.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizna mieszkania czy pieniędzy ze sprzedaży?

• Autor: Łukasz Obrał

Chcę sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest moja mama (od 12 lat). Ja mieszkam w nim i jestem zameldowana tam od ok. 7 lat. Nie wiem, co będzie dla mnie finansowo korzystniejsze: czy żeby mama przepisała na mnie mieszkanie w drodze darowizny i dopiero wtedy ja je sprzedam (czy mogę wówczas od razu to zrobić, czy dopiero po upływie 5 lat?), czy żeby ona je sprzedała i przekazała mi pieniądze ze sprzedaży? Nadmieniam, że uzyskane pieniądze chcę przekazać na zakup domu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna mieszkania czy pieniędzy ze sprzedaży?

Przekazanie córce pieniędzy ze sprzedaży mieszkania w formie darowizny a podatek

W obu sytuacjach, czyli przy przekazaniu Pani mieszkania lub środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania, może Pani uniknąć podatku – czy to do darowizny, czy też od odpłatnego zbycia mieszkania.

 

W razie sprzedaży mieszkania przez Pani mamę i przekazania Pani pieniędzy ze sprzedaży w darowiźnie Pani mama nie zapłaci podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości (ponieważ sprzeda ona mieszkanie nabyte ponad 5 lat przed dniem sprzedaży), a Pani może skorzystać z ulgi w podatku od darowizny określonej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie własności, m.in. przez zstępnych, jeżeli udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak skorzystać ze zwolnienia podatkowego po otrzymaniu darowizny od matki?

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, należy zgłosić nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (a więc od dnia dokonania darowizny).

 

Po otrzymaniu darowizny pieniędzy pochodzących ze sprzedaży przez Pani mamę mieszkania może Pani zakupić mieszkanie. Z podatku od darowizny zostanie Pani zwolniona po zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca oraz udokumentowaniu przekazania Pani środków. Przekazanie środków pieniężnych powinno się odbyć za pomocą przekazu pocztowego lub przelewem bankowym. Jeżeli przekazanie pieniędzy odbędzie się gotówką („z ręki do ręki”), nie będzie Pani mogła skorzystać z ulgi w zapłacie podatku.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w darowiźnie przed upływem pięciu lat

Gdyby Pani mama przekazała Pani mieszkanie w drodze darowizny, a Pani je sprzedała przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (darowizna) – to mogłaby Pani skorzystać z ulgi w podatku od darowizny oraz z tzw. ulgi meldunkowej. Ulga ta polega na tym, że zwalnia się z podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości osoby, które były zameldowane w zbywanym lokalu co najmniej 12 miesięcy przed zbyciem mieszkania. Pani jest zameldowana przez ponad 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu, które otrzymałaby Pani ewentualnie w drodze darowizny, dlatego w razie zbycia mieszkania może Pani skorzystać z ulgi meldunkowej.

Jak skorzystać z ulgi meldunkowej i sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat od darowizny?

Tu należy pamiętać, że będzie mogła Pani skorzystać z ulgi meldunkowej, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości złoży Pani oświadczenie, że spełnia Pani warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Do tego oświadczenia najlepiej dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o stałym zameldowaniu w mieszkaniu, które nabyła Pani w drodze darowizny i które następnie Pani sprzeda.

 

Myślę, że wygodniejszym rozwiązaniem będzie przekazanie Pani mieszkania w darowiźnie. Ponieważ darowizna mieszkania musi być dokonana w formie aktu notarialnego, a notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny, to nie będzie Pani musiała zgłaszać nabycia mieszkania w urzędzie skarbowym – dokona tego notariusz sporządzający akt darowizny. Co więcej, będzie Pani mogła sprzedać mieszkanie, kiedy znajdzie już Pani odpowiednie dla siebie inne mieszkanie.

 

Jeżeli sprzeda Pani mieszkanie nabyte w drodze darowizny przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie Pani mogła skorzystać z ulgi meldunkowej. Jeżeli sprzedaż będzie nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to nie będzie Pani objęta obowiązkiem podatkowym od odpłatnego zbycia nieruchomości.

Lepiej otrzymać mieszkanie w darowiźnie czy pieniądze uzyskane z jego sprzedaży?

Z drugiej strony w związku z darowizną mieszkania na Pani rzecz będzie trzeba opłacić taksę notarialną. Przy darowiźnie środków pieniężnych możecie Panie poprzestać na umowie pisemnej.

 

Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli spełniono przyrzeczone świadczenie.

 

W drugim przypadku należy pamiętać o tym, że środki pieniężne nie mogą zostać Pani przekazane gotówką, a Pani, aby skorzystać z ulgi w zapłacie podatku od darowizny, musi zgłosić nabycie tych środków urzędowi skarbowemu w ciągu miesiąca od dnia darowizny oraz udokumentować nabycie tych środków dowodem przekazu pocztowego lub wpływu środków na Pani konto.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu