Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Członek korpusu służby cywilnej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 11.04.2013

Jestem zatrudniona w pewnej komendzie wojewódzkiej policji jako członek korpusu służby cywilnej (na stanowisku specjalisty). Czy komendant może przenieść mnie do innej jednostki, np. komendy miejskiej? To znaczy, czy może to zrobić bez mojej zgody? Dodam, że moje stanowisko jest zwartościowane na podstawie przepisów o wartościowaniu stanowisk w korpusie służby cywilnej.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy o służbie cywilnej w sposób szczegółowy opisują prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej.

 

Jak podaje art. 2 ustawy o służbie cywilnej:

 

„Art. 2. 1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:


1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,
4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,

5) (uchylony),
6) Biurze Nasiennictwa Leśnego (…),
7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej”.

 

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. stanowi, że „pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych w komendach i komisariatach Policji, z wyjątkiem stanowisk określonych przez Komendanta Głównego Policji, są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych”. Ustawa ta jest zatem „odrębną ustawą”, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o służbie cywilnej.

 

Jednocześnie część stanowisk urzędniczych w komendach policji jest uznana za stanowiska należące do korpusu służby cywilnej, bowiem wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Stanowiskami tymi są: zastępca komendanta wojewódzkiego policji, zastępca komendanta stołecznego policji, główny programista, kierownik laboratorium, kierownik sekcji, kierownik referatu, kierownik archiwum, starszy programista, programista, starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny, starszy informatyk, starszy archiwista, starszy rewident, starszy asystent, informatyk, rewident, archiwista, starszy laborant, laborant, młodszy laborant, sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego). Te stanowiska podlegają regułom dotyczącym korpusu służby cywilnej także w zakresie zmian w stosunku pracy.

 

Te kwestie reguluje rozdział 5 ustawy. Odmienne są reguły dotyczące zwykłych pracowników i urzędników, czyli osób mianowanych. Art. 64 stanowi, że przeniesienie członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie. Przeniesienia, o którym mowa, dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony. W przypadku urzędników nie występuje element zgody, za wyjątkiem kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 15.

 

Dyrektor generalny urzędu, do którego członek korpusu służby cywilnej jest przenoszony, ustala jego wynagrodzenie stosownie do ustalonego stanowiska pracy, przy czym członek korpusu służby cywilnej zachowuje prawo do dotychczasowego dodatku za wieloletnią pracę, a urzędnik służby cywilnej także do dodatku służby cywilnej.

 

W przypadku komendy policji, w którym to urzędzie nie ustanawia się dyrektora generalnego urzędu, funkcje takiego dyrektora pełni kierownik urzędu. Jest nim dany komendant.

 

Jak zatem wynika z powyższego, można dokonać przeniesienia pracownika służby cywilnej do innego urzędu, nawet niższego, o ile wyrazi na to zgodę. W takim przypadku ma ustalane wynagrodzenie zgodne z tabelami zawartymi we wspomnianym rozporządzeniu. W razie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu, jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony (art. 75 ustawy o służbie cywilnej).

 

Jeśli zatem jest Pani zatrudniona na jednym z wymienionych wyżej stanowisk i nie jest Pani pracownikiem mianowanym, to rzeczywiście można Panią przenieść do innej komendy, ale tylko za Pani zgodą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 9 =

»Podobne materiały

Przeniesienie do pracy w innej miejscowości

Od dłuższego czasu pracuję w urzędzie miar. Jestem pracownikiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dyrektor chce mnie przenieść do pracy w innym mieście, które jest oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od mojego dotychczasowego miejsca pracy. Zostałb

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »