiego obcowania, nie są bowiem czynami karalnymi w rozumieniu przytoczonych przepisów Kodeksu karnego.

 

Jeżeli jednak osobie, która zamieściła ogłoszenie, został przedstawiony taki zarzut przez organy ścigania, to do bardziej szczegółowej analizy należałoby się zapoznać z treścią tego zarzutu oraz jego uzasadnieniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »