Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z zamówionych mebli

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.10.2013

Klient zamówił w mojej firmie komplet mebli. Przez kilka miesięcy uzgadnialiśmy projekt, wreszcie kupiłem materiały i przystąpiłem do pracy. Wtedy klient poinformował mnie, że zrezygnował z zamówionych mebli. Czy kupujący może bez konsekwencji odstąpić od umowy, którą z nim zawarłem (przesyłam ją w załączniku)? Meble są nietypowe, dostosowane do potrzeb konkretnej osoby i trudno mi będzie sprzedać je komuś innemu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa, którą Pan przesłał, nie zawiera uregulowania dotyczących jej wypowiedzenia. Do opisanej sytuacji (rezygnacji z zamówionych mebli) zastosujemy więc przepisy umowy o dzieło.

 

Ponieważ umowa o dzieło jest umową rezultatu, umówione wynagrodzenie należy się przyjmującemu zamówienie jedynie wtedy, gdy dzieło wykonał. Kodeks cywilny (w skrócie: K.c.) przewiduje jednakże pewne wyjątkowe sytuacje, gdy pomimo niewykonania przyjmujący zamówienie może żądać zapłaty całości lub części wynagrodzenia, mimo że nie wykonał dzieła.

 

Zgodnie z art. 644. K.c. „dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła”.

 

Na podstawie zacytowanego przepisu zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, dopóki dzieło nie zostało ukończone. Uprawnienie to zamawiający traci zatem z chwilą, gdy dzieło zostało mu oddane (zob.: A. Brzozowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2000, str. 209). Przyjmuje się, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywrze skutek jedynie wtedy, gdy zostanie dokonane jednocześnie z zapłatą umówionego wynagrodzenia lub też już po zapłacie umówionego wynagrodzenia (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., II CKN 5/98, OSNC 1999 r., nr 3 poz. 62, tak również: A. Brzozowski, op.cit., s. 209; odmienny pogląd w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 365/2000, OSNC 2001 r., nr 10 poz. 154).

 

Jeżeli zamawiający korzysta z prawa odstąpienia od umowy, może od wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził w konsekwencji zaprzestania wykonywania dzieła. Będą to zarówno oszczędności wynikające z zaoszczędzenia materiałów, które miał dostarczyć przyjmujący zamówienie, jak również to, co przyjmujący zamówienie zarobił, wykorzystując czas wolny od wykonywania dzieła (zob.: aktualny pomimo zmiany stanu prawnego wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1964 r., II CR 417/63; OSNCP 1964 r., nr 11 poz. 240).

 

Całego wynagrodzenia pomimo niewykonania dzieła przyjmujący zamówienie może żądać, jeżeli był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących zamawiającego (art. 639 K.c.). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy do wykonania dzieła konieczne było współdziałanie ze strony zamawiającego (np. dostarczenie materiału, narzędzi lub projektu lub parametrów dzieła przez zamawiającego), a współdziałania tego nie było.

 

Zamawiający musi zapłacić przyjmującemu zamówienie całe zamówienie, jeżeli chce skutecznie odstąpić od umowy przed ukończeniem dzieła.

 

Przy ocenie, jaką wysokość części wynagrodzenia należy uznać za odpowiednią, należy brać pod uwagę stopień zaawansowania prac nad wykonaniem dzieła, a także wartość i przydatność, jaką niewykończone dzieło ma dla zamawiającego (patrz. A. Brzozowski, op.cit., str. 196).

 

Tak więc trudno odmówić tu zamawiającemu prawa do rezygnacji z zamówionych mebli i odstąpienia od umowy, ale nie bez konsekwencji finansowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + siedem =

»Podobne materiały

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Zawarłem umowę o wykonanie robót budowlanych w domku letniskowym. Niestety nie została w niej zawarta data ukończenia prac. Wykonawca zerwał całkowicie kontakt po wykonaniu części robót. Czy mogę odstąpić od umowy i zatrudnić nową firmę? Załączam dokumentację sprawy.

 

Zwrot zadatku za samochód

Przed oględzinami samochodu wpłaciłem pieniądze sprzedającemu (nie wiem, czy była to zaliczka czy zadatek). Samochód nie spełnił moich wymagań (miał różne wady techniczne) i chciałem odzyskać zaliczkę (zadatek). Sprzedający mówi teraz, że nie zwróci zadatku za samochód, bo nie musi. Czy ma rację? Na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »