Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna pieniężna dla syna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.11.2014

Mój mąż obdarował syna kwotą 40 tysięcy złotych. Została zawarta umowa darowizny w formie pisemnej, a kwota wpłacona na konto bankowe gotówką. Jest to konto wspólne małżonków, czyli syna i synowej. Czy w związku z powyższym US nie będzie miał wątpliwości co do zwolnienia z podatku? Czy wystarczy, że te pieniądze będzie wypłacał z konta wyłącznie obdarowany przez ojca syn? Na potwierdzeniu wpłaty jest informacja, że właścicielami rachunku są małżonkowie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, jeżeli w przypadku darowizny niemającej formy aktu notarialnego:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

W orzecznictwie przyjmuje się, iż „Konieczność potwierdzenia otrzymania darowizny dowodem »przekazania na rachunek bankowy nabywcy« należy uznać jedynie za niezręcznie sformułowanie wymogu technicznego, a wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, ale powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej, a celem tym było zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2011 r., sygnatura: I SA/Gd 454/11, LEX nr 898324).

 

W świetle powyższego, gdy darowizna dokonywana jest dla syna i wpływa na jego wspólne konto z małżonką, warunek dokumentacji jest spełniony. Małżonka syna nie jest tu obdarowaną, zatem nie jest podatnikiem, nie składa druku SD-Z2; zgłoszenie to winien złożyć obdarowany syn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - zero =

»Podobne materiały

Bratanek i darowizna udziału w spadku

Odziedziczyłem 1/3 domu. Jeden z pozostałych spadkobierców chce mi przekazać swoją (1/3) część budynku. Tą osobą jest mój bratanek (jego ojciec, a mój brat nie żyje). Czy w tej sytuacji możliwe jest uniknięcie płacenia podatku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »