.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie pobytu w hotelu - czy trzeba zapłacić za całą rezerwację?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 26.05.2021 • Zaktualizowane: 26.05.2021

Mam pytanie odnośnie roszczenia hotelu za skrócenie zarezerwowanego wcześniej pobytu. Byliśmy 6 dni zamiast 7 i hotel domaga się zapłaty za 1 dzień (rezerwacja została dokonana drogą mailową). Nie byłem informowany mailowo o regulaminie, który nakazywałby opłatę za całość rezerwacji. Na stronie internetowej hotelu również nie ma takiego regulaminu, który by informował o braku możliwości zrezygnowania z całości zarezerwowanego pobytu. Placówka opiera się na art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta i braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej o świadczenie usługi zakwaterowania. Czy jestem zobowiązany do tego, aby zapłacić również za dzień, kiedy nie korzystałem z hotelu? Czy z racji braku poinformowania mnie ze strony hotelu o tym, że nie mam możliwości rezygnacji z części pobytu, mogę nie uiszczać tej opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skrócenie pobytu w hotelu - czy trzeba zapłacić za całą rezerwację?

Umowa na rezerwację pobytu w hotelu

Niestety, jeżeli rezerwacja obejmowała 7 dni i taka ilość dni została objęta Państwa umową, to powinien Pan albo skorzystać z powyższych dni w pełni albo powinien Pan zwrócić hotelowi za nieodbyty nocleg. Nie ma tu znaczenia poinformowanie o konieczności płatności, bowiem regulacja w tym zakresie jest powszechnie dostępna i oprócz ustaw szczególnych została uregulowana w Kodeksie cywilnym.

 

W pierwszej kolejności chciałabym wskazać, iż jeżeli doszło do podpisania umowy z pośrednikiem, w której wskazane było jego wynagrodzenie, to zgodnie z łacińską zasadą paremią pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), jest Pan obowiązany do spełnienia świadczenia. Dlatego też, w mojej ocenie, hotel posiada zasadne roszczenie. Jeżeli jednak chciałby Pan dalej prowadzić postępowanie w zakresie odstąpienia od płatności i hotel nie poinformował Pana o konieczności płatności, może Pan powołać się np. na wadę oświadczenia woli i celowe wprowadzenie w błąd po stronie hotelu, co spowoduje unieważnienie umowy, a więc brak konieczności płatności za ostatni dzień.

Skrócenie pobytu a umowa z hotelem

Zgodnie bowiem z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach niniejszej umowy, pracownik hotelu zapewniał, że jest możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów, a ostatecznie płatność została nałożona, możemy mówić o przedmiotowej wadzie. W art. 84 KC chodzi o sytuację gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyr. WSA w Gliwicach z 25.9.2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 631/09) „hipotezą art. 84 § 1 KC objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia. Przesądza o tym sformułowanie w art. 84 § 1 KC »w razie błędu«, co należy tłumaczyć jako «w razie istnienia błędu« w chwili składania oświadczenia woli”.

Powołanie się na błąd

W konkretnej sytuacji mogą to być czas i miejsce zbieżne z podejmowaniem czynności prawnej, ale zbieżność tego rodzaju nie jest w art. 84 § 1 wymagana. Podstawowym kryterium warunkującym wzruszenie czynności prawnej jest kwalifikacja konkretnego błędu w ramach kategorii błędu co do treści czynności prawnej. Przepis art. 84 § 1 wyraźnie uzależnia możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, od istnienia błędu co do treści czynności prawnej. Podstawą wyróżnienia błędu co do treści czynności prawnej jest to, czego błąd dotyczy, a mianowicie stopień powiązania konkretnej okoliczności dotkniętej błędem z całokształtem czynności prawnej (zob. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Glosa do wyr. SN z 15.10.1997 r., s. 306).

 

Mylne wyobrażenie składającego oświadczenie woli dotyczy przede wszystkim tego, o czym stanowi treść czynności prawnej, a nie tylko oświadczenie woli, które jest podstawowym, ale nie jedynym wyznacznikiem treści czynności prawnej (art. 56 Kodeksu cywilnego; Z. Radwański, w: System PrPryw, t. 2, 2002, s. 395). Skoro dawna instytucja błędu co do oświadczenia woli (art. 74), zastąpiona została instytucją błędu co do treści czynności prawnej, to stało się to nieprzypadkowo, a obydwa powyższe terminy mają odmienny zakres (tak trafnie B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wady oświadczenia woli, s. 110).

 

Z uwagi na powyższe, powinien Pan złożyć hotelowi oświadczenie w zakresie powołania się na błąd i uchylenia się od skutków prawych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu wraz z uzasadnieniem – na piśmie. Proszę jednak pamiętać, iż uznanie Pana roszczenia zależy od decyzji hotelu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl