.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Skrócenie pobytu w hotelu a zwrot kosztów

• Data: 10-01-2024 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Decyzja o wcześniejszym wyjeździe z hotelu niż pierwotnie planowano, może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów, szczególnie gdy hotel domaga się zapłaty za niewykorzystane dni pobytu. Artykuł ten bada, czy i kiedy goście są zobowiązani do zapłaty za całą rezerwację, szczególnie w świetle braku jasnych informacji na temat polityki anulowania i praw konsumentów. Rozważymy przepisy prawne oraz potencjalne argumenty, które mogą być użyte w sporze z hotelem dotyczącym płatności za skrócony pobyt. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Macieja.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Skrócenie pobytu w hotelu a zwrot kosztów

Pan Maciej zadał pytanie odnośnie roszczenia hotelu za skrócenie zarezerwowanego wcześniej pobytu. Rezerwacji dokonał drogą mailową. W hotelu spędził wraz z rodziną 6 dni zamiast 7 i właściciel domagał się zapłaty za ten 1 dzień. Pan Maciej podkreślał, że w otrzymanym mailu zwrotnym nie został poinformowany o regulaminie, który nakazywałby opłacić całość rezerwacji. Na stronie internetowej hotelu również brakowało regulaminu, który by informował o braku możliwości skrócenia zarezerwowanego pobytu bez konsekwencji finansowych. Właściciel opierał się na art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta i braku możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zakwaterowania. Pan Maciej chciał wiedzieć, czy w świetle prawa jest zobowiązany zapłacić również za dzień, kiedy on i jego rodzina nie korzystali z hotelu. Czy fakt, że nie zostali poinformowaniu przez hotel o niemożności rezygnacji z części pobytu bez uiszczenia całej opłaty, nie zwalnia ich z tego obowiązku?

Umowa na rezerwację pobytu w hotelu

Niestety, jeżeli rezerwacja obejmowała 7 dni i taka ilość dni została objęta umową z panem Maciejem, to powinien on albo skorzystać z powyższych dni w pełni, albo zwrócić hotelowi za nieodbyty pobyt. Nie ma tu znaczenia poinformowanie o konieczności płatności, bowiem regulacja w tym zakresie jest powszechnie dostępna i oprócz ustaw szczególnych została uregulowana w Kodeksie cywilnym (K.c.).

 

W pierwszej kolejności chciałabym wskazać, iż jeżeli doszło do podpisania umowy z pośrednikiem, w której wskazane było jego wynagrodzenie, to zgodnie z łacińską zasadą paremią pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), pan Maciej jest obowiązany do spełnienia świadczenia. Dlatego też, w mojej ocenie, hotel posiada zasadne roszczenie. Jeżeli jednak pan Maciej chciałby dalej prowadzić postępowanie w zakresie odstąpienia od płatności i oprzeć się na twierdzeniu, że hotel nie poinformował go o konieczności opłacenia całej rezerwacji mimo skrócenia pobytu, może on powołać się np. na wadę oświadczenia woli i celowe wprowadzenie w błąd przez hotel, co spowoduje unieważnienie umowy, a więc brak konieczności płatności za ostatni dzień.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skrócenie pobytu a umowa z hotelem

Zgodnie bowiem z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego:

§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach niniejszej umowy pracownik hotelu zapewniał, że jest możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów, a ostatecznie płatność została nałożona, możemy mówić o przedmiotowej wadzie. W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 631/09): „hipotezą art. 84 § 1 K.c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia. Przesądza o tym sformułowanie w art. 84 § 1 K.c. »w razie błędu«, co należy tłumaczyć jako «w razie istnienia błędu« w chwili składania oświadczenia woli”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Powołanie się na błąd

W konkretnej sytuacji mogą to być czas i miejsce zbieżne z podejmowaniem czynności prawnej, ale zbieżność tego rodzaju nie jest w art. 84 § 1 wymagana. Podstawowym kryterium warunkującym wzruszenie czynności prawnej jest kwalifikacja konkretnego błędu w ramach kategorii błędu co do treści czynności prawnej. Przepis art. 84 § 1 wyraźnie uzależnia możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, od istnienia błędu co do treści czynności prawnej. Podstawą wyróżnienia błędu co do treści czynności prawnej jest to, czego błąd dotyczy, a mianowicie stopień powiązania konkretnej okoliczności dotkniętej błędem z całokształtem czynności prawnej (zob. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Glosa do wyroku SN z 15.10.1997 r., s. 306).

 

Mylne wyobrażenie składającego oświadczenie woli dotyczy przede wszystkim tego, o czym stanowi treść czynności prawnej, a nie tylko oświadczenie woli, które jest podstawowym, ale nie jedynym wyznacznikiem treści czynności prawnej (art. 56 Kodeksu cywilnego; Z. Radwański, w: System PrPryw, t. 2, 2002, s. 395). Skoro dawna instytucja błędu co do oświadczenia woli (art. 74), zastąpiona została instytucją błędu co do treści czynności prawnej, to stało się to nieprzypadkowo, a obydwa powyższe terminy mają odmienny zakres (tak trafnie B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wady oświadczenia woli, s. 110).

 

Z uwagi na powyższe, pan Maciej może złożyć hotelowi oświadczenie w zakresie powołania się na błąd i uchylenia się od skutków prawych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu wraz z uzasadnieniem – na piśmie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że uznanie roszczenia pana Macieja zależy od decyzji hotelu.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek pary podróżującej

Ania i Tomek zarezerwowali 10-dniowy pobyt w nadmorskim kurorcie. Po pięciu dniach otrzymali wiadomość o nagłej chorobie bliskiego członka rodziny i musieli wrócić do domu. Mimo próby negocjacji z hotelem, placówka nalegała na zapłatę za cały pobyt, powołując się na swoje zasady rezerwacji. Para czuła się zaskoczona, ponieważ przy rezerwacji nie została jasno poinformowana o takiej polityce.

 

Biznesmen modyfikujący plany podróży

Marek, często podróżujący służbowo, zarezerwował tygodniowy pobyt w hotelu w centrum miasta. Jego plany zmieniły się w ostatniej chwili z powodu przesunięcia spotkań biznesowych. Zgłosił chęć skrócenia pobytu o trzy dni, lecz hotel odmówił zwrotu kosztów za niewykorzystane noce, powołując się na regulamin, którego Marek nie był świadomy podczas dokonywania rezerwacji.

 

Rodzina na wakacjach

Rodzina Kowalskich z dwójką dzieci planowała dwutygodniowy pobyt w górskim hotelu. Niestety, złe warunki pogodowe i choroba jednego z dzieci zmusiły ich do wcześniejszego powrotu do domu. Mimo wyjaśnień i próśb o zrozumienie sytuacji, hotel nalegał na pełną zapłatę za zarezerwowany pobyt, argumentując, że takie przypadki nie wyłączają zapisów regulaminu co do anulowania rezerwacji. Rodzina była rozczarowana, gdyż nie była świadoma takich warunków przy dokonywaniu rezerwacji.

Podsumowanie

Skrócenie pobytu w hotelu i związane z tym koszty mogą być znaczącym problemem dla gości, szczególnie gdy nie są świadomi polityki anulowania hotelu. Ważne jest, aby przed dokonaniem rezerwacji dokładnie zapoznać się z warunkami i regulaminem, a w przypadku nieprzewidzianych okoliczności próbować negocjować z hotelem. Znajomość swoich praw i obowiązków, jak również przepisów prawnych, może pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących płatności za niewykorzystane usługi hotelowe.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w negocjacjach z hotelem lub doradztwa w sprawie Twoich praw jako konsumenta? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby efektywnie rozwiązać problem z rezerwacją hotelową. Napisz do nas, korzystając z formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014 poz. 827
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 631/09

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu