.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie wojskowe po dziadku

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 10.04.2021 • Zaktualizowane: 10.04.2021

Mój dziadek był wojskowym i miał mieszkanie służbowe, najmował mieszkanie od wojskowej agencji mieszkaniowej. Po jego śmierci umowa najmu została przepisana na babcię, z którą od kilku lat mieszkałem w tym mieszkaniu, jednocześnie opiekując się nią. Dwa tygodnie temu babcia zmarła i w lokalu pozostałem zameldowany ja z roczną córką, a zamieszkuję wraz z żoną. Jakie mam możliwości w tej sytuacji nawiązania umowy najmu mieszkania służbowego po dziadku lub ewentualnego starania się o możliwość wykupu go od wojskowej agencji mieszkaniowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie wojskowe po dziadku

Odpowiedzi na Pana problem należy poszukiwać w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego.

Komu przysługuje wojskowe mieszkanie?

Zgodnie z art. 77 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internatowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym dalej „osobami uprawnionymi do nabycia”.

Kontynuacja najmu mieszkania po dziadku

Przejdźmy jednak do rozważenia ewentualnej kontynuacji najmu przez Pana i Pana rodzinę. Umowa najmu została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 659 i następne. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek niebędący współnajemcą, dzieci najemcy i jego współmałżonka oraz osoba, która pozostawała w faktycznym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu, gdy stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wnioskuję, że jest Pan wraz z córką osobami, które stale zamieszkiwały z najemcą, czyli z Pani mamą, do chwili jej śmierci w owym lokalu. Wskazuję jednak, że o stałym zamieszkiwaniu można mówić wówczas, gdy cała życiowa aktywność osoby została skoncentrowana w konkretnym lokalu, tj. lokal jest centrum życiowym.

 

Sąd Najwyższy wskazuje, że „przez stałe zamieszkiwanie stanowiące przesłankę do nabycia prawa do najmu na podstawie art. 691 k.c. należy rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w mieszkaniu i tej miejscowości skupia się życie osobiste i działalność osoby bliskiej najemcy”.

 

Chodzi zatem o zamieszkiwanie w określonej miejscowości, pod konkretnym adresem oraz podejmowanie w lokalu codziennych czynności w postaci: przygotowywania posiłków, spania, przechowywania rzeczy osobistych, dysponowania na stałe kluczami. Z art. 691 wynika, że osoby, które spełniają przesłanki zawarte w nim, automatycznie, tj. z mocy prawa, wstępują w stosunek najmu. Analizując całość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, nie można znaleźć żadnych odmiennych szczególnych wobec Kodeksu cywilnego uregulowań prawnych dotyczących wstępowania w stosunek najmu lokalu AMW. Uregulowane jest tylko prawo nabycia w art. 77 zacytowanym na wstępie. Skoro zatem z chwilą śmierci babci automatycznie wszedł Pan w stosunek najmu i nie wypowie go, to w myśl art. 77 ustawy o AMW stał się Pan osobą uprawnioną do ewentualnego zakupu lokalu, gdy zostanie on przeznaczony do sprzedaży, o czym zostanie Pan jako osoba uprawniona poinformowany.

Pewność prawa najmu wojskowego mieszkania

Aby być pewnym, że prawo najmu Panu przysługuje zachęcam do zwrócenia się do AMW o wydanie dla Pana zaświadczenia (być może decyzji: zależnie od praktyki AMW), w którym AMW potwierdzi, z jakim dniem wstąpił Pan w prawa babci jako najemcy (z dniem jej śmierci). Oczywiście AMW może przeprowadzić czynności mające na celu weryfikację, czy spełnia Pan przesłanki z art. 691 Kodeksu cywilnego, tj. czy zamieszkiwał Pan na stałe w mieszkaniu w chwili śmierci babci. Proszę więc kontynuować płatność czynszu i innych opłat, aby nie powstały zaległości i aby AMW nie znalazła przesłanek do wypowiedzenia najmu. Zgodnie bowiem z art. 687 jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Wykup mieszkania wojskowego

Wracając jeszcze do ewentualnego wykupu mieszkania od AMW, to art. 77 ust. 2 ustawy o AMW wskazuje, że „Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia pisemnie osobę uprawnioną do nabycia o przeznaczeniu do sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego, zgodnie z rocznym planem sprzedaży lokali mieszkalnych”. Jeśli będzie Pan zainteresowany, składa Pan zatem w odpowiedzi na owe zawiadomienie wniosek, w którym wyraża Pan chęć zakupu mieszkania. Dalej wskazuje się, że „sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej do nabycia dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze umowy, jeżeli lokal mieszkalny jest umieszczony w rocznym planie sprzedaży lokali mieszkalnych. Przed zawarciem umowy szczegółowe warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji z osobą uprawnioną do nabycia w protokole uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego”. Art. 79 i następne reguluje zaś sposób określenia ceny sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl