.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Porzucenie rodziny dla kochanka i brak opieki nad dziećmi

• Opublikowano: 09-11-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Żona porzuciła dom 2 miesiące temu, przyznała się do zdrady i przebywa u kochanka. Od miesiąca już właściwie nie bywa w domu i całkowicie przestała się interesować dziećmi. Naszym wspólnym dzieckiem zajmuję się ja, a starszym – z jej pierwszego małżeństwa zajmujemy się wspólnie z jej ojcem i dziadkami. Żona pobiera na dzieci 500 plus i wydaje na rozrywki i kochanka. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Kontakty z rodziną całkowicie zerwała.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Porzucenie rodziny dla kochanka i brak opieki nad dziećmi

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich matce, która porzuciła rodzinę

Jeśli chodzi o dzieci, to właściwie rozwiązania są dwa – rozmowa z matką i co najmniej ograniczenie jej praw rodzicielskich. Rozmowa zazwyczaj nie zmienia niczego, jeśli rodzic nie chce się zmienić.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i uregulować kwestie finansowe warto rozważyć ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich matki. Przy czym musi Pan wiedzieć, że procesy są tu dość długie. Głównie ze względu na potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii Zespołu Biegłych Specjalistów, którzy oceniają zdolności wychowawcze, zdolność rodzicielską rodziców, przywiązanie dzieci do rodzica i ich wzajemne relacje. Na badanie w Zespole oczekuje się niestety długo.

 

Prawidłowe wydatkowanie świadczeń na dzieci

Zacznę jednak od wyjaśnienia kwestii finansowych. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Skoro matka zgłosiła wniosek o świadczenie rodzinne, to jej świadczenie to przyznano, co zresztą zgodne jest z prawem, ponieważ w przypadku wspólnego wychowywania oczywistym jest, że pieniądze będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i nie ma znaczenia, które z rodziców nimi dysponuje. Inaczej w przypadku, gdy tylko jeden rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem. Na tym tle pojawiają się konflikty.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, dyrektora domu pomocy społecznej, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala, kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

 

Jeśli nawet teraz złoży Pan lub ojciec drugiego dziecka wniosek o wypłatę na Panów rzecz 500 plus, to może być trudne do udowodnienia, że matka nie zajmuje się dziećmi, a dzieci są na wychowaniu ojców. Stąd w mojej ocenie warto w pierwszej kolejności postarać się o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej wymaga już uporczywej sytuacji niezajmowania się dziećmi, a tutaj, jak Pan podaje, sytuacja trwa od dwóch miesięcy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaniedbywanie przez matkę obowiązków wobec dzieci

Stąd osobiście sugeruję wiosek o ograniczenie matce władzy rodzicielskiej poprzez przyznanie pieczy nad dziećmi ojcom wraz z ustaleniem miejsca zamieszkania dzieci przy ojcach. Powodem może być nienależyte sprawowanie opieki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyjaśnia to w następujący sposób – władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

 

Stosownie do postanowień art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. W tym może poddać władzę rodzicielską nadzorowi kuratora. Zgodnie z art. 111 K.r.o.: Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

 

Opierając się na powyższych przepisach, można skierować do sądu opiekuńczego (właściwy sąd dla miejsca zamieszkania dziecka) o ograniczenie lub pozbawienie władzy matki. Z takim orzeczeniem, w którym pełna władza jest przyznana jednemu z rodziców, udowodnienie faktu sprawowania faktycznej opieki jest łatwe. Oczywiście można złożyć też wniosek o 500 plus i czekać na zbadanie sprawy przez właściwy organ administracji. W tej sytuacji kwestie finansowe mogą być rozwiązane szybciej. Jeśli jednak chodzi o ograniczenie kontaktów matki z dziećmi, to obok nawet złożenia wniosku o wypłatę 500 plus bezpośrednio do rąk ojców można złożyć wniosek do sądu w zakresie uregulowania władzy rodzicielskiej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu