.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozpocząć działalność gospodarcza polegającą na handlu częściami samochodowymi?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.08.2008

Chciałbym rozpocząć handel częściami samochodowymi. W związku z tym chciałbym spytać, jak rozpocząć działalność gospodarcza? Jaki rodzaj działalności powinienem zarejestrować w Polsce i jakie płacić podatki. Czy mogę rozmontowywać samochody kompletne (sprowadzone z Anglii), a jeśli tak, czy muszę zdobyć na to pozwolenie? Czy muszę płacić akcyzę i czy wymagane jest pozwolenie na recykling?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozpocząć działalność gospodarcza polegającą na handlu częściami samochodowymi?

Jak rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą?

Sam handel samochodowymi częściami używanymi jest legalny. Winien go Pan prowadzić w ramach działalności gospodarczej. Najprostszą formą prowadzenia takiej działalności jest indywidualna działalność gospodarcza. Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

 

Rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej należy rozpocząć od zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie takie winno zawierać:

 1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 2. Nazwę firmy (nieobowiązkowo).
 3. Nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy.
 4. Adres zamieszkania przedsiębiorcy.
 5. Adres siedziby firmy.
 6. Rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wymieni Pan przedmiot działalności.
 7. Miejsce (albo miejsca) wykonywania działalności.
 8. Datę rozpoczęcia działalności.

 

Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

 

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego powinny być wykonane natychmiastowo. W sprawach bardziej skomplikowanych organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej maksymalnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej

Następnie w ciągu 14 dni od uzyskania takiego wpisu należy wystąpić do urzędu statystycznego (właściwego ze względu na adres zamieszkania) o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Chodzi o nadanie numeru statystycznego REGON. W tym celu wypełnia się Wniosek RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Do wniosku należy załączyć kserokopie: 1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) oraz 2) dowodu osobistego. Organ ma 14 dni na wydanie numeru REGON.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pieczątek i założenie firmowego konta bankowego. Następnie należy udać się do urzędu skarbowego w celu zarejestrowania NIP. Jeśli będzie Pan indywidualnie prowadził działalność gospodarczą, to Pana NIP będzie jednocześnie NIP-em Pana firmy. Nie zwalnia to jednak Pana od wypełnienia formularza. Przy okazji będzie Pan musiał wybrać formę opodatkowania. Do wyboru ma Pan:

 1. zasady ogólne,
 2. ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
 3. kartę podatkową,
 4. podatek dochodowy w wysokości 19%,
 5. podatek od towarów i usług (VAT).

 

Polecam, by formą rozliczenia była faktura VAT. Dzięki takiej możliwości ma Pan zawsze prawo do rozliczania się z VAT-u , a takiej formy używa większość firm w Polsce.

Rozpoczęcie działalności a ubezpieczenie w ZUS

W następnej kolejności będzie Pan musiał udać się do ZUS-u w celu wypełnienia odpowiednich formularzy, tj. ZUS ZFA, ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Do ZUS-u musi Pan się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

 1. emerytalnemu,
 2. rentowemu,
 3. wypadkowemu,
 4. zdrowotnemu,
 5. dodatkowo: opłacanie składki na Fundusz Pracy,
 6. dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe.

Czy na recykling pojazdów jest potrzebna koncesja?

Jeśli chce Pan prowadzić także demontaż części samochodowych (recykling pojazdów), które w przyszłości będzie Pan odsprzedawał potencjalnym klientom, to po pierwsze musi Pan uzyskać koncesję na recykling, po drugie natomiast – jeśli klientami będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi – wówczas będzie Pan miał obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych.

 

Obecnie firma (stacja demontażu lub punkt zbiórki), która chcę uzyskać koncesję na zbiórkę pojazdów wycofanych z eksploatacji, musi uzyskać zarówno zezwolenie „odpadowe”, jak i specjalne zezwolenie wojewody określone w przepisach o ruchu drogowym. Nadto będzie trzeba ponieść koszty adaptacji budynku i placu.

 

Akcyzę będzie musiał Pan zapłacić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton