.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działka kupiona przez dziadka bez wpisu do KW - jak uregulować stan prawny i nie stracić działki

• Opublikowano: 25-09-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Dziadek w latach 60. zakupił działkę, posiadam akt notarialny. Nie dokończył czynności prawych i nie wpisał się do KW. Do tego działka, którą kupił, ma 750 m2, a ogrodził sobie teren ok. 700 m2 i tak go użytkował od 1969 roku. Wszyscy w rodzinie oraz sąsiedzi działkowicze myśleli, że to jego ziemia, bo był tam pierwszy. I tak działka przeszła z rąk dziadka w ręce mojej mamy. Oczywiście wszystko słownie. Teraz użytkuję tę działkę ja, czyli wnuczka. Dziadek i babcia niestety już nie żyją. Niedawno odkryłam prawdę o stanie prawnym działki. Czyli te 750 metrów (do których mam akt notarialny) jest w KW na byłą właścicielkę, a reszta gruntu należy do KOWR (taką informację uzyskałam z wydziału geodezji w UM). Nie chcę stracić tej działki, ale też nie wiem, jak o nią zawalczyć? Pozostali sąsiedzi nabyli prawa do swoich działek poprzez zasiedzenie. Czy mogę prosić o poradę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działka kupiona przez dziadka bez wpisu do KW - jak uregulować stan prawny i nie stracić działki

Ustalenie treści KW ze stanem prawnym

W Pani sprawie należy dokonać dwóch czynności – w zakresie zakupionych 750 m2 oraz pozostałych gruntów, które przejęte zostały bez konkretnej czynności prawnej. W pierwszej kolejności podnoszę, iż z uwagi na brak stosownego wpisu w księdze wieczystej działki konieczne jest skierowanie do sadu rejonowego miejsca położenia nieruchomości wniosek o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

 

„1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia”.

 

Może wystąpić sytuacja, że w wypadku, gdy stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, jedynym sposobem na usunięcie tej niezgodności jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (tak też E. Gniewek, Księgi wieczyste, art. 10, Nb 4). W wyniku uwzględnienia żądania określonego w art. 10 ust. 1 KWU nastąpi obalenie domniemania przewidzianego w art. 3 KWU oraz ujawnienie w księdze wieczystej aktualnego stanu prawnego (na temat art. 10 KWU zob. np. T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka, s. 163–222).

Powództwo o usunięcie niezgodności

Powództwo o usunięcie niezgodności można wytoczyć, jeżeli:

 

  1. istniejące prawo nie jest wpisane w księdze wieczystej np. nie został wpisany jako współwłaściciel nieruchomości drugi małżonek pomimo, że nieruchomość została kupiona w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej, nie wpisano jako współwłaściciela jednego ze wspólników spółki cywilnej,
  2. prawo jest wpisane w księdze wieczystej błędnie, np. została wpisana błędna wielkość udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych (por. uchwała SN z 19.10.2017 r., sygn. akt III CZP 59/17), jako współwłaściciel nieruchomości został wpisany drugi małżonek, pomimo że nieruchomość należy do majątku osobistego wyłącznie jednego małżonka, lub w księdze wieczystej jest wpisane nieistniejące obciążenie lub ograniczenie, np. wpisanie hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej małżeńską wspólność majątkową bez zgody drugiego małżonka, wpisane zostało dożywocie, podczas gdy nieruchomość została obciążona dożywotnią służebnością mieszkania.

 

Państwa przypadek można porównać wiec do pkt 1 lub 2 niniejszego wskazania, bowiem nie zostali w księdze wieczystej uwzględniony nowy właściciel – nie został ujawniony akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie większego terenu

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani zainicjować niniejsze postępowanie przeciwko byłemu właścicielowi/jego spadkobiercom. Idąc dalej, w przedmiocie pozostałych działek konieczne będzie skierowanie do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości wniosku o zasiedzenie. Uczestnikiem postępowania będzie w takiej sytuacji KOWR.

 

Zgodnie z treścią art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego „posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)”.

 

Posiadanie samoistne oznacza stan władztwa nad rzeczą odpowiadający posiadaniu właścicielskiemu. Posiadacz samoistny włada rzeczą „jak właściciel” (zob. art. 336 Kodeksu cywilnego). Wykonuje zatem faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności (zob. art. 140). W szczególności korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nią (zob. np. post. SN z 8.10.2008 r., sygn. akt V CSK 146/08).

 

O samoistnym charakterze posiadania decydują przede wszystkim okoliczności faktyczne o charakterze zewnętrznym, tj. zachowanie się posiadacza dostrzegalne dla innych osób, za pomocą którego posiadacz demonstruje swoją wolę wykonywania pełnego władztwa nad rzeczą dla siebie (łąc. cum animo rem sibi habendi).

 

Mogą one polegać np. na zagospodarowaniu nieruchomości poprzez zabudowania lub nasadzenia, ogrodzeniu posesji, pokryciu kosztów remontu lub modernizacji budynku itp. (zob. np. post. SN z 11.8.2016 r., sygn. akt I CSK 504/15, jak również komentarz do art. 339 co do domniemania posiadania samoistnego). Posiadania samoistnego nie wyłącza świadomość, że kto inny jest właścicielem nieruchomości. Okoliczność ta świadczy jedynie o złej wierze posiadacza, ale nie obala zawartego w art. 339 KC domniemania samoistności posiadania (tak m.in. post. SN z 28.4.1999 r., sygn. akt I CKN 430/98).

 

W opisanym przez Panią przypadku należy mówić o posiadaniu nieruchomości w złej wierze, a wiec dziadek a następnie jego następcy prawni (albowiem możemy doliczyć okres posiadania) musicie posiadać nieruchomość przez 30 lat. Nie ma tu znaczenia jedynie płacenie podatków – chodzi bowiem o takie traktowanie nieruchomości jak właściciel.

 

Sprawę w tym zakresie należy skierować do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości, gdzie sąd wydaje orzeczenie o charakterze deklaratoryjnym, a więc wskazuje, iż doszło do zasiedzenia Jak najbardziej możemy zająć się prowadzeniem powyższych spraw – proszę o podanie miejscowości położenia nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu